IKKE HELT FORNØYD: Gjermund Cappelen (50) har ikke tatt stilling til hvorvidt han vil anke dommen på 15 års fengsel. Her sammen med forsvarer Benedict de Vibe i Oslo tingrett. Foto: Tore Kristiansen VG

Gjermund Cappelen: – Når jeg er på vei ut, er han på vei inn

Den knusende dommen mot Eirik Jensen (60) føles som «en slags oppreisning» for Cappelen.

Artikkelen er over to år gammel

Det forteller han i et intervju med Aftenposten.

– Jeg har vært stemplet som en lystløgner og tyster uten snev av troverdighet. Denne dommen gir meg faktisk en slags oppreisning. Det er det også andre som har fått, sier han til avisen.

Selv fikk han en dom på 15 år i fengsel. Med tre år og ni måneder i varetekt allerede unnagjort, kan Cappelen potensielt løslates i løpet av 2023.

Muligheter for permisjon vil bli aktuelt lenge før den tid.

– Når jeg er på vei ut, er han på vei inn, sier Gjermund Cappelen til Aftenposten, og sikter til den 21 år lange fengselsstraffen Jensen ble dømt til å sone.

Jensens samboer takker for støtten: – Vi ser få lyspunkter akkurat nå

Påtalemyndigheten ba i utgangspunktet om 18 år for Cappelen, men retten landet på seks års strafferabatt for å ha tilstått i saken og forklart seg om Jensen.

Kan få svar mandag

Mens Jensens forsvarer, John Christian Elden, har gitt uttrykk for at den tidligere politilederen etter all sannsynlighet vil komme til å anke sin dom, virker Cappelen å være langt mindre sikker.

– Det vil vi trolig ta standpunkt til på mandag, opplyser hans forsvarer Benedict de Vibe til VG.

Til VGTV har han tidligere forklart at Cappelen forventet en lavere straff:

Overfor Aftenposten letter den tidligere hasjbaronen likevel litt på sløret.

– Jeg mener det er prinsipielt galt at det ikke skal innrømmes mer enn 10 prosent reduksjon for folk som samarbeider for å løse andre alvorlige saker, forteller Cappelen.

Oppsummering: Derfor ble Jensen dømt

Begge de to domfelte har to uker til å avgjøre om de vil anke eller ikke.

En eventuell ankebehandling i lagmannsretten vil antagelig først bli aktuelt enten på høsten 2018 eller i 2019, har Elden uttalt til NRK.

UENIGE: Gjermund Cappelen og Eirik Jensen utvekslet flere blikk i løpet av den maratonlange saken i Oslo tingrett. Her fra siste dag i rettssaken. Foto: Tore Kristiansen VG

Vil granske politiet

Tirsdag kveld kom pressemeldingen om at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) nå vil ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.

– Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang, sier justisminister Per-Willy Amundsen i en pressemelding.

Kolleger: Hadde håpet på frifinnelse

Politidirektør Odd Reidar Humlegård trekker frem sakens alvorlige karakter og det at forholdene pågikk over flere år som en viktig grunn til at han også ønsker en ekstern gransking.

– Det er også slik at det i dommen adresseres forhold om hva som skulle og kunne vært gjort annerledes for å stanse det på et tidligere tidspunkt. Særlig dette er vi interessert i at andre ser på, sier Humlegård til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder