VANT I LAGMANNSRETTEN: Jovsset Ánte Sara og forsvarer Trond P. Biti (til høyre) vant mot staten i tingretten i fjor. Da staten tok saken til lagmannsretten vant han også. Foto: Tom Hardy, Sagat
VANT I LAGMANNSRETTEN: Jovsset Ánte Sara og forsvarer Trond P. Biti (til høyre) vant mot staten i tingretten i fjor. Da staten tok saken til lagmannsretten vant han også. Foto: Tom Hardy, Sagat

Reindriftseier vant rettssak mot staten - trenger ikke kvitte seg med halve reinflokken

INNENRIKS

Da reindriftseier Jovsset Ánte Sara ble pålagt å halvere reinflokken sin, gikk han til sak mot staten. Fredag fikk han medhold i lagmannsretten.

  • Inger Lise Hammerstrøm
Publisert: Oppdatert: 17.03.17 22:15

Reindriftseier Jovsset Ánte Sara (25) vant rettssaken i lagmannsretten der staten forlangte at han reduserte buskapen sin fra 150 til 75 dyr. Det melder NRK.

I mars 2014 måtte Jovsset Ánte Sara, ifølge TV 2 halvere reinflokken sin. Det var staten ved Landbruks- og matdepartementet som hadde bestemt at reineiere i Finnmark måtte redusere buskapene sine, fordi det var for mange reinsdyr i Finnmark.

Reindriftseiere i reinbeitedistriktet 20 Kvaløy/Fálá fikk beskjed om at de måtte redusere reintallet kraftig med 35,6 prosent, skrev NRK.

Modig

Det var uaktuelt for den unge reineieren å redusere flokken sin. Han gikk dermed til sak mot staten.

Sara vant den første rettssaken i mars 2016. Retten la blant annet vekt på at han ikke ville oppnå en tilstrekkelig høy inntekt med 75 reinsdyr.

Staten anket saken videre til lagmannsretten, selv om Sara håpet de ikke ville anke var han ikke overrasket over at staten ikke ga seg så lett. I et intervju med VG i januar sa Sara at han ikke hadde noe annet valg enn å gå til sak mot staten.

– Jeg måtte gå til sak for å bevare min og familiens næring. Jeg kan ikke godta at vi blir tvunget ut av en næring som har gått i arv i generasjoner, sa han til VG.

For dårlig inntektsgrunnlag

Advokat Trond P. Biti sier til VG fredag at både han og hans klient hele tiden har vært i sterk i troen på at han skulle vinne.

– Når et vedtak rammer en person så sterkt som i dette tilfellet, hvis han ikke hadde vunnet frem her har jeg vanskelig for å se at man som reineier hadde hatt noe som helst vern i forhold til folkeretten.

Ifølge NRK legger Hålogaland lagmannsrett for dårlig inntektsgrunnlag til grunn for avgjørelsen.

«Det sentrale er, slik lagmannsretten ser det, at Jovsset Ánte Sara ikke vil være sikret et fortsatt økonomisk utbytte av reindriften etter reintallsreduksjonen.

Videre skriver lagmannsretten at selv om begrunnelsen for reduksjon av reindriftstall er rimelig og objektiv, men at terskelen for ulovlig inngrep, selv fra staten, i dette tilfellet er overskrevet. I tillegg skriver de at vedtaket til Landbruks- og matdepartementet er ugyldig, fordi vedtaket innebærer en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur, skriver NRK.

Biti mener årsaken til at de når frem, er at lagmannsretten lar seg overbevise om at det ikke er mulig med overskudd med 75 rein. Argumentet baserer Biti på en konsensus om at det er vanskelig å drive med overskudd når buskapen er på under 200.

Det har ikke lykkes VG å få tak i Sara for en kommentar. Ifølge Biti befinner reineieren seg på et sted på vidda der det ikke er dekning. Sara har heller ikke besvart Bitis SMS eller e-post om at han vant i lagmannsretten.

Biti har fått kake og blomster fra Saras familie, som har uttrykt at denne seieren betyr veldig mye for dem.

Viktig prinsipiell dom

Sametingspresident Vibeke Larsen, skriver i en pressemelding fredag at dette er en viktig prinsipiell dom som vil få positive konsekvenser for mange samer. Hun berømmer Sara for hans pågangsmot.

– Jeg vil rose han for at han har våget å stå på for sin rett til å drive med reindrift, og for den viktige kampen han har tatt på vegne av mange samer, skriver Larsen.

Her kan du lese mer om