To ansatte i en Kiwi-butikk kom forrige helg hjem fra et utenlandsopphold og gikk på på jobb dagen etter uten å måtte gå i 14-dagers karantene. OBS! Dette er et illustrasjonsbilde og denne butikken har ingen ting med denne aktuelle saken å gjøre. Foto: Gisle Oddstad

Ansatte i matbutikk slapp karantene

De to butikksjefene kom tilbake fra en snau ukes ferie i USA og dro dagen etter på jobb i butikken. Er ansatte i matbutikker så kritisk viktig at de bør få fritak for karantene-plikten?

 • Jørn E. Kaalstad

To ansatte i en Kiwi-butikk kom forrige helg hjem fra et utenlandsopphold og gikk på på jobb dagen etter uten å måtte gå i 14-dagers karantene, slik helsemyndighetene krever.

VG ble gjort oppmerksom på denne saken av en bekymret kunde som spør om det er trygt å handle når butikkansatte ikke følger de normale karantenebestemmelsene.

Den aktuelle butikksjefen bekrefter at han dro på jobb rett etter et utenlandsopphold.

– Ja, det stemmer, det gjelder meg som er butikksjef og assisterende butikksjef, sier han til VG da vi kontakter han torsdag.

– Hvor har dere vært på reise?

– Vi har vært på en privat tur sammen til USA. Vi dro søndag 8. mars og kom tilbake sist lørdag, 14. mars.

Butikksjefen forteller at han dro på jobb dagen etter at de kom hjem fra USA, og at han har jobbet alle dager siden.

– Hva har arbeidsoppgavene dine vært?

– Jeg har jobbet med alt, fra å gjøre kontorarbeid, fylle opp varer i butikken og sitte i kassen, sier han til VG.

– Har du hatt kundekontakt siden du kom tilbake fra USA-turen?

– Ja, det har jeg, sier han.

– Meldte fra til konsernet

– Burde ikke dere hatt karantene da dere kom hjem fra utenlandsturen?

– Vi har fått beskjed fra konsernet om at vi er fritatt for karantene. Sjefen i Norgesgruppen har sagt at ledende personer regnes som kritisk personell og kan jobbe dersom de ikke har symptomer, sier han.

– Har dere vært i kontakt med konsernet om akkurat denne turen?

– Ja, jeg har meldt fra til Kiwi sentralt og de vet om dette, sier han.

NORGESGRUPPEN-SJEF: Bård Gultvedt er næringspolitisk direktør i Norgesgruppen, som eier Kiwi-kjeden. Foto: Norgesgruppen

– Kjenner til saken

Norgesgruppen sier til VG at de kjenner til denne konkrete saken.

– Ja, det gjør vi, og vi har håndtert flere slike tilfeller i konsernet. Myndighetene har åpnet for et mulig unntak fra karantenebestemmelsene dersom man har en kritisk viktig stilling. Det er imidlertid visse kriterier som må oppfylles for at man skal få unntak fra karantenebestemmelsene: Den ansatte skal ikke ha symptomer på smitte. Personens tilstedeværelse må være viktig for å drifte butikken og dersom noen skal unntas fra karantene, så skal virksomhetsleder, i dette tilfellet Kiwis hovedkontor godkjenne unntaket. Dessuten skal også Norgesgruppen sentralt orienteres, sier Bård Gultvedt, næringspolitisk direktør i Norgesgruppen til VG.

– Var disse ledernes USA-tur, den 8. mars klarert med konsernet sentralt?

– Bildet så helt annerledes ut 8. mars, og det var ingen reiserestriksjoner på dette tidspunktet. Dette var en privat reise, og KIWI sentralt hadde ikke noe kjennskap til reisen.

les også

Ja til kriselov, men bruk mer tid

– Var det en klok beslutning av butikksjefer i Kiwi å dra på utenlandstur så sent som 8. mars?

– Situasjonen med coronaviruset kom brått på de fleste, og på tidspunktet de reiste var det ikke restriksjoner for reiser til eller fra USA. Det er ikke et riktig tidspunkt for å felle noen dom over deres valg. Jeg er sikker på at de ikke ville ha reist i dag, men det gjelder jo mange nordmenn som har reist de siste ukene.

Reglene ble skjerpet inn

14. mars, den dagen de to Kiwisjefene kom hjem fra USA-tur kom Folkehelseinstituttet med nye skjerpede regler

Dette sier FHI om karantenebestemmelsene:

«14. mars 2020 ble det vedtatt utvidede karantenebestemmelser for reisende som ankommer Norge. Disse skal i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer på covid-19 eller ikke. Dette gjelder også reisende som har kommet hjem etter den 27. februar (tilbakevirkende kraft).»

Dette er den nye forskriften om karantene etter reiser utenfor Norden og hvilke unntak som gjelder.

Dette er unntaksregelen:

«Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.»

– Har dere forholdt dere til reglene om håndtering av smitte og karantenebestemmelser?

– Ja, vi er i kontinuerlig dialog med FHI, Mattilsynet og Helsedirektoratet, sier Gultvedt og fortsetter:

– Vi og andre bransjer som er definert som å være samfunnskritisk, har mulighet for unntak fra disse reglene. Men vi er svært opptatt av at disse unntakene ikke blir misbrukt og derfor skal virksomhetsleder godkjenne unntak og konsern orienteres.

les også

Nav må ikke lenger stille krav til legeerklæring for å godkjenne sykemelding

– Flere har fått unntak

– Butikksjefen bekrefter overfor VG at han har jobbet direkte mot kunder ved at han har jobbet i kassen og med påfylling av varer. Er dette i tråd med konsernets retningslinjer?

– Våre retningslinjer sier at ansatte som omfattes av unntaksbestemmelsene skal, så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre personer, sier Gultvedt.

– Er dette kommunisert til de to Kiwi-ansatte i denne saken?

– Jeg kjenner ikke til i hvilken grad dette ble drøftet i denne saken. Men ifølge våre retningslinjer, som er kommunisert skriftlig, er dette tydelig beskrevet.

TILTAK: Norgesgruppen har bestilt pleksiglass som skal monteres i alle butikker. Kiwi butikken på Skøyen i Oslo har allerede fått slik beskyttelse. OBS! Denne butikken har ikke noe å gjøre med karantene-situasjonen som er omtalt i saken. Foto: Vidar Ruud

– Det betyr vel at de ikke har fulgt retningslinjene?

– Vi sier jo at man, så langt det er mulig, «ikke skal ha nærkontakt med andre». Jeg kjenner ikke til i hvilken grad dette er oppfylt her. Hver enkelt butikk må håndtere dette etter beste skjønn, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Kjenner dere til andre tilfeller hvor ansatte har dratt rett på jobb etter utenlandsopphold?

– Nei, jeg kjenner ikke til andre tilfeller der folk har fått unntak fra karantenebestemmelsene etter utenlandsopphold, uten at jeg har detaljert oversikt over innvilgede søknader.

Gultvedt viser til oppdaterte tall fra Kiwi som viser at det nå er en person som har fått innvilget unntak fra karantenebestemmelsene, men det har vært flere tidligere. Totalt er det 43 personer som har søkt om unntak.

Oppdatert: Da VG ringer den aktuelle butikksjefen fredag forteller han at han ble pålagt karantene etter arbeidstid torsdag.

les også

Coronaviruset i Norge: Helseministeren bekymret over at unge trenger intensivhjelp

Monterer pleksiglass

– Hvor kloke er disse unntakstilfellene i en situasjon hvor det er stor frykt og usikkerhet blant folk?

– Nettopp derfor er det viktig at alle slike unntak avgjøres med klokskap. Det er svært viktig å foreta gode og kloke avgjørelser, sier Gultvedt.

I dagens situasjon, hvor folk flest sitter i hjemmekarantene er matbutikken det eneste stedet man potensielt kan komme i kontakt andre mennesker.

– Hva gjør Norgesgruppen nå for å redusere muligheten for smittekontakt?

– Vi har stort fokus på dette. Nå har vi bestilt pleksiglass som skal monteres i alle butikker for å skille ansatte og kunder. De skal settes opp så raskt som mulig. Dessuten setter vi opp nye informasjonsplakater der kunder blant annet oppfordres til å holde minst en meters avstand og vi har skjerpet rutinene for renhold og hygiene for å skape trygghet for kunder og ansatte, sier han.

Kristine Aakvaag Arvin er kommunikasjonssjef i Norgesgruppen. Foto: KIWI

– Få på jobb

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kristine Aakvaag Arvin presiserer overfor VG at da de to nøkkelpersonene kom tilbake fra reise, var det totalt 14 medarbeidere i denne butikken som ikke kunne komme på jobb av ulike årsaker.

– For å sikre forsvarlig drift av butikken, var man helt avhengig av å ha disse to lederne på jobb, sier hun.

Er ikke dette fortsatt et brudd, både med FHIs generelle karanteneinstruks og Norgesgruppens egne retningslinjer om å unngå nærkontakt?

– De to personene det gjelder har hverken hatt direkte fysisk kontakt eller kontakt i mer enn 15 minutter med mindre enn to meters avstand med kunder eller medarbeidere i butikk de siste dagene. De har ikke hatt vakt i kassen, men har vært innom kassene i korte perioder, sier Aakvaag Arvin.

les også

De sterke følelsene viser hvor mye hytta betyr for oss

Dette sier helsemyndighetene

Hva betyr egentlig myndighetenes innskjerpede karantenebestemmelser etter utenlandsreiser? Og hvilke grupper siktes det til i unntaksbestemmelsen: «Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov.»

Er ansatte i matbutikker å anse som «strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner?»

– Liv og helse som er hensikten

Vi forela følgende spørsmål til helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland i gårsdagens pressekonferanse i Regjeringsbygget.

– Kan ansatte i matbutikker få unntak for karantenereglene etter utenlandsopphold, dersom arbeidsoppgavene innebærer kontakt med kunder i butikk?

– Det er riktig at det er unntaksbestemmelser og det vil først og fremst være knyttet til helsepersonell, folk i samfunnskritiske funksjoner. Helsetjenesten bruker den i liten grad i dag, selv om det legger press på helsetjenesten å ha så mange i karantene. Man prøver å unngå det for å nettopp sikre pasientene. (...) For det er liv og helse som er hensikten med disse reglene, sa Høie på pressekonferansen.

Monica Mæland svarte slik på spørsmålet om ansatte i matbutikker kan få unntak for karantenereglene etter utenlandsopphold, dersom arbeidsoppgavene innebærer kontakt med kunder i butikk?:

– Det vil jo være en situasjon hvor vi har problemer med vareleveranse, hvor folk ikke får tak i mat, der er vi ikke. Dit tror jeg ikke vi kommer, sa hun.

Les også

 1. Coronasmitte på tolv sykehjem i Oslo – over 500 ansatte i karantene

  Tolv sykehjem i Oslo har påvist coronasmitte, ifølge Sykehjemsetaten.
 2. Ordfører i hyttekommune om forskriftsendring: – Oppriktig bekymret

  Forskriftsendringen i hytteforbudet innebærer at kun overnatting er forbudt.
 3. Virusfaste nordmenn verden rundt vil hjem

  Mange er i en fortvilet situasjon og ber om hjelp for å komme hjem. SAS og Norwegian setter opp ekstrafly noen…

Mer om

 1. Kiwi
 2. Norgesgruppen
 3. Folkehelseinstituttet

Flere artikler

 1. Dette gjelder for reiser til og fra Sverige

 2. Helsedirektoratet frykter at berusede får kjøpt øl i selvbetjeningskasser

 3. Kjøttmangel i USA: Slik er forsyningssituasjonen i Norge nå

 4. Ap mener uklarheter i regelverket leder til smitterisiko til sjøs

 5. Butikkene sier hamstringen har dempet seg: Slik forbereder Valdemar og Nora seg på hjemmekontor

Fra andre aviser

 1. Alle reisende fra Danmark må i karantene

  Fædrelandsvennen
 2. Et fingeravtrykk i kassen er ikke nok. Ansatte må sjekke om kunder som kjøper alkohol, er synlig beruset.

  Aftenposten
 3. Butikktyv truet ansatte med nødhammer og kniv

  Fædrelandsvennen
 4. Hentet helsetopp fra ferie i Spania som slapp karantene. Nå er over 40 i karantene.

  Aftenposten
 5. Knut (69) er i karantene, men handler på butikken

  Fædrelandsvennen
 6. Hun måtte utvise en koronasmittet kunde. Nå kommer nye tiltak for å hindre smitte i butikkene.

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder