REAGERER: Advokat Birthe Eriksen representerer politimannen som i fjor slo alarm om manglende innsats mot den grove narkotikakriminaliteten i Vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Rapport om narkosaken i Bergen: Politiet brøt ikke reglene

Statsadvokaten i Hordaland mener Bergen-politiet ikke gjorde noe regelstridig i sin prioritering av alvorlige narkotikasaker.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I april i fjor fikk politimester Kaare Songstad overlevert en en rapport der en høyt betrodd tjenestemann hevdet at tjenestemenn hadde en stående føring om å unnlate å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet, og at bakmenn fikk gå fri.

Da varselet kom hadde førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen allerde bestemt seg for å avholde en inspeksjon ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet. I rapporten, som ble lagt frem i ettermiddag, konkluderes det med at politiet ikke har gjort noe regelstridig.

VG Spesial: Narkovarselet

– Slik beslutnings- og prioriteringsregimet i dag er ved org.krim-seksjonen i Vest politidistrikt, er det ikke funnet regelstridige prioriteringer eller innretning av virksomheten, heter det i rapporten.

Varslerens advokat, Birthe Eriksen, er ikke overrasket over konklusjonen, men understreker at statsadvokatens inspeksjon ikke må aksepteres som en del av saksbehandlingen av selve varselet.

– Mangler tillit

– Vi opprettholder våre habilitetsinnsigelser både mot Politidirektoratet og statsadvokaten. Den saksbehandlingen - eller manglende sådan som så langt har funnet sted, mangler tillit hos oss. Slik vi ser det, er det ikke foretatt noen som helst reell, objektiv og habil behandling av varselet til nå, sier Eriksen til VG.

Justisdepartementet har tidligere avvist innsigelsene, og konkludert med at Politidirektoratet er habile til å behandle saken.

Fagforeningsleder: Slakter håndteringen

VGs omtale av narkovarselet fikk stor oppmerksomhet, og etterforskes nå av Spesialenheten for politisaker.

Erna om varselet: Har brukt for lang tid

Advokaten mener både Politidirektoratet og statsadvokaten, som begge tidligere har vært mottakere av varselet, er inhabile til å saksbehandle selve varselet.

– Vi vet heller ikke ennå hvilken rolle noen av disse har hatt i tilknytning til den praksisen det er varslet om, sier hun.

DRO PÅ INSPEKSJON: Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen mener Bergen-politiet ikke gjorde noe regelstridig i sin håndtering av alvorlige narkotikasaker. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Det som skjer nå er det vi har vært bekymret for hele tiden. Det foregår en oppstykking av saken, akkurat som i Monika-saken. Det er ikke tillitsvekkende, og bidrar til å sette hele varslingsinstituttet ut av funksjon i justissektoren.

I et brev til Politidirektoratet som ble sendt i forrige uke, advarte Birthe Eriksen mot retningen behandlingen av saken har gått i.

Politiet: – Vi var fullstendig overarbeidet

Stor utfordring

I rapporten til statsadvokaten heter det at det er en stor utfordring å balansere virksomheten ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, både med hensyn til ressurser og ambisjoner.

– Org.krim-seksjonen må dimensjoneres slik at den er i stand til å drive tilstrekkelig etterretningsvirksomhet, løse planlagte etterforskningsprosjekter, etterforskningen av de «ordinære» sakene og oppdukende saker.

Ida Melbo Øystese, visepolitimester i Vest politidistrikt, sier til NTB at organisert kriminalitet er vanskelig å oppdage, at den kan være mangfoldig og endre karakter etter hva som gir mest profitt.

– Dette betyr at vi må kunne jobbe med flere typer av organisert kriminalitet. Et bredt og grundig etterretningsgrunnlag er derfor viktig for å velge de riktige sakene. Rapporten støtter oss i forhold til de tiltakene som vi har satt i verk. Vi har fortsatt forbedringspunkter, men vi er på rett vei, sier Øystese.

Tilbakeviser inhabilitet

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen stiller seg helt uforstående til Eriksens habilitetsinnsigelse.

– Vi driver inspeksjon av et politi vi har fagansvar for. Vi har ikke gransket påstander i varselet, og vi har ikke etterforsket hendelser som er beskrevet i varselet. Det ligger til Spesialenheten for politisaker, sier Stolt-Nielsen.

I følge rapporten ba Riksadvokaten Hordaland statsadvokatembeter blant annet undersøke prioriteringer og beslutningsprosesser knyttet til saksinntak, og vurdere behovet for tiltak og/eller pålegg i en dialog jed politidistriktet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder