TRENGER HC-PLASS: Gry Hege Henriksen (51) måtte amputere hender og føtter på grunn av sykdom i 2016.

Reagerer på HC-kort-praksis: − På grensen til trakassering

Gry Hege Henriksen (51) klaget sitt avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) til Likestillings- og diskrimineringsombudet. De går hardt ut mot vurderingene til Bymiljøetaten i Oslo.

Publisert:

Som følge av blodforgiftning (sepsis) og streptokokkinfeksjon julen 2016, måtte Henriksen amputere hendene og føttene. I dag bruker hun fire proteser og er avhengig av god plass når hun parkerer.

I september ga Bymiljøetaten i Oslo kommune Henriksen avslag på hennes søknad om handicapkort. Dette var kommunens svar:

«Dersom det er vanskelig ved et apotek, en butikk eller ett bestemt kjøpesenter, kan man velge et annet hvor parkeringssituasjonen er bedre. I utgangspunktet er det også mulig å legge handlerunden til en tid på døgnet hvor det er mindre trafikk, og dermed også lettere å parkere nær bestemmelsesstedet», står det i avslaget, som VG har sett.

– For det første er det direkte frekt å sende til folk at de kan handle på andre tider av døgnet eller kjøre en annen plass, sier Gry Hege Henriksen til VG, som nå har sendt saken til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Avdelingsleder for juridisk avdeling ved Bymiljøetaten i Oslo, Susanne Lyng, skriver i en e-post til VG at avslagsbrevet hadde en standardformulering. Hun opplyser at de endret formuleringen umiddelbart etter de kraftige reaksjonene.

Henriksen valgte å klage på vedtaket, og har nå fått HC-kort.

Nordstrand Blad har også omtalt saken.

Pluss content
Les også

Gry Hege mistet begge hender og føtter: – Verre enn døden

I fjor jul lå Gry Hege Henriksen (46) i koma med multiorgansvikt. Hun beholdt livet, men mistet hendene, bena, og…

– Minner om kontroll og overvåkning

Fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Eli Knøsen, mener at avslaget var «på grensen til trakassering».

– At Bymiljøetaten både vil ha oversikt over folks aktiviteter og atferd, og legge føringer for hva folk skal foreta seg når, minner om kontroll og overvåkning slik som de gjør i land vi ikke vil sammenligne oss med, sier Knøsen, til VG.

SJOKKERT: Fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Eli Knøsen.

Lyng i Bymiljøetaten skriver at de av personvernhensyn ikke kan kommentere enkeltsaker, men at de under ingen omstendighet har hensikt om å trakassere noen.

– Det fremgår av de nasjonale retningslinjene at det i avslagsbrevet skal oppgis om det finnes alternativer som kan løse søkers behov for parkeringslettelser, og det var det som var hensikten med formuleringen, skriver Lyng.

«Snever tolkning»

Videre skriver Lyng at de for å vurdere søknaden trenger legeerklæring som sier noe om søkerens nedsatte gangevne. Det er også tilstrekkelig med uttalelse fra behandler hvor det fremgår omtrent hvor ofte behandling, trening eller lignende finner sted.

Knøsen sier det er merkelig «hvor snevert» Oslo kommune tolker forskriften om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, og sier det kan være flere grunner enn bare gangevne til at personer trenger parkering nær destinasjonen.

– Det kan for eksempel handle om angst, astma, hjerte- og lungesykdom eller diabetes. For noen er det et behov i perioder, for andre permanent. Noen er også helt avhengig av å parkere på plasser som er bredere enn de ordinære parkeringsplassene. Det kan handle om omgivelsene, vær eller føreforhold. Det sier Bymiljøetaten at de ikke tar hensyn til, hvorfor ikke? sier Knøsen.

Lyng i Bymiljøetaten sier at de vurderer søkerens gangevne, ikke diagnosen.

– For eksempel: En person med lungesykdom kan få HC-kort dersom gangevnen er nedsatt, mens angst som eneste diagnose ikke kvalifiserer til HC-kort, skriver Lyng.

– I tillegg må søker ha et særlig behov for parkeringslettelser. Det er fastsatt i veilederen og praksis at fritidsaktiviteter, handling og lignende, alene ikke er særlige behov, men tas med i en totalvurdering. Jevnlige legebesøk, behandlinger, opptrening med videre, anses derimot normalt som særlige behov, skriver Lyng.

Selv sier Henriksen at hun har legeerklæring som viser at hun i god form, med proteser, kan gå inntil 500 meter, men null meter uten proteser.

NY HVERDAG: VG har intervjuet Henriksen ved flere anledninger. Her er hun i 2017 på sitt eget soverom.

– Kommer seg ikke ut

Fagdirektør Knøsen reagerer på at et vilkår for å få parkeringstillatelse er at man ofte er hos lege eller trenger behandling.

– Å delta på kultur og i fritidsaktiviteter, treffe venner på kafé, følge opp barns aktiviteter og gå på kino, er svært viktige aktiviteter for de fleste av oss. Noen må kjøre bil til disse aktivitetene og er avhengig av å parkere i nærheten, sier Knøsen.

Henriksen hevder at hun ikke hadde fått aksept på klagen, om hun ikke hadde vist til at hun er i jobb hos en ekstern arbeidsgiver.

– Du må ha særskilte behov, og Oslo kommune tolker særskilte behov som jobb – folk som ikke har jobb kommer seg ikke ut. De som jobber på bymiljøetaten tenker vel selv at de skal få handle på vei hjem fra jobb og ikke vente til det er ledig på kvelden, sier Henriksen.

Likestillings og diskrimineringsombudet vil be Bymiljøetaten i Oslo redegjøre for sin forvaltningspraksis og tolkning av forskriften, forteller Knøsen, og legger til at Samferdselsdepartementet må utfordres og klargjøre regelverket.

Bymiljøetaten undrer seg over at «ombudet kommenterer et regelverk og vår praktisering uten å ta kontakt med oss for å avklare hva vår praksis er.»

SE VIDEO – KJENDIS FIKK SLAKT ETTER FEILPARKERING:

  • Erik Follestad er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.
Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no