DØMT: Frp-politikeren ble dømt til syv måneders fengsel, men påtalemyndigheten mener straffen er for mild. Foto: Tore Kristiansen

Anker dommen mot Mazyar Keshvari

Statsadvokaten anker straffeutmålingen på syv måneders fengsel i saken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari fordi de mener straffen er for mild.

Statsadvokaten i Oslo skriver i en pressemelding tirsdag at påtalemyndigheten har anket Nedre Romerikes dom fra 23. oktober, hvor Mazyar Keshvari ble dømt til syv måneders fengsel for grovt bedrageri mot Stortinget.

Anken gjelder straffeutmålingen, som statsadvokaten mener er for mild:

– Påtalemyndigheten mener at tingretten har utmålt en for mild straff. Tingretten har etter påtalemyndighetens oppfatning i skjerpende retning lagt for liten vekt på at det grove bedrageriet er begått av en stortingsrepresentant i anledning vervet som stortingsrepresentant, skriver statsadvokat Monica Krag Pettersen i pressemeldingen som ble sendt ut.

les også

Mazyar Keshvari dømt til syv måneders fengsel

Påtalemyndigheten mener videre at tingretten i for stor grad har knyttet utmålingen opp mot nivået for trygdebedrageri.

– Vi er overrasket over at påtalemyndigheten ikke har forholdt seg til at tingretten allerede har gitt en svært streng og klart begrunnet dom etter dagens rettspraksis, men som Keshvari bestemte seg for å godta for å komme videre i livet uten de belastninger den uavgjorte straffesaken medfører. Når saken først sendes lagmannsretten vil vi påstå at den nektes behandlet, men dersom den tas opp til behandling vil vi påstå at straffen settes ned til 4 måneders fengsel, sier Keshvaris advokat John Christian Elden i en tekstmelding til VG.

Keshvari ble dømt for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget for 450.000 kroner.

Han har tidligere erkjent forholdene, beklaget og tilbakebetalt summen.

Den ubetingede fengselsstraffen var vesentlig lavere enn påtalemyndighetens straffeforslag på ett år og seks måneders fengsel.

les også

Keshvari tilstår grovt bedrageri: – En av de tyngste dagene i mitt liv

Under sin forklaring i Nedre Romerike tingrett 18. oktober ga stortingsrepresentanten en uforbeholden tilståelse.

– Jeg ønsker å starte med å gi en uforbeholden unnskylding for mine handlinger. Jeg vil be mine venner, kolleger, familie, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en vanskelig periode i livet har begått feil og har handlet galt. Det smerter meg stort, sa Keshvari, som har forklart at han totalt leverte 73 reiseregninger for reiser han ikke har vært på.

Stortingsrepresentanten meldte seg samtidig med rettssaken ut av Fremskrittspartiet.

Keshvari har vært sykemeldt siden oktober i fjor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder