LISENS: Mange klager på kringkastingsavgiften, men svært få når frem. Foto: Scanpix

NRK om lisensavgiften: - Det finnes ingen formildende omstendigheter

(VG Nett) NRK Lisensavdelingen har et enkelt og strengt regelverk, og sier at det finnes ingen formildende omstendigheter dersom du klager etter en ny lisensperiode har startet.

  • Dyveke Nilssen
  • Sissel Kruse Larsen
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

VG Nett har vært i kontakt med en rekke personer med ulike historier som har en ting til felles; de har opplevd NRKs lisensregler som firkantede og belastende.

Avdelingsleder for NRK Lisensavdelingen, Freddy Lysfjord, har svart på flere spørsmål fra VG Nett, som gjelder både konkrete saker og lisensordningen generelt.

Avgiftsplikt

NRK Lisensavdeling er den eneste organisatoriske enheten i NRK som er underlagt Forvaltningsloven. På nesten alle spørsmål om enkeltsaker, uavhengig av forhistorien, vises det til Forskrifter om Fjernsynsmottakere paragraf 2: Betaling av avgiften.

Den slår fast at kringkastingsavgiften skal betales for et halvt år av gangen. Avgiftsperioden er nå fra 1. januar til 30. juni.

«Avgiftsplikt inntrer fra og med måneden etter at mottakeren ble anskaffet/tatt i bruk.

..Det må betales avgift selv om mottakeren brukes lite. Dette gjelder også om mottakeren har vært i ustand eller ute av drift på grunn av strømmangel, dårlige mottakingsforhold og lignende, eller om den bare brukes en gang.»

Under den forskriften dekkes altså de fleste forhold der man klager etter at lisensperioden har startet, og derfor må man fortsatt betale forskuddsavgiften for resten av terminen, selv om huset ditt skulle brenne 2. januar.

LES OGSÅ: NRK krevde lisens for utbrente TVer

- Finnes det formildende omstendigheter, ved dødsfall og lignende, som gjør at man kan bli fritatt for å betale, eller få tilbakebetalt innbetalt lisens?

- Nei, sier Lysfjord, og viser til paragrafen igjen.

- Men dersom en person dør før ny termin begynner er vedkommende selvsagt ikke lenger avgiftspliktig for den nye terminen.

Har du opplevd problemer med lisensavgiften? Ta kontakt med våre journalister her!

Mange henvendelser

Ifølge Lysfjord mottar lisensavdelingen cirka 180.000 telefonhenvendelser hvert år, og 600.000 salgsrapporter fra elektronikkbransjen på grunn av salg av fjernsynsmottakerutstyr.

- Hvor mange klager mottar NRK?

- Hvor mange generelle henvendelser som kan beskrives som klager eller direkte skryt av dagens lisensordning har NRK Lisensavdelingen ikke, sier Lysfjord.

Derfor kan NRK heller ikke svare på VG Netts spørsmål om hvor mange som får medhold, og eventuelle eksempler på hvilke klager som blir godkjent.

Men Lysfjord opplyser at henvendelsene fra Norges befolkning angår selve avgiftspliktene, adresser, nyregistrering, meldinger om at personer er flyttet til institusjon, dødsfall, inngåelse/brudd når det gjelder samboerforhold/ekteskap, feilregistreringer, dobbelregistreringer, gjeldsordninger, etterlysning av faktura, og så videre.

Få klager

Dersom man ønsker å klage på en avgjørelse tatt av NRK Lisensavdeling, kan man det. Da sendes den videre til Medietilsynet, men i fjor mottok de bare 34 klager.

VG Nett har tidligere skrevet at ingen av de misfornøyde kundene vi har vært i kontakt med, har blitt opplyst om klageadgangen, og flere opplever NRKs avgjørelse som et avsluttende svar.

Da VG Nett først begynte å undersøke hvor godt opplyst klagemuligheten er, kunne vi ikke finne noen informasjon på NRKs nettsider. Etter at vi tok kontakt med lisensavdelingen, er informasjon kommet opp under ofte stilte spørsmål.

- Blir informert

NRK opplyser til VG Nett at de råder kunden til å sende klagen videre til Medietilsynet når de mottar en henvendelse som er klart uenig i NRKs avgjørelser.

- Får kunden beskjed om klageadgangen når den første klagen avvises, eller først dersom de sender inn en ny klage på avgjørelsen?

- I de fleste saker vi mottar skriftlig innehar vårt første svar, ut fra de opplysninger vi mottar og de forskriftsbestemmelser vi baserer vårt svar på, også informasjon som er/kan være nødvendig som grunnlag for videre henvendelser til NRK Lisensavdelingen og eventuelt en klagesak som bringes inn for Medietilsynet som klagesak, sier Lysfjord.

- Dersom det ut fra faktaforhold er uenighet mellom NRK Lisensavdelingen som forvaltningsorgan og klager informeres vedkommende fullt ut om klageadgangen til Medietilsynet.

Vurderer gjennomgang

- Hva defineres som en klage?

- Henvendelser der innsender er klart uenig i den/de avgjørelser som er fattet av NRK Lisensavdelingen.

- Det følger av forvaltningsloven at man skal gi opplysninger om adgangen til å klage når man ikke får medhold, men ingen av de vi har snakket med har fått det. Hvorfor ikke?

- Uten å kunne gå inn i den enkelte sak er det meget vanskelig å kommentere din påstand.

- Opplyser dere tilstrekkelig om klageretten til Medietilsynet?

- Dette kan selvsagt diskuteres, og vi ser at det kan være grunnlag for en gjennomgang av dagens praksis.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder