KOMMER ENDRINGER: Helse- og omsorgsdepartementet sender ut en ny høring for å gi dem som blir berørt av lovendringene mulighet til å komme med innspill. Her er statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (midten) og helseminister Bent Høie (t.h.) på studietur til London i 2018. Foto: Nanna Johannessen

Skal revurdere bruk av tvang i helsesektoren: − Kan få stor betydning for pasienter og pårørende

Regjeringen foreslår lovendringer for bruken av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Målet er å gi pasientene mer rettssikkerhet.

Av 

Amna Iqbal

Publisert:

I dag det ingen felles lovverk på når tvang skal brukes, det er hjemlet i fire ulike lovverk. Det gjør det komplisert og uoversiktlig, vedgår helsedepartementet. De skal følge opp tvangslovsutvalgets utredning fra 2019, som foreslo store lovendringer.

– Regjeringen sender nå på høring forslag til lovendringer for bruk av tvang, som kan få stor betydning for pasienter og pårørende, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til VG.

– Formålet vårt nå er blant annet å få en felles lov om bruk av tvang. Dette vil sikre rettssikkerheten, men også gjøre det enklere for dem som skal anvende loven, sier Bjerke.

Omfattende lovverk

Problemet nå er at lovverket er ganske omfattende, men vi ønsker å komme med lovverk som skal bidra til mer riktig bruk av tvang, sier statssekretæren.

– Hva legger du i det å ta i bruk tvang på en riktig måte?

– Det er store variasjoner ved bruk av tvang i dag. Det er enkelte som jobber systematisk for å redusere bruken av tvang, er noe vi har blant annet fått med oss, forteller hun til VG.

Statssekretæren påpeker at dette kan bli en lang prosess, men målet er å gjøre det tydeligere for de ulike tjenestene som må ta i bruk tvang å gi dem et mindre fragmentert lovverk.

– Vi forsøker å finne nye arbeidsmetoder for hvordan tvang skal brukes, sier hun.

Hun sier at regjeringen ikke har tatt stilling til hele Tvangslovutvalgets forslag, men at det er tatt «viktige veivalg».

– Et skritt i riktig retning

Bruken av tvang i Norge, har vekket en ganske stor internasjonal oppmerksomhet hos FN.

– Norge har blant annet blitt kritisert av FN på grunna av hvordan bruken av tvang er praktisert i Norge, forteller Bjerke.

I tråd med internasjonale trender og føringer er dette et skritt i riktig retning for å styrke pasientrettigheter i Norge, mener Tonje Lossius Husum, professor ved OsloMet om forslaget for et felles lovverk.

– Et felles lovverk kan gjøre det enklere for helsepersonell å tolke lovbestemmelsene, og det kan føre til riktig og mer lik bruk av tvang mellom tjenester og mellom forskjellige områder i landet, legger hun til.

Det vil også bli enklere for myndighetene å holde tilsyn med bruk av tvang når reglene blir mer oversiktlig forklarer professoren.

Publisert:

Mer om

Bent Høie

FN

Norge

Helse

Coronaviruset

Helse- og omsorgsdepartementet

Pårørende

Flere artikler

 1. Psykologforeningen: Syke skrives ut for å få plass til nye

 2. Mangler sommervikarer på intensivavdeling: – Vi har en bemanningskrise

 3. Fyrer seg kraftig opp mot strengere røykelov: - Smått utrolig

 4. Ingebjørg (80) skadet under taxi-tur: – Et nasjonalt problem, mener helsepolitiker

 5. Uføretrygdede kan ha fått flere tusen kroner for lite

Fra andre aviser

 1. Opposisjonen krever oppvask etter knusende kritikk mot e-helsedirektorat

  Aftenposten
 2. Sterke reaksjoner på lovforslag fra regjeringen: – En bombe under kommuneøkonomien

  Aftenposten
 3. Demens kan bli den vanligste dødsårsaken i Norge: – Vi er ikke forberedt på utviklingen, mener forsker.

  Aftenposten
 4. Forvirret av innreisereglene? Ikke så rart. Forskriften om covid-19 er nemlig endret 199 ganger.

  Aftenposten
 5. Demens kan bli den vanligste dødsårsaken i Norge.

  Bergens Tidende
 6. Riksrevisjonen om Direktoratet for e-helse: Brudd på reglene i 11 av 14 anskaffelser

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no