Finner ikke lydbånd av Treholt-dommen

Publisert: Oppdatert: 04.01.06 21:52

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

(VG Nett) PST finner ikke lydbåndopptak fra domsavsigelsen mot spiondømte Arne Treholt.

Advokat Harald Stabell, som arbeider med å begrunne Treholts begjæring om gjenopptagelse av saken, har fått lagmannsrettens tillatelse til å høre på lydbåndene.

Rettens formann, førstelagmann Astri Rynning, har sagt til VG at det ble gjort opptak av hele rettsforhandlingen i Eidsivating lagmannsrett i 1985, også domsopplesningen.

Også daværende fagdommer, høyesterettsjustitiarius Tore Schei, mener å huske at det ble gjort opptak av opplesningen av dommen mot Arne Treholt.

- Jeg tar forbehold om at jeg kan huske feil, men jeg har en bestemt erindring av at domsavsigelsen ikke ble tatt opp på bånd, har riksadvokat Busch tidligere sagt til VG. Han var aktor i saken.

Da Arne Treholt i 1997 ba om å få avspilt opptakene av opplesningen av de delene av dommen som ikke var gradert, fikk han til svar at de ikke eksisterte

Arne Treholt ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.