Stopper saker om dagpenger: – Vil være føre var

Det fryktes at også dagpenger kan være en del av NAV-skandalen. Det har fått både statsadvokatembetet i Rogaland og sorenskriveren i Fredrikstad til å ta affære.

I Rogaland har en sak der en 34 år gammel kvinne i august i år ble dømt for å ha bodd i Spania mens hun mottok dagpenger nå blitt sendt tilbake til politiadvokaten, skriver Stavanger Aftenblad.

Førstestatsadvokat i Rogaland Asbjørn Eritsland opplyser til VG i saken at de har tatt avgjørelsen for å være føre var inntil de får en endelig avklaring på hvilke ytelser som faller inn under problematikken.

– Det er uheldig dersom vi nå behandler saker som også omfatter dagpenger, mens man har bodd i et EØS-område, og så viser det seg at EØS-regelverket ikke er ivaretatt. Det er fornuftig å ta en fot i bakken og tenke seg om til vi har fått en oversikt over hvilke saker det kan være EØS-problematikk rundt, sier Eritsland.

Kronikk: En varslet skandale!

Sorenskriver Arnfinn Agnalt i Fredrikstad gir uttrykk for det samme når VG spør ham hvorfor han har vurdert det slik at flere dommer der som omhandler dagpenger kan være rammet av skandalen.

– Vi vet jo ikke om de er det. Det vi har gjort er å søke på NAV-saker, og så har vi tatt frem de sakene som kan være rammet uten å ha analysert dem. Vi har altså ikke tatt stilling til om dette også gjelder de som har fått dagpenger og oppholdt seg i EØS-land, men vi vil være føre var, sier Agnalt.

Flere saker

Frem til nå har NAV sagt at feiltolkningen av lovverket kun gjelder mottagere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger som har oppholdt seg i EØS-land.

NAV-direktør Sigrun Vågeng har sagt at de også vil undersøke om andre ytelser har blitt håndtert i tråd med EØS-regelverket.

– Feilene kan gjelde alle pengeytelser, sånn i prinsippet. Dagpenger og uføretrygd seiler vel nå opp som de to beste kandidatene til å danne nye store antall saker med feil, sier ekspert på trygderett Olav Lægreid i Advisio Advokat AS.

Ifølge NTB er alle domstolene bedt om å gjøre en gjennomgang av sine saker, for å se om det finnes flere. Domstoladministrasjonen tror det er flere saker hvor folk er feilaktig dømt, som ennå ikke er avdekket av Riksadvokaten. Han opplyste i første omgang at de visste om 48 saker.

En gjennomgang VG har gjort viser at det kan være tilfelle. Dersom saker som gjelder dagpenger blir en del av NAV-skandalen vil tallene komme til å stige ytterligere.

Kan ha vært feil siden 1994

Domstoladministrasjonen tror det er flere saker hvor folk er feilaktig dømt, som ennå ikke er avdekket av Riksadvokaten.

Samtidig skal 2400 saker der NAV har krevd penger tilbake fra klienter gjennomgås på nytt. Også her kan det være snakk om flere saker.

EFTAs overvåkningsorgan ESA frykter Norge har håndtert lovene feil i 25 år.

– Vi vil be Norge om mye informasjon som kan belyse håndteringen av sakene fra 1994 og fram til i dag. Vi skriver spørsmålene nå, skriver Gunnar Hörður Garðarsson, kommunikasjonsrådgiver i ESA en e-post til VG fredag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder