NYE SKOLER: Blindern videregående skole i Oslo er en av flere som innfører tiltak for å dempe russegrupper helt fra første trinn.

Skoler tar kantine-grep etter trøbbel med russegrupper

Flere skoler bekrefter at elever ikke tør å gå i kantinen, fordi russegrupper okkuperer bord og utestenger andre. Nå innføres flere tiltak.

Publisert:

Tidligere denne uken skrev VG at rektor ved Ullern videregående skole slår alarm om et hierarkisk ungdomsmiljø rundt russebuss. Miljøet har eskalert denne høsten og ført til at elever har fått psykiske problemer, ønsker å slutte på skolen – og ikke tør å gå i kantinen. Utstøtte elever henger på toalettene.

Nå bekrefter flere Oslo-skoler med store russemiljøer at de har samme utfordring – og at det har økt denne høsten.

– Vi opplever at elever ikke tør å gå i kantinen. De sier til oss at de føler seg utrygge. Vi har helt klart inntrykk av at det er blitt verre denne høsten. Vi kjenner oss igjen i beskrivelsene som rektor ved Ullern kommer med, sier rektor Hege Haugland ved Blindern videregående skole.

Les også

Gjelder mer enn russetid

Ingen arbeidsgivere ville stått og sett på at ansatte ble ekskludert fra kantinen - eller unngikk fellesarealene…
Rektor Hege Haugland ved Blindern videregående skole i Oslo.

De har innført flere tiltak – og vurderer fortløpende enda flere.

– Vi har i samarbeid med elevrådet endret på interiør og organisering av sitteplasser, nettopp for å få gjøre kantinen varmere og mer inkluderende. Dette har virket noe, vi sliter fortsatt med sterke sittegrupperinger som for mange elever opplever å bli utestengt fra. Akkurat nå jobber vi med ytterligere tiltak for å løse opp på de faste strukturene, også dette i samarbeid med elevrådet, sier Haugland.

Blindern videregående skole.

Hun understreker at det normalt sett er en tredjedel av russen på skolen som er på buss, og at flertallet dermed er helt ordinære elever som gjerne er russ, men ikke på buss.

– Vi merker godt at buss-russen er dominerende, sier hun.

– Hvorfor er dette et større fenomen i høst?

– Før pandemien var russebuss en nedadgående trend hos oss. Nå har det snudd. Det kommer gjerne etablerte bussgrupper fra ungdomsskolene. Det er vanskelig å finne årsaken til dette, et spørsmål som melder seg er om elevene har fått mindre sosial trening i løpet av pandemien, og slik klamrer seg til å bli med i en russebuss-gruppe, sier hun.

Rektor legger til at det i tillegg er det sterke kommersielle aktører i bakgrunnen som tvinger seg inn og styrer elevenes russefeiring.

Kan bli begrenset tilgang til kantinen

Leonardo Miani er elevrådsleder på Blindern:

– Kantinen kan være skummel for noen. Det er oppriktig trist og veldig synd at det er elever som ikke føler seg velkomne i kantinen. Vi i elevrådet jobber aktivt i samarbeid med skolen og årets russekomité for å passe på at alle føler seg velkommen og har ett trygt sted å spise, sier Miani.

– Hva gjøres for å snu dette?

– Vi har diskutert flere ordninger blant annet å sette opp skillevegger, planter eller bannere for en mer koselig og avslappet kantine. Vi har også sett på om vi skal gjeninnføre ordningen fra pandemien, der kantinen kun er åpen for noen av klassene enkelte dager, sier Miani.

Leonardo Miani, elevrådsleder på Blindern videregående.

Oda Mølmann-Sand (18) sitter i en nystartet russekomité på Blindern. Hun sier det har vært en endring i russemiljøet i hele Oslo-området i høst.

– Vi jobber hardt med å gjøre kantinen mer åpen og få russegruppene til å være mer inkluderende. Samtidig har miljøene blitt tøffere, men det er ikke nødvendigvis bare knyttet til bussgrupper. Dette er også grupper med felles russekonsept og grupper knyttet til skolerevy.

– Hvorfor er det tøffere i høst?

– Fokuset har endret seg. Gruppenes status på sosiale medier er blitt mye viktigere og det starter tidligere, svarer Mølmann-Sand.

Oda Mølmann-Sand (18) sitter i en nystartet russekomité på Blindern.

OHG: Unngår langbord i fellesområdene

Oslo Handelsgymnasium (OHG) har også innført tiltak i fellesområdene, for å dempe trenden.

– Her har vi satt ut bord og stoler, og i år har vi bestemt at disse skal stå som småbord. Dette er for å unngå at russebussgrupperinger «okkuperer» langbord, som slik gjør det vanskelig for andre å sette seg ved bordene, sier fungerende rektor Tone Fairway til VG.

Oslo Handelsgymnasium har droppet langbord i fellesarealer.

Hun opplyser at halvparten av avgangskullet ved skolen var på russebuss siste skoleår.

I likhet med Ullern og Blindern, bekrefter hun at utfordringene i høst særlig er knyttet til første trinn og russegrupperingene der.

Camilla Ekerholt (17) er en av elevrådslederne ved Oslo Handelsgymnasium (OHR).

Elevrådsledere ved OHG Camilla Ekerholt og Håkon Flåten påpeker at også andre forhold enn russebuss kan spille inn:

– Selv om russebuss kan bidra til ekskludering, oppfatter vi ikke det som hovedproblemet. Det er viktig å se på usikkerheten som følger med når man begynner på videregående, skriver de i en felles uttalelse til VG.

De fremhever at det ikke lenger er lov med langbord på OHG - og at dette er et effektivt tiltak.

TIPS OSS: Hvordan er kantinen på din skole?

Kongshavn: - Tar mer plass enn vi setter pris på

Kongshavn videregående i Oslo har innført rullering av hvilken klasser som får benytte kantinen i storefri. I tillegg har de flere voksne tilstede i matfriminuttet.

– Vi ser samme tendens som på Ullern, elever på russebuss tar mer plass enn vi setter pris på, sier rektor Sidsel Helene Holm Bye til VG.

Kongshavn videregående skole i Oslo ligger i lokalene til det som før var Oslo Sjømannsskole.

Kan være lovbrudd

Elevombudet i Oslo sier til VG at fenomenet med redde elever kan være et brudd på opplæringsloven:

– Når elever ikke tør å være til stede i kantinen eller andre fellesområder på skolen, er det brudd på deres rettigheter og svært alvorlig, sier Sofie Haug Changezi til VG.

Sofie Haug Changezi.

Hun viser til at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer deres helse, trivsel og læring. Dette står i opplæringsloven.

– Det betyr at skoleomgivelsene skal oppleves trygge og inkluderende, sier Haug Changezi.

Les mer fra elevombudet: Ingen arbeidsgivere ville stått og sett på at ansatte ble ekskludert fra kantinen

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no