STRID OM REGNINGEN: Helseminister Bent Høie får kritikk for ikke å ta regningen for nytt fly og helikopter i nord. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ambulansefeiden fortsetter etter nytt fly og helikopter

Helseminister Bent Høie (H) får kraftig kritikk, for å stille opp med nytt fly og helikopter, uten å ta regningen.

 • Bjørn Haugan

– Dette er en komplett skandale. Krisen i luftambulansetjenesten går nå ut over sykehusenes ordinære drift, og dermed rammer den pasientene. Pasientene i nord rammes nå dobbelt opp, først ved at de har fått et uholdbart luftambulansetilbud, og dessuten ved at det blir mindre ressurser til sykehusene, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

– Babcock har levert

Reaksjonen kommer etter at Høie i dag sa at et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten i Nord-Norge.

– Jeg har i dag gitt helseregionene et felles oppdrag om å styrke luftambulansetjenesten. Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes gjennom vinteren vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten til tjenesten i Nord-Norge blant både befolkningen og helsepersonell. Oppdraget som er gitt, vil, sammen med de øvrige tiltakene som er iverksatt, gi befolkningen i nord en bedre tjeneste enn det har vært tidligere, sier helseminister Bent Høie til NTB.

– Uholdbart

Høies departement fremholdes «at merkostnader knyttet til ekstratiltakene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter eierandel».

– Disse kostnadene kommer i tillegg til utgiftene til krisetiltak som allerede er gjennomført. Like før jul fortalte helseministeren at han ikke kan svare på hvor store disse utgiftene har vært, og hvem som skal dekke dem, fremholder Mette Nord, lederen av LOs største forbund.

– Det er helt uholdbart at det er sykehusene, og dermed pasientene, som må bære ekstrakostnadene ved et skandaløst anbudssystem. Anbudssystemet skulle føre til lavere kostnader, men nå ser vi at det kan koste sykehusene og pasientene dyrt, sier Nord.

les også

Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag

Lederen av Fagforbundet sier at luftambulansetjenesten har medført en samling av de ansatte og deres organisasjoner: På et møte i helseforetakene samlet alle de ansattes representanter, fra LO (Fagforbundet), Akademikerne (Legeforeninga) YS (Delta) og Unio (Norsk sykepleierforbund), seg om en felles protokolltilførsel:

«Disse styremedlemmene mener at den operative driften av luftambulansene må organiseres i offentlig regi under de regionale helseforetakene og ikke konkurranseutsettes. Vi forventer at den forestående utredningen av drift av luftambulansetjenesten (Ekspertutvalget) sikrer bred medvirkning og involvering av berørte ansatte og deres organisasjoner, basert på avtaleverkets prinsipper for informasjon, samarbeid og medbestemmelse».

les også

Leger i Finnmark raser etter mer ambulanseflytrøbbel: – Tilfeldig at det har gått bra

– Det er historisk at de ansattes representanter nå samler seg om et krav om statlig drift av luftambulansetjenesta. Nå må helseminister Høie og regjeringen lytte til de ansatte, sier Nord.

Fagforbundet mener at helseministeren må bidra til at avtalen med operatøren Babcock blir sagt opp.

Høie: Kostnadene skal fordeles

Helseminister Bent Høie (H) sier det ikke medfører riktighet at Helse Nord skal ta kostnadene alene.

– Det er ikke sant at disse tiltakene og kostnaden med dem skulle tas av Helse Nord alene. Regningen skal deles solidarisk mellom de fire regionene, og så vil regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett til om dette vil medføre ekstra bevilgninger.

– Hva betyr det, med hensyn til hvem som skal ta kostnadene for flyet og helikopteret og de økte driftsutgiftene de medfører? 

- Tiltakene skal dekkes av de fire regionene solidarisk og ikke av Helse Nord alene, selv om tiltakene er der. Så vil regjeringen eventuelt komme tilbake til om staten skal bidra økonomisk i forbindelse med revidert. Dette ble sagt før jul. Jeg har også hele tiden sagt at Babcock må betale for manglende leveranser. Disse tiltakene vil imidlertid være der gjennom hele vinteren, uavhengig av om Babcock leverer i henhold til avtale eller ikke.

Mer om

 1. Sykehus
 2. Bent Høie
 3. Fagforbundet
 4. Beredskap
 5. Nord-Norge
 6. Babcock

Flere artikler

 1. Ambulanseflysaken: Høie vil få på plass et jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes

 2. Luftambulansekrisen: Høie lover ekstra fly i nord

 3. Luftambulansekrisen: SV truer med mistillit mot Høie

 4. Støre sier staten tar over luftambulansen om han blir statsminister

 5. Alta-ordfører: – Vi føler oss ikke trygge

Fra andre aviser

 1. Ambulanseflysaken: Høie vil få på plass et jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes

  Aftenposten
 2. Fem ambulansefly satt på bakken

  Aftenposten
 3. Disse tiltakene settes i verk for å bedre ambulanseflysituasjonen i nord

  Aftenposten
 4. UNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel

  Aftenposten
 5. Luftambulansetjenesten: – Babcock kommer stadig nærmere en løsning

  Aftenposten
 6. Oppgjør i Stortinget om luftambulansen i nord

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder