ØVELSE: Det norske Forsvaret har gått fra å være et digert mobiliseringsforsvar til å bli et spisset innsatsforsvar. Bildet er tatt under øvelsen «Thunder Reindeer» i sommer. Foto: Torstein Bøe/VG

Politiet etterforsker ikke Forsvaret etter våpenlekkasjer

SKIEN/OSLO (VG) Politiet ville ikke hatt kapasitet til å etterforske helheten i det som har foregått i Forsvaret, sier etterforskningsleder Skule Worpvik om operasjon Bonanza.

 • Mona Grivi Norman
 • Ola Haram
 • Erlend Ofte Arntsen

På et møterom på Skien politistasjon bruker politioverbetjent Skule Worpvik ord som systemsvikt, manglende kontrollrutiner, sykdomstegn og våpenlekkasje når han beskriver funnene politiet har gjort i operasjon Bonanza.

VG har denne høsten skrevet hvordan flere forsvarsansatte er siktet, tiltalt eller dømt for underslag eller brudd på våpenloven i forbindelse med den treårige politioperasjonen.

Hundrevis av våpen som det norske Forsvaret trodde var ødelagt, har blitt funnet igjen i beslag.

Likevel er det Forsvaret selv som bistår politiet med flere etterforskningsoppgaver. Blant annet har Forsvaret gransket hvordan en rekylfri kanon har blitt gjenfunnet hos en illegal våpensamler.

– Forsvaret undersøker selv hvordan våpen kan ha forsvunnet ut. Der vet vi det både gjennomføres avhør og settes ned interne granskingskommisjoner. Når Forsvaret har resultater blir vi informert om det, sier politioverbetjent Skule Worpvik i Sør-Øst politidistrikt.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Politioverbetjent Skule Worpvik i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen

– Når vi ber om ting fra Forsvaret så får vi svar, så må vi vurdere om vi skal ta etterforskningsskritt hos Forsvaret eller om det er av en sånn art at Forsvaret kan gi oss svarene, legger han til.

– Er det i praksis Forsvaret som etterforsker sin egen systemsvikt?

– Jeg må snu det på hodet: Politiet ville ikke hatt kapasitet til å etterforske helheten i det som har foregått i Forsvaret. Vår avgrensning er de konkrete straffesakene, sier Worpvik til VG.

Forsvarets fire vegger

Det vakte oppsikt da VG i september avslørte at militærpolitiet selv sto for alle avhør av forsvarsansatte etter Kebnekaise-ulykken i 2012. Nå har statsadvokaten i Nordland bedt om å vurdere om den henlagte saken skal gjenopptas.

Politiet opplyser at de ikke har sett store problemstillinger i den kommunikasjonen de har hatt med Forsvaret i forbindelse med operasjon Bonanza.

– Jeg tror Forsvaret er innrettet på en sånn måte at det er vanskelig for noen eksterne å gå inn og se på helheten. Det er en veldig stor virksomhet, og det er en virksomhet som har taushetsbelagt informasjon. Så fra mitt ståsted var jeg tilfreds da jeg skjønte at Forsvaret tar tak i dette, sier Worpvik.

– Hvem har ansvar for å etterforske hvordan våpen har forsvunnet fra Forsvaret: politiet eller Forsvaret selv?

– Det er vi som har startet en etterforskning. Politiet har en mistanke om at det har skjedd noe straffbart og at forsvarsvåpen blir funnet igjen. Når vi melder ifra til Forsvaret så tar de grep innenfor sine fire vegger, sier etterforskningslederen.

Han kaller likevel spørsmålene betimelige:

– Det er et betimelig spørsmål hvem som skal granske Forsvaret. Men fra vårt ståsted har ikke dette vært problematisk. Forsvaret må jo vurdere litt selv hvordan de oppfatter det, sier Worpvik.

DESTRUKSJON: Bildet er tatt under destruksjon av AG-3 gevær i 2009. Foto: Torbjørn Løvland

Ikke opprettet etterforskning

Til tross for at politiet sier det ikke er tvil om at systemet har sviktet når de finner igjen hundrevis av forsvarsvåpen i illegale våpensamlinger, er det ikke innrettet noen egen etterforskning mot Forsvaret.

Forsvaret kan ilegges det som kalles foretaksstraff dersom man ikke har hatt nødvendig kontroll eller nødvendige retningslinjer til å forhindre lovbrudd. Det skjedde blant annet etter mineryddingsulykken i Troms og panservognulykken under Cold response-øvelsen.

– Hvorfor har ikke politiet opprettet etterforskning mot Forsvaret?

– Det er ikke mandatet til Bonanza. Det som eventuelt skal gå mot et foretak kommer når man setter den endelige sluttstreken og ser om noen skal holdes til ansvar for de feilene som er gjort. Det vil være en påtalemessig vurdering når helheten rundt Forsvaret er endelig belyst, sier Worpvik.

panservognulykken under Cold response-øvelsen.

– Hvorfor har ikke politiet opprettet etterforskning mot Forsvaret?

– Det er ikke mandatet til Bonanza. Det som eventuelt skal gå mot et foretak kommer når man setter den endelige sluttstreken og ser om noen skal holdes til ansvar for de feilene som er gjort. Det vil være en påtalemessig vurdering når helheten rundt Forsvaret er endelig belyst, sier Worpvik.

TOPPLEDER: Viseadmiral Elisabeth Natvig er sjef for Forsvarsstaben. Foto: Tore Kristiansen

Forsvaret bør ikke etterforske seg selv

Forsvaret henviser alle spørsmål om de enkelte straffesakene til politiet. Sjef for Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig sa tidligere i høst at hun opplever at politiet både har avdekket utro tjenere og systemsvikt.

– Politiet sier de ikke ville hatt kapasitet til å etterforske helheten i det som har foregått i Forsvaret. Undersøker eller gransker Forsvaret selv helheten i hva som har skjedd?

– Nei, det er politiet som har myndighet til å gjennomføre etterforskningen, vi gjør ikke noe annet enn å støtte politiet i deres arbeid, sier Natvig.

– Opplever Forsvaret at det er problematisk at etterforskningsskritt og avhør av forsvarsansatte gjennomføres av ansatte i Forsvaret?

– Rent prinsipielt er jeg enig i at Forsvaret ikke bør etterforske seg selv, sier viseadmiralen.

Natvig påpeker samtidig at sakene som er avdekket går langt tilbake i tid.

– Det er ikke slik at de som var ansvarlig for destruksjon eller jobbet med dette, nå er ansvarlig for å etterforske dette. Vi støtter politiet med å svare på deres spørsmål og bistå med tekniske undersøkelser der de ber om det. Men rent prinsipielt er jeg enig i at hverken politiet eller Forsvaret bør etterforske seg selv når det er snakk om straffbare forhold, sier hun til VG.

– Politiet sier det er naturlig for påtalemyndigheten å vurdere en foretaksstraff når helheten i straffesakene er ferdig etterforsket. Har du en kommentar til det?

– Nei, vi avventer politiets etterforskning og har full tillit til den.

Mer om

 1. Forsvarets tapte våpen
 2. Forsvaret
 3. Politiet
 4. Etterforskning
 5. Våpen

Flere artikler

 1. VG avslører: Fant Forsvarets panservernkanon hos illegal våpensamler

 2. Politiet: To forsvarsansatte siktet for underslag av våpen

 3. Fant «destruert» maskinpistol på politiadvokatens våpenlager

 4. Politiet leverte våpen til destruksjon hos Forsvaret – fant dem igjen hos kriminelle

 5. Politiet har brukt tre år på å etterforske våpenlagersjef

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder