VOLDSTOPP: En rapport utarbeidet av stab for virksomhetsstyring ved Oslo politidistrikt, viser at antallet voldshendelser blant ungdom i byen ikke har vært høyere det siste tiåret. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Voldsøkning blant Oslo-ungdom i ny rapport: – Bekymringsfull

– På noen steder til visse tidspunkter kan det være utrygt på grunn av trøblete grupper, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

Bjørnebekk er forsker ved Politihøgskolen, og forklarer at vold blant ungdommer gjerne går i bølger. Både på 1990-tallet og rundt 2010 steg voldstallene i Norge, men gikk ned igjen når man aktivt gikk inn for å stoppe voldsutøverne, og få dem ut av miljøene, forklarer hun.

Nå er voldstallene derimot på vei opp igjen.

En rapport utarbeidet av Oslo politidistrikt viser en økning i antall anmeldte voldshandlinger begått blant barn og unge i hovedstaden i 2019 sammenlignet med året før.

– Det er viktig å understreke at det ikke er mange ungdommer det er snakk om, men noen får gjengangere som er involvert i mange hendelser, forklarer Bjørnebekk.

Økt innsats

Politiets rapport viser en økning på åtte prosent i antall lovbrudd blant barn og unge i alderen 10 til 17 år.

Primært dreier det seg om en økning i voldshendelser, ordensforstyrrelser og besittelse av kniv på offentlig sted, skriver politiet i rapporten. I kategorien «vold» registrerer politiet en økning fra 789 straffbare forhold i 2018, til 925 i 2019.

les også

I løpet av én helg i oktober opplevde Oslo 11 tilfeller av blind vold

– Økningen i totalt antall anmeldte lovbrudd, kan nok delvis tilskrives økt innsats fra politiet. Samtidig ser vi en økning i vold som er bekymringsfull, sier politioverbetjent Bjørnar Ludvigsen Kjenn.

– At vi har beslaglagt mange flere kniver, kan derimot komme av at vi har gjort flere undersøkelser med metalldetektorer. Det er derfor umulig å si om akkurat dette har økt sier han.

Forebyggende tiltak

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener det er viktig at man identifiserer de som er på vei ut av kontroll, slik at man kan gi de riktig oppfølging i tide.

– Fengsel er generelt dårlig egnet for de under 18 år, fordi det knytter dem opp mot tyngre kriminelle, og gir en identitet som kriminell, forklarer hun.

– I stedet bør man få de inn i egnet behandling gjennom ulike programmer, hvor tanken er å splitte opp gjengene og få de inn i andre sosiale sammenhenger uten andre fra det negative miljøet.

INTERNASJONAL BØLGE: Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk sier voldsøkningen i Norge følger globale tendenser. – Kulturelle strømninger slår ned i ungdomsmiljøene, og sprer seg kanskje fortere enn før gjennom sosiale medier. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er viktig at vi leter etter indikasjoner og faresignaler blant ungdom som er ute av kontroll. Mange som utfører mer alvorlige handlinger senere i livet, starter gjerne med barneran, og fortsetter oppover en stadig mer alvorlig ransstige, sier voldsforskeren.

Indikasjonene man leter etter er mangel på selvkontroll, lav empati og høy aggressivitet.

Heldigvis har vi et forholdsvis lavt voldsnivå i Norge, sammenlignet med andre land, legger Bjørnebekk til.

– Er det blitt mer utrygt i Oslo nå enn før?

– På noen steder til visse tidspunkter kan det være utrygt når disse trøblete gruppene samler seg og drar til angrep. Politiets oppgave er å identifisere disse områdene og sette inn forebyggende tiltak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder