FENGSELSSTRAFF: Både faren og datteren ble dømt til fengsel. Han sonet straffen, mens hun fikk en betinget dom. Foto: Privat

NAV-skandalen: Far og datter begge dømt

En mann i 60-årene fikk fengselsstraff etter at saken hans ble avgjort i høyesterett. Datteren i 40-årene ble også dømt for trygdesvindel. Begge har blitt dømt på feil grunnlag.

 • Martha C. S. Holmes
 • Sofie Fraser

– Det har vært veldig spesielt. Det har påvirket hele familien selvfølgelig, ikke minst kona mi, når både mann og datter havner i en sånn spesiell situasjon, sier mannen til VG.

Han oppholder seg for tiden i Italia – det samme landet han reiste til flere ganger mens han gikk på arbeidsavklaringspenger. Reisene endte med at han ble dømt til 75 dager ubetinget fengsel.

Datteren ble også dømt for et lignende forhold, men i en annen sak. Nå håper de begge at de kan få svar på hva som har skjedd, og føle at de blir tatt på alvor.

NAVs feiltolkning av EØS-regelverket som har ført til at trygdemottagere har blitt uskyldig dømt i 48 saker har blitt beskrevet som unik, og systemsvikt uten sidestykke.

les også

Reiste hjem etter å ha fått foten knust i ulykke – NAV krevde 650.000

Sonet fengselsstraff

Historien som endte opp med at mannen ble dømt for trygdesvindel, startet da han ble overtallig på arbeidsplassen for omtrent ti år siden. Dette, kombinert med sviktende helse, gjorde at han fikk han innvilget rehabiliteringspenger som senere ble omgjort til arbeidsavklaringspenger. Han og ektefellen måtte selge boligen sin, og flytte inn hos hennes foreldre.

les også

NAV-skandalen: Hauglies departement fikk brev om feilen for ti måneder siden

Etter hvert fikk de tilbud om å låne et rimelig hus i Italia. Det gjorde de, og reiste en del frem og tilbake mellom dette landet og Norge.

– Jeg gjorde alt jeg og NAV ble enige om, og overholdt alle planer og møter. Jeg tenkte at så lenge jeg gjorde det, så hadde det ikke noe å si om jeg var i Norge eller et annet land. For å si det brutalt, var det et ledd i å overleve hverdagen.

I 2012 ble mannen uføretrygdet. På det tidspunktet følte at han begynte å få kontroll over ting igjen. Men så dukket det opp et brev fra NAV, som hadde mistanke om at han hadde fått urettmessige utbetalinger på et veldig stort beløp

I alt mente NAV at han hadde fått utbetalt 309.458 han ikke skulle fått, ifølge dommen.

les også

Nådeløse NAV

Det endte med rettssak. Først i Nedre Telemark tingrett, der mannen ble dømt til 75 dagers ubetinget fengsel i 2016. Han anket dommen til lagmannsretten, der straffen ble omgjort til samfunnsstraff. Han ble lettet. Men så anket NAV videre til Høyesterett.

Høyesterett gikk tilbake til 75 dagers ubetinget fengsel. Av sakene riksadvokaten har varslet at de ønsker gjenopptatt fordi de kan være uriktige, er det denne saken som har nådd lengst opp i rettssystemet.

– Jeg har sonet dommen. Jeg fikk valget om å gå i fengsel eller prøve fotlenke, så jeg valgte det. Det var bare å sone ferdig.

les også

Vedum: NAV-skandalen hører hjemme i kontrollkomiteen

– Du føler deg som en kriminell

Til tross for at han har måttet sone fengselsstraff, og tilbakebetale store beløp til NAV, er det ikke disse tingene mannen opplever som det tøffeste.

– Det er alt det andre rundt. Du føler deg som en kriminell. Du blir tråkket på. NAV skal jo legge til rette fra samfunnets side for å ta vare på oss vanlige mennesker, sier han.

I dag viser det seg at NAV har tolket EØS-regelverket feil når det kommer til å reise til utlandet som trygdemottager. Da mannen leste om NAV-skandalen i nyhetene, tenkte han med en gang på sin egen sak.

les også

Politiet fikk brev fra Nav, stoppet soningsinnkallelser

– Jeg føler en lettelse. Jeg kunne følt mye annet, men da slipper jeg i alle fall å skjemmes for den perioden.

