Professor: Kommisjonens endelige dom avgjørende

TILREGNELIG ELLER UTILREGNELIG? Et av de store temaene i rettssaken mot Anders Behring Breivik er om han kan dømmes som tilregnelig eller utilregnelig. To forskjellige rapporter har kommet til to forskjellige konklusjoner. Foto: Lise Åserud, NTB SCANPIX

Jusekspert: Dette svekker tilregnelig-rapporten

(VG Nett) Rapporten som sier at Anders Behring Breivik er tilregnelig, er svekket som bevis, mener stipendiat Thomas Frøberg.

 • Sigrid Helene Svendsen
 • Lars Akerhaug
 • Tim Peters
 • Ole N. Olsen
 • Eric B. Utheim

Artikkelen er over åtte år gammel

Den første sakkyndigrapporten om den terrortiltalte 33-åringen sa at han var utilregnelig, den andre mente tvert imot at han var tilregnelig.

Begge har blitt kontrollert av Den rettsmedisinske kommisjon. Kommisjonen hadde «ingen vesentlige bemerkninger» til den første rapporten, men etter å ha lest den andre, så ber de om mer informasjon.

- Det er klart at dette svekker rapporten, sier Thomas Frøberg, stipendiat ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, til VG Nett.

- Utgangspunktet i denne saken er jo at det nå foreligger tvil om tilregneligheten hans, fordi man har to konklusjoner som trekker i hver sin retning. I den grad man har merknader til én av de to rapportene, så vil det svekke rapportens bevisverdi.

Bemerkningen fra kommisjonen kommer i den andre uken av den ti uker lange rettssaken mot Anders Behring Breivik. Et av de viktige punktene i rettssaken, er om han er tilregnelig eller utilregnelig.

Hvis han er utilregnelig kan han få tvungent psykisk helsevern, hvis han er tilregnelig, blir han enten dømt til fengsel eller til forvaring.

TILLEGGSERKLÆRING: Rettspsykiater Terje Tørrissen og makker Agnar Aspaas skal levere en tilleggserklæring til sin sakkyndigrapport denne uken. Foto: Gisle Oddstad, VG

Det er dommeren som bestemmer hvordan han dømmes til slutt, og som må vurdere hvilken av de to motstridende rapportene som er det beste beviset.

- Det vil bero på det som skjer videre, nå skal de lage en tilleggsuttalelse. Men dette svekker i utgangspunktet et av hovedbevisene som har blitt anført til støtte for at han er tilregnelig, sier Frøland, men understreker at den omfattende rapporten bare er ett av flere bevis.

- Retten må også se hen til det som kommer frem under forhandlingene, samt tilleggsuttalelsen. Det er mange bevis å ta hensyn til.

Her kan du lese den første rettspsykiatriske erklæringen, samt en erklæring fra en rådgiver fra Ila fengsel.

- Styrker den første rapporten

I kommentaren til den nye rapporten, påpeker kommisjonen at rapporten har flere mangler. De mener blant annet at de sakkyndige ikke har tatt nok hensyn til det at Breivik kan tilpasse det han sier fordi han blir undersøkt. Dette til tross for at de to tidligere har fortalt at måtte ta stilling til om Anders Behring Breivik (33) prøvde å kamuflere en psykose for dem, for fremstå som normal.

- Dette er ganske store merknader. Kommisjonen viser til mangler. Men det er ingen av dem som er uoverkommelige, sier Henning Værøy.

Han sier de to rettspsykiaterne nå først og fremst vil få mye å gjøre over de neste ukene:

- Kommisjonen vil vite mer om bakgrunnen og oppveksten til Breivik. De må få snakket med, eller skaffet informasjon om venner og familie av ham. Det henger sammen med hvordan man påviser personlighetsforstyrrelser.

- De vil også ha en refleksjon over hvilken rolle det har spilt at medieforbudet ble opphevet for ham. Det betyr ikke at de mener Breivik faktisk har bløffet dem, men at de gjerne vil se hva de sakkyndige tenker om hvordan det har endret oppførselen og holdningen hans. De må liste opp en del informasjon og analyse der.

- Helt vanlig

- Dette har jeg ikke noen spesiell kommentar til, det er helt vanlig at rettsmedisinsk kommisjon ber om tilleggsrapporter, sa riksadvokat Tor-Aksel Busch til VG Nett etter at retten ble hevet mandag ettermiddag.

- VANLIG: Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier det er vanlig at kommisjonen kommer med merknader til sakkyndigerklæringer. Foto: Frode Hansen, VG

Men i fjor behandlet kommisjonen 597 saker fra psykiatrisk sakkyndige, og bare i ni prosent av dem ba de om tilleggserklæring fra de sakkyndige. I 426 av sakene hadde kommisjonen ingen bemerkninger.

- For tidlig

Psykiater Kjersti Narud mener det er for tidlig å si hva slags konsekvenser uttalelsen fra kommisjonen får å si for om Breivik blir kjent tilregnelig eller ikke.

- Uttalelsen er ikke kritisk, det kommisjonen gjør er å konkretisere hva man vil ha svar på, slik at det ikke kan skapes noen tvil, sier Narud til VG Nett.

- Leter grundigere

Thorsteinn Skansbo, bistandsadvokat for én overlevende fra Regjeringskvartalet og én fra Utøya, mener det kan virke som om kommisjonen leter grundigere etter innvendinger denne gangen.

- Har kommisjonen noen prestisje i den første rapporten? Det er et spørsmål det nå går an å stille, sier Skansbo, som merket seg at kommisjonen før jul fant "ingen vesentlige" innvendinger mot den første erklæringen, en rapport som ble svært omstridt.

- Dette styrker nok den første rapporten. Samtidig trenger det ikke bety at den siste svekkes, sier Skansbo om dagens uttalelse fra den rettsmedisinske kommisjon.

- Aspaas og Tørrisen sier jo at de ganske raskt skal klare å svare på disse spørsmålene. Spenningen ligger i om konklusjonen blir stående. Klarer de å parere de nye spørsmålene de nå har blitt stilt, og kommisjonen til slutt godkjenner erklæringen, vil det ikke hefte problemer ved deres rapport.

- Kan bli avgjørende

Jo Stigen, professor i strafferett, mener dette først og fremst viser at kommisjonen er veldig grundig.

Han sier at kommisjonens endelige dom kan bli avgjørende for retten.

- Det er helt umulig å si noe om hvor viktig kommisjonens uttalelse vil være, rent bortsett fra hvis erklæringen fra de to siste sakkyndige blir underkjent. I den grad den blir ansett som svekket, må domstolen ta hensyn til det, sier Stigen.

Han sier at retten i prinsippet også kan be om tilleggsrapporter eller for den saks skyld oppnevne egne sakkyndige hvis de ser et behov for det.

- I prinsippet står retten fritt.

De sakkyndige skal vitne i terrorsaken mellom 18. og 20. juni. Dette er blant de vitneforklaringene som media har fått lov til å kringkaste.

Mer om

 1. Anders Behring Breivik
 2. Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken

Flere artikler

 1. Bistandsadvokat om Den rettsmedisinske kommisjon: - Har de prestisje i den første rapporten?

 2. Kommisjonen er kritisk til den nye erklæringen

 3. Rettsmedisinsk kommisjon-leder: Åpen for begge utfall

 4. Kommisjonen godkjenner den andre Breivik-rapporten

 5. Slik forsvares rapporten som gjør Breivik tilregnelig

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder