NOXEN TIL LIVS: Byrådet i Oslo tar grep for å få ned forurensningen i hovedstaden. Det blir allerede i vinter dieselforbud på dager med akutt høy luftforurensning. Foto: BERIT ROALD/SCANPIX ,

Dieselforbud og stengte p-plasser i Oslo på dager med høy forurensing

På dager med høy luftforurensning blir det allerede i vinter forbud mot dieselbiler på kommunale veier i Oslo. Kommunen stenger da sine egne parkeringsplasser i sentrum.

  • Stella Bugge

Artikkelen er over fire år gammel

– I morgen i byråd vedtar vi hasteforskrifter for å kunne gjennomføre tiltak allerede i vinter skulle vi få en ny situasjon med akutt luftforurensing, sier Lan Marie Nguyen Berg (MGD), byråd for miljø og samferdsel, til VG.

– Det andre tiltaket som vi også vil kunne gjennomføre er å stenge kommunale parkeringsplasser som et akuttiltak. Det er 1174 plasser, legger hun til.

Men før de kan stenge disse plassene som ligger i sentrum, i såkalt rød sone, må det bestilles skilthetter som tres over automatene, noe som kan ta et par uker.

– Dette er gledelig og helt i tråd med det vi foreslo for et par uker siden. Endelig er det bilene som må holdes inne når lufta er giftig - ikke barn og syke, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Miljøfartsgrense på 60 innføres

Oslos bilister må også regne med å kjøre saktere kommende vinter.

– Vi kommer til å innføre en 60 km miljøfartsgrense på alle riksveiene i Oslo unntatt E6 fra og med 1. november sier Ing-Christin Ericson, veiavdelingsdirektør for Oslo hos Statens vegvesen til VG.

Grunnen til at man ikke tar med E6 er at rehabilitering av Brynstunnelen vil medføre så lange køer og lav hastighet at dette per i dag ikke ansees nødvendig.

– Det handler om at vi må få ned luftforurensningen over en periode. Dette handler om svevestøv. Hvis du bare gjør det en dag og ikke den neste får du ingen virking. Du må gjøre det over en periode for at skal være noen vits. Derfor er ikke dette et akuttiltak, sier Ericson.

Miljøfartsgrensen vil gjelde fra 1. november og til piggdekksesongen er slutt, det vil si første søndag etter påske.

Husker du bråket rundt miljøfartsgrensen?

Les mer om miljøfartsgrenser

Hva med riksveiene?

Det rødgrønne byrådet ønsker også å ha dieselforbud på statlige veier når byluften er som verst og hadde i dag et møte med Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Men han vil ikke forplikte seg på det nåværende tidspunkt.

– Vi hadde en runde på dette og det var veldig nyttig. Luftkvalitet er sånn sett et kommunalt ansvar, men samtidig betyr riksveiene ganske mye. Vi fikk en veldig bra klargjøring på hva Oslo og byrådet tenker og mener, sier Moe Gustavsen til VG.

Han sier at de skal ta med seg dette videre.

– Vi er innstilt på å bidra til å få gjort noe med luftkvaliteten fremover og kommer tilbake til dette etter hvert.

– Solidaritetshandling

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener dieselforbudet de nå innfører vil gjøre det lettere for Oslos innbyggere som er plaget med astma og allergi og hjerte- og karsykdommer.

– Dette er jo egentlig en nødvendig solidaritetshandling i forhold til alle de som ikke kan gå ut og som er sterkt plaget av astma og allergi, unger som ikke får gå på skolen og ta del i fritidsaktiviteter. Vi ser også at dødeligheten blant de som har hjertesykdom øker betydelig etter dager med høy luftforurensing. Det er dette vi egentlig snakker om, det er et ganske stort alvor i situasjonen. I tillegg er det sånn at Norge er dømt i ESA fordi byene har for høy luftforurensning.

EFTA-domstolen slo fast at Norge ikke har sørget for at luftforurensningen flere steder i Norge, er innenfor grensene som EU har satt i luftkvalitetsdirektivet, som Norge har sluttet seg til og gjort til norsk lov.

VG omtalte i fjor høst en rapport som viser at luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør, kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning.

Byrådet har mandag booket inn et møte med politimesteren i Oslo hvor de skal diskutere gjennomføringen av dieselforbudet.

Dyrere parkering

Som et akuttiltak mot den dårlige Oslo-luften ble det allerede 11. januar innført 50 prosent høyere avgift på kommunale parkeringsplasser i sentrum.

Nå koster det 56 kroner per time å sette fra seg bilen på kommunale parkeringsplasser innenfor Ring 1.

Byrådet i Oslo jobber med flere akutte tiltak for å bedre luften. De ønsker blant annet å øke piggdekkgebyret samt få på plass permanente gebyrbaserte lavutslippssoner. Piggdekkbegyret, som er på 30 kroner dagen, har ikke blitt økt på mange år.

– Det er et minimum at det prisjusteres. Men dette kan ikke Oslo kommune gjøre, det er det Samferdselsdepartementet som avgjør, sier Berg.

Les også: Flere norske byer kan få rushtidsavgift

Oslo har forskriften om dieselforbud på kommunale veier ute til høring, med frist 25. februar og det er denne man nå har kommet i forkjøpet med en hasteforskrift. Denne vil senere bli erstattet med en permanent forskrift basert på høringsinnspillene.

Bystyret har i tillegg programfestet at de vil gjøre hele Oslo sentrum innenfor Ring 1 bilfritt i løpet av bystyreperioden.

Arbeiderpartiet la onsdag fram en pakke med nye klimatiltak. Her heter det at innen 2025 skal alle nye biler som selges i Norge, være biler med lave utslipp eller ingen utslipp av klimagasser, skriver NTB.

Innen 2030 bør tilnærmet 100 prosent av nybilene være helt utslippsfrie. Det betyr nærmest full stans i salget av nye bensin- og dieselbiler i Norge.

Mer om

  1. Trafikk
  2. Miljø
  3. Miljøvern

Flere artikler

  1. Her kan du kjøre - selv med dieselforbud

  2. Dette er byenes akutt-tiltak på dager med høy luftforurensning

  3. Fem spørsmål og svar om de utskjelte dieselbilene

  4. Nye pålegg skal rense luften

  5. Flere norske byer kan få rushtidsavgift

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder