TO RAPPORTER: Rettspsykiaterne orgeir Husby, rettspsykiater Synne Sørheim, rettspsykiater Terje Tørrissen og rettspsykiater Agnar Aspaas står bak to forskjellige rapporter med to forskjellige konklusjoner. Foto: Helge Mikalsen, VG

Psykiatere: Derfor er dommen riktig

Professor: Føler en enorm lettelse

(VG Nett) Flere rettspsykiatere mener det eneste riktige var å dømme Anders Behring Breivik som tilregnelig.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Jeg føler en enorm lettelse over at fornuften har seiret. Og jeg kjenner veldig sterkt at dette er en riktig dom, en dom i samsvar med sannheten, sier psykiatriprofessor Sigmund Karterud til VG Nett.

Da den historiske dommen mot terroristen kom fredag formiddag, var det største spørsmålet hvorvidt Anders Behring Breivik ville bli dømt tilregnelig eller utilregnelig. Stikk i strid med aktors påstand ble han dømt som tilregnelig og fikk 21 års forvaring.

Breivik selv gliste da slutningen ble lest opp. Han har selv ønsket å bli dømt som tilregnelig, og sa etterpå at han ikke var overrasket.

Hva mener du om dommen? Si din mening her

Karterud har vært en sterk og tydelig kritiker av den første psykiatrirapporten, som ble utarbeidet av Synne Sørheim og Torgeir Husby. Og han har hele tiden ment at Breivik har vært tilregnelig.

Det har også psykiater Finn Skårderud, som sier følgende til VG:

- I over et halvt år har vi stått fast i en diskusjon omkring Breiviks tilregnelighet og rettspsykiatrien.

- Nå er det satt punktum for denne diskusjonen. Et punktum også jeg, i likhet med Karterud mener er helt riktig. Dermed kan vi bevege oss videre inn i den diskusjonen som virkelig er viktig: Nemlig hvordan et slikt raseri som det Breivik har utvist kan oppstå hos et menneske i Norge, sier Skårderud.

- Uventet

Rettspsykiater Henning Værøy mener dommen på mange måter var uventet.

- Men den er i tråd med det som jeg tror mesteparten av det norske folk opplever som det eneste riktige. Fagmiljøet er overrasket, ikke minst fordi man har satt Husby og Sørheims erklæring til side. Det betyr i praksis at de ikke har vært i stand til å etterlate nok tvil hos retten og det er sjelden det gjøres så ettertrykkelig som det er gjort her.

- Det er ikke en hyggelig melding å få som fagperson, men det må de og vi ta til etterretning.

Han mener dommen vil få konsekvenser for hvor listen for utilregnelighet skal ligge.

- Den skal ligge langt høyere enn det Husby og Sørheim har lagt til grunn, sier han og bemerker at den rettsmedisinske kommisjon har hatt flere bemerkninger til Aspaas og Tørrisens rapport, mens de ikke hadde noen til Husby og Sørheims.

- Er det betenkelig at det da er akkurat denne rapporten retten har lagt til grunn?

- Nei, det er bare snakk om hva som er bevisførst så godt at retten er overbevist.

Konklusjonen er den samme som flertallet av norske rettsakkyndige har svart i en stor VG-undersøkelse: Breivik er tilregnelig. I en InFact-undersøkelse som ble gjort for VG i går kveld, svarte hele 72 prosent av de spurte at de mente at Breivik var tilregnelig.

- Vil dette endre folks syn på norsk rettspsykiatri?

- Nei, det tror jeg ikke - den har fått seg et skudd for baugen, så må man gjenvinne tilliten, sier Værøy.

- Mye gikk i den retning

Rettspsykiateren har selv vurdert Breivik og mener han er tilregnelig. I den korte rapporten konkluderer seniorrådgiveren på Ila fengsel med at terroristen ikke er psykotisk, det motsatte av hva den første sakkyndige rapporten konkluderte med.

- Jeg tenker at mye gikk i den retning, men jeg vil være veldig interessert i å høre og lese dommens premisser og spesielt diskusjonen av utilregnelighetsbegrepet og usikkerhet når det gjelder tilregnelighet. Dette er jo informasjon som må være grundig, sier Randi Rosenquist.

- Dommen virker å ha oppfattet ham på samme måte som jeg har gjort, sier hun.

- Ingen krise

Rosenquist har tidligere vært leder for den rettsmedisinske kommisjon. Mens kommisjonen umiddelbart godtok rapporten som mente Breivik var utilregnelig, hadde den flere spørsmål til den andre rapporten. Det vil ikke Rosenquist kommentere.

HER KAN DU LESE DE SAKKYNDIGE RAPPORTENE OM BREIVIK

- Er norsk rettspsykiatri i krise?

- Nei. Norsk rettspsykiatri er stort sett grei. Den kan naturligvis bli bedre, men man må huske på at av alle de 350 sakene hvert år så er de aller, aller fleste ukontroversielle. Og at det har vært uenighet om en så uvanlig situasjon som den Breivik ga, det synes jeg ikke er bekymringsfullt, sier hun.

- Tillitsvekkende

Steinar Lorentzen, professor i medisin på UiO synes ikke domsslutningen var overraskende.

- Jeg er ikke så sikker på at den diagnosen, den psykosediagnosen, paranoid schizofreni er riktig. Jeg synes ikke det er godt belagt og vist verken gjennom rapporten eller gjennom rettssaken. Personlig så tenker jeg at det kan ha vært en paranoid psykose, men da mer av paranoisk form, mer systematiskerte vrangforestillinger, men det synes jeg heller ikke at det er vist at det er.

- Hva kan dette gjøre med tilliten til rettspsykiatrien?

- Jeg synes det er tillitsvekkende at man tar en ordentlig diskusjon på det, på sikt tror jeg at det kommer til å tjene faget det som har skjedd, men at det har vært en usikkerhet og at det har vært en mistillit blant noen det ser jeg ikke bort fra. Men det er en prosess, forholdet mellom psykiatrien og jussen.

Vil ikke kommentere

Det har ikke lyktes VG Nett å komme i kontakt med hverken Torgeir Husby eller Synne Sørheim. Husby opplyser imidlertid på sin telefonsvarer at han uansett ikke vil kommentere saken.

- Gjelder det rettspsykiatri kan jeg kategorisk opplyse at jeg ikke kommer til å kommentere dom uansett utfall i Breivik-saken. Jeg har ikke anledning til å kommentere denne før foreliggende rettskraftig dom, altså ved ankefristens utløp eller ved anke, da etter ankebehandling. Jeg kommer ikke til å kommentere andres kommentarer til dommen heller, av samme grunn. Ha en fin dag.

VGTV: Hør telefonsvareren her

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder