SPANIA: Turister går forbi en restaurant på Magaluf-stranden i 2021. Nå er coronatiltak borte - men det blir dyrt å feire friheten i sommer.

Derfor er kronen så svak

Aldri har vi fått så lite for pengene i utlandet. Det finnes det flere grunner til – tror økonomene.

Publisert:

– Hei, er det sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea? VG her, vi prøver å forklare enkelt hvorfor kronen står svakt i kurs?

– Lykke til ...

Det er nemlig ikke lett å forklare hvorfor det aldri har vært så dyrt å være norsk i utlandet.

I sommer må du gange med tolv på strandrestauranten i Spania – og andre steder i EU. Også en USA-tur blir rådyr, som du kan se i grafen litt lenger ned i saken.

– Vi har ikke helt oversikt selv over hvorfor den blir så svak som den har blitt, sier Olsen, som før Nordea jobbet 20 år i Norges Bank.

Men alt håp er ikke ute! Det finnes likevel noen mekanismer som kan forklare hvorfor den er rekordsvak, betrygger sjeføkonomen i Nordea.

NORDEA: Kjetil Olsen er sjeføkonom i banken. Før det jobbet han 20 år i Norges Bank.

Først til bakgrunnen:

– Dette har vart over en lang periode – De siste ti årene har den svekket seg. Det startet nok i 2013/2014 da oljeprisen falt mye. Siden da har kronekursen vært på en fallende trend. Så har det tatt fart fra tidlig høst i fjor. 

Disse forholdene mener han kan hjelpe med å forklare svekkelsen siden i høst:

  • Renten i USA er høyere, og renten i EU har tatt igjen den norske: Dette gjør at kronen svekker seg fordi det er mer attraktivt å investere der renten er høy. Har du 1000 kroner å investere, tjener du mer på å sette det inn i en bank i USA der renten på konto er høyere enn i Norge, der renten er lavere. Det har noe å si fordi det blir mer populært for investorer å plassere penger i et land der du får høyere avkastning. Når etterspørselen etter kroner faller blir prisen (valutakursen) lavere. Pris dannes alltid etter tilbud og etterspørsel.
  • Global uro: Når det er stor uro i finansmarkeder og børsene faller, er det en tendens til at den norske kronen svekker seg. Man flykter til trygge havner når det er uro og det blåser, da er det ikke den norske kronen en trygg havn. Den er liten og skjør. 
  • Oljeprisen har falt: er det en sammenheng mellom oljepris og kronekursen, det har vi sett historisk: Lavere oljepris gir altså en svakere krone.

– Hvis vi drar til USA nå, er vi fattiggriser. Fordi vi kommer fra Norge med gode lønninger har vi tenkt at vi er rike og alt er billig. Så opplever du plutselig at en øl på uterestaurant der, eller i Danmark, er mye dyrere enn hjemme. 

– Samtidig får vi på grunn av svak krone mye mer igjen for det vi eksporterer ut: fiske, olje, all eksport ut av landet.

Eksporten tjener vi på, fordi vi får betalt i deres penger. Målt i norske kroner blir eksporten mer verdt når kronen er svak.

– Bra for dem, men mest negativt for folk?

– Det er jo det, for du blir fattigere. Og vi må betale mer for alt vi importerer. Om det er iPhone, bil eller olabukse. Vi importerer det meste.

Og dyrere skal det bli

Fordi det er en forsinkelse på når kronekursen får effekt på priser, vil det først merkes ordentlig de neste seks til ni månedene:

– Bølgen som skyldes en svakere krone blir større og større fremover.

– Nå er det stille før stormen?

– Det har nok bygget seg opp et økt press. Det er en av grunnene til at Norges Bank er litt urolig for inflasjonen fremover, fordi vi ikke har sett fulle effekten av kronekursen. Over tid vil det tas ut i prisene. Det tar bare tid.

– Vil det ikke hjelpe for kronen at renten øker?

– Med alt annet likt vil det kunne føre til en noe sterkere krone enn vi ellers ville hatt. Det er i ikke gitt at kronen blir sterkere. Men det kan kanskje hindre at den blir svakere.

Olsen sier det er umulig å vite hvordan kronen vil utvikle seg det neste halvåret.

– Det er som å slå kron eller mynt. Det er så stor usikkerhet og uro i markedene. Finansmarkedene er veldig følsomme nå og det gjør et veldig vanskelig å spå. Blir det mer bankuro i USA eller ikke? Jeg tror ikke det, men vi kan ta feil. Det er så mange forhold som kan påvirke kronekursen som i seg selv er vanskelig å spå. Man kan se på forhold som kan trekke i den ene retningen. Men plutselig er det en ny bank som gikk over ende, så svekkes kronen likevel.

Kronesalg

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen er enig at rentedifferansen er en viktig faktor som kan forklare den svake kronekursen.

I tillegg mener han at plasseringen av overskuddet fra handelsbalansenhandelsbalansenHandelsbalanse er forskjellen mellom verdien av et lands import og eksport. har påvirket kronen i stor grad.

– Vi har hatt et voldsomt overskudd på grunn av høye energiinntekter, som burde styrket kronekursen, sammenlignet med andre land som må importere energi, sier Andreassen.

Problemet er at det meste av overskuddet har blitt plassert direkte i utlandet. Norges Bank kjøper valuta på vegne av staten, som i praksis vil si salg av norske kroner. Resten er plassert i olje- og offshore, som sender penger hjem til Texas også videre, forklarer Andreassen.

BEDRE TIDER: Jan Ludvig Andreassen tror det offentlige vil bruke mer penger innlands neste år, som gjør at folk vil investere her.

Andreassen mener også at den politiske uroen rundt lakse- og energiskatter, og at mange rike har flyttet fra Norge, kan ha hatt en effekt på kronen. Han tror imidlertid det har hatt marginal betydning.

– Bra for lusekoftesalget

Andreassen tror det offentlige vil løsne litt på pengesekken og investere mer innlands neste år, slik at kronen vil styrke seg.

Han påpeker likevel at det er flere positive sider ved svak kronekurs. At det er bra for eksporten og for hotell- og restaurantbransjen.

– Det vil bli solgt langt flere lusekofter i Flåm når amerikanerne går av båten, sier han.

– Veldig enkelt forklart

Leder for Allokering og Globale Renter, Olav Chen i Storebrand Asset Management, mener den viktigste årsaken til kronesvekkelsen trolig skyldes rentedifferansen som har oppstått mellom Norge og utlandet – og da spesielt USA.

FREMTIDSPROGNOSER: Olav Chen og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.h.) presenterer utsikter for norsk økonomi under et arrangement i Oslo handelsstands forening.

– Veldig enkelt forklart: Hvis du er en global investor, som for så vidt jeg også er, og kan få fem prosent i rente i en bank i USA, men tre prosent i Norge ... Det investorer gjør da er at de selger norske kroner og kjøper dollar. Og kronen svekker seg.

Chen peker på at den amerikanske sentralbanken i fjor høst hevet renten kraftig: Trippel renteheving – hele fire ganger på rad.

– Selv om Norges Bank begynte tidlig å heve renten, har de blitt forbigått av USA, men nå snart også av Sverige og eurosonen, sier han.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no