Han har ikke hørt noe fra myndighetene enda, men han har sett at arbeids- og sosialministeren og NAV-sjefen begge har beklaget sakene offentlig.

– Sånne ting blir bare svada. Hvis noen hadde ringt fra rettsvesenet eller politiet til meg personlig, og jeg kunne snakket med dem, hadde det vært fint, synes han.

Den endelige dommen mot mannen i Høyesterett ble avsagt i januar 2017. Bare tre måneder senere, falt en dom mot datteren hans for trygdesvindel. Også hennes dom, står på listen over saker riksadvokaten vil ha gjenopptatt.

les også

NAV-skandalen: Heidi (49) dømt til fengsel etter Spania-opphold

Datteren: – Har vært forbannet

Mannens datter er i 40-årene. Hun gikk på arbeidsavklaringspenger, og har også tilbrakt mye tid i Italia, i en egen leilighet i landet.

Hun sier til VG at grunnen til at hun ville dra dit, er at sønnen var alvorlig syk. Det samme forklarte hun i retten, der hun sa at sønnen har hatt god effekt av å bo utenlands med tanke på klima, kosthold og miljøskifte.

Hun sier det kom fullstendig ut av det blå da hun fikk beskjed om at hun hadde blitt kontrollert av NAV – og så politianmeldt.

– Jeg klarer ikke å kjenne meg bitter. Jeg har vært så mye forbannet og provosert over hvordan jeg har blitt behandlet, at jeg er ferdig med den biten. Nå er jeg helt skjelven fordi jeg er spent på hva som skjer. Jeg håper det blir så rettferdig man kan få det, og at det kommer en avslutning på det hele, sier hun til VG.

les også

Satt to måneder i fengsel etter NAV-dom: – Traumatisk

I dag bor hun permanent i Italia. Hun sier hun meldte flytting dit samme år som saken hennes var oppe i tingretten i Norge, og at hun nå er uføretrygdet.

I motsetning til faren, har ikke kvinnen måttet sone en fengselsstraff. På grunn av hensyn til belastninger hun har i livet med barna, og at kvinnen også selv har helseproblemer, fant retten at en passende straff ville være 45 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år.

I tillegg har hun måttet tilbakebetale beløpet retten mente hun urettmessig hadde fått utbetalt på 174 636 kr, og betale en erstatning til nav på 8496 kr.

Hun håper myndighetene vil gjøre noe for å rette opp i det som har blitt gjort. Men hun sier hun ikke tør ta noen seire på forskudd.

– Da må de gjennomføre det de sier, så det ikke plutselig begynner å bli krav man må oppfylle for å få erstatning der du igjen må kjempe en kamp som du tenkte du var ferdig med, sier hun.

Frem til nå synes hun prosessen har vært tøff.

– Jeg har måttet holde meg oppe på grunn av barna.

Her er alle ofrene:

Mer om

 1. Nav
 2. Trygd
 3. Arbeids- og sosialdepartementet

Flere artikler

 1. Dømt for trygdesvindel etter Sverige-opphold: – Ble anbefalt å tilstå

 2. NAV-skandalen: Heidi (49) dømt til fengsel etter Spania-opphold

 3. Satt to måneder i fengsel etter NAV-dom: – Traumatisk

 4. Høyesterett tar ikke selvkritikk for trygdesak

 5. Dagpenger kan være en del av NAV-skandalen

Fra andre aviser

 1. Elleve Nav-domfelte har bedt om gjenopptakelse

  Aftenposten
 2. Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer

  Aftenposten
 3. Ble dømt til syv måneder i fengsel: Dette er historiene bak de feilaktige Nav-dommene

  Bergens Tidende
 4. Ble dømt til syv måneder i fengsel: Dette er historiene bak de feilaktige Nav-dommene

  Aftenposten
 5. 38-åring fra Austevoll dømt for trygdesvindel to uker etter at Hauglie (H) ble varslet om Nav-feil

  Bergens Tidende
 6. Nav og politiet skal spore opp mulige ofre i trygdeskandalen

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder