DØMT FOR RAN: Dette fotoet er tatt av politiet i sentralarresten i Oslo like etter at han ble tatt på fersken under det såkalte Aker Brygge-ranet 29. august 2004. Foto: POLITIET

Lars Harnes satt på isolat - skal ha trakassert pedofile

Bandidos-profilen Lars Harnes (48) nekter å sone sammen med personer som er dømt for overgrep mot barn eller dyr.  Nå beskyldes han for å trakassere medfanger.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Ifølge ledelsen ved Ila fengsel er dette blitt et så stort problem at de har bestemt at den kjente kriminelle må sitte helt isolert fra de andre fangene.

Nå er Harnes plassert på enecelle på den beryktede avdeling G - sikkerhetsavdelingen på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Les mer: De farligste fangene på avdeling G

Ledelsen ved fengselet mener Harnes har en negativ «… opptreden og tilnærming til sedelighetsdømte, derpå forringet deres rett til en trygg soningshverdag.»

TATOVERT: Selv om Lars Harnes hevder han har levert inn vesten til Bandidos, har han denne tatoveringen på ryggen. For tre år siden tvilte Borgarting lagmannsrett på at bruddet var reelt. Foto: POLITIET

En medfange av Harnes er dømt for overgrep mot barn og dyremishandling. Harnes skal ha breket som en sau når han har sett denne fangen, får VG opplyst.

Les også: Omtalt som en norsk «Tony Soprano»

Under soning av en tidligere dom skal Harnes blant annet ha nynnet barnesanger når han har vært i nærheten av personer dømt for overgrep mot barn.

Ifølge vedtaket om isolering som er datert 5. desember i fjor, heter det at Harnes påvirker miljøet på en «særlig negativ måte» og at det er nødvendig å holde ham isolert for å «opprettholde, ro, orden og sikkerhet».

Harnes ble pågrepet i august 2015 og har siden sittet varetektsfengslet. Politiet mener han inngikk et forbund sammen med Nokas-raneren Metkel Betew for å drepe Imran Saber alias «Onkel Skrue».

– Behandler pedofile mer positivt

Advokat Øyvind Bratlien forsvarer Lars Harnes. Han mener isolasjonen av Harnes er maktmisbruk.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien forsvarer Lars Harnes (48). Han er svært kritisk til isoleringen av Harnes. FOTO: FRODE HANSEN/VG

– Det må være lov også for innsatte å tenke, mene, og velge hvilke mennesker man ønsker å forholde seg til og på hvilken måte, så lenge man ikke gjør noe straffbart, sier advokaten.

Han er svært kritisk til ledelsen ved Ila fengsel.

– Ila fengsel behandler pedofile innsatte langt mer positivt enn andre innsatte. De behandles som svake, til tross for at de fleste er rimelig oppegående og ressurssterke. De er ofte kyniske og manipulerende. Det er underlig at Ila fengsel så til de grader lar de pedofile få den offerrolle de elsker å spille, sier Bratlien.

– Når vi vet hvor mange innsatte i norske fengsel som selv er utsatt for overgrep som barn, burde de pedofile vært holdt i egne fengsler eller avdