KJENT FOR POLITIET: Her er Philip Manshaus fremstilt for forlenget fengsling i mars i år. I juni ble han dømt til 21 års forvaring. Foto: Mattis Sandblad

Oslo-politiet «glapp» på tips om Bærum-terroristen

Bekymringsmeldingen som PST mottok om Philip Manshaus, skulle vært fulgt opp av Oslo politidistrikt. Det skjedde ikke, på grunn av en glipp, ifølge granskingsrapporten.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Mattis Sandblad (foto)

Evalueringsutvalget som ble ledet av den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen, har i detalj gått opp hva som skjedde med tipset om Manshaus, ett år før han drepte sin adoptivsøster og gikk til angrep på moskeen i Bærum.

Sommeren 2018 ringte en person inn til PSTs tipstelefon og ga opplysninger om at han var bekymret for en ung mann, som tipseren senere sa var Philip Manshaus:

les også

Bærum-angrepet: Politiet ble villedet av Google Maps – tok 20 minutter etter alarmen

Påfallende trekk

«Personen var nasjonalist, ønsket en autoritær stat, var interessert i reaktive politiske bevegelser og hadde konservative synspunkter knyttet til familie, ekteskap, rus og sex. Videre hadde han enkelte påfallende personlighetstrekk knyttet til selvtillit, usikkerhet, disiplin, liten omgangskrets og et sterkt anerkjennelsesbehov», skrev tipseren i en e-post.

I tillegg kom det fram i tipset av at personen nylig var meldt inn i en skyteklubb og godkjent for bruk av håndvåpen.

les også

Erna Solberg fikk PSTs nye trusselvurdering. Men det gjorde ikke politifolkene som sto i terrordramaet

TIPS-GRANSKING: Utvalgsleder Anja Dalgaard-Nielsen sammen med PST-sjef Hans Sverre Sjøvold etter pressekonferansen om terror-rapporten torsdag. Foto: Mattis Sandblad

Delte tipset med Oslo

Tipset ble ifølge rapporten fulgt opp med undersøkelser og søk i åpne kilder. Informasjonen ble også delt med Oslo politidistrikt, og PST ba dem skaffe ytterligere informasjon.

Manshaus ble tema på flere møter mellom Oslo og PST, men i ettertid er de to etatene uenige om hvem som skulle følge opp videre, og om tipset skulle sjekkes nærmere.

Ifølge PST var det ingenting ved undersøkelsene som tydet på at Bærum-gutten hadde noen voldelige intensjoner. Opplysningene om ham ble likevel registrert i både PSTs og Oslo-politiets systemer.

Mange måneder senere, 13. februar 2019, gikk Oslo politidistrikt og PST gjennom alle personer med radikaliserings-bekymring som Oslo-politiet har registrert i sitt system.

Ikke registrert

Det foreligger ikke noe referat fra møtet. Men både PST og Oslo-politiet opplyser til utvalget om at de nå var enige om at ansvaret for Philip Manshaus skulle overføres til Oslo politidistrikt.

«Denne overføringen blir imidlertid ikke registrert grunnet en glipp hos OPD. Dermed blir Manshaus stående som «tilhørende PST» i OPDs oversikt frem til angrepet den 10. august 2019", skriver utvalget.

Avklaringssamtale

– Oslo politidistrikt forstår ikke at saken nå er deres. Det er problemer med deres notoritet, og det går for lang tid før Oslo tar en vurdering, sier Anja Dalgaard-Nielsen til VG.

Ifølge rapporten erkjente Oslo politidistrikt kort tid etter angrepet at de i ettertid ville vurdert å ta direkte kontakt med Manshaus:

«I en gjennomgang av OPDs håndtering av saken overfor Regjeringens sikkerhetsutvalg den 22. august 2019 tilkjennegir OPD at de, basert på en samlet vurdering av informasjonen i saken, ville vurdert å oppsøke Manshaus for en avklaringssamtale basert på frivillighet dersom han hadde blitt registrert som OPDs ansvar i Indicia-prosjektet.»

Indicia er Oslo-politiets interne etterretnings-register.

Mot sin hensikt

Men Dalgaard-Nielsen vil ikke kritisere politiet for at Manshaus ikke ble kontaktet:

– Det kan virke mot sin hensikt at det er myndighetene som tar kontakt. Erfaring tilsier at det er bedre om noen som kjenner personen etablerer kontakten, ut fra et syn om at personen som man er bekymret for, får inntrykk av at det er «noen som vil meg det beste», sier hun.

– Så en henvendelse fra PST kan gjøre vondt verre?

– Når PST rykker ut, kan det virke overveldende. Da er det kanskje mindre inngripende om lokalt politi tar kontakt, sier Dalgaard-Nielsen.

Ettergått

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sier til VG at selv om tipset kom inn til PST før hans tid, har de brukt mye tid på å ettergå hvordan det ble behandlet.

– Hvorvidt man burde ha hatt en samtale med Manshaus har utvalget brukt mye tid på, og på det tidspunktet var det ingenting som tilsa en voldelig intensjon. Det er mange som har høyreekstreme holdninger, men det er ikke dermed sagt at de blir terrorister. Det er en vanskelig avveining, men det ble nå tatt en beslutning og jeg registrer at utvalget mener det har vært en ansvarlig beslutning, sier Sjøvold.

Mer om

 1. Angrepet på al-Noor-moskeen
 2. PST
 3. Politiet

Flere artikler

 1. Bærum-angrepet: Politiet ble villedet av Google Maps - tok 20 minutter etter alarmen

 2. Kilder til VG: Politiet får kritikk etter håndteringen av moské-angrepet

 3. Politiet om drapet på stesøsteren: Ingen tegn til kamp

 4. Til lykke med id!

 5. Ber om 21 års forvaring med minstetid på 14 år

Fra andre aviser

 1. Moskéangrepet i Bærum: Ferieavvikling forsinket trusselmeldingen

  Fædrelandsvennen
 2. Moskéangrepet i Bærum: Ferieavvikling forsinket trusselmeldingen

  Aftenposten
 3. Politiaksjonen etter moskéangrepet minner om 22. juli

  Aftenposten
 4. PST fikk Manshaus-tips: «Hyperinteressert i reaktive politiske bevegelser»

  Aftenposten
 5. Sakkyndige mener Manshaus er tilregnelig: reagerte på grimaser

  Aftenposten
 6. PST frykter id-feiringen kan være symbolmål for høyreekstreme

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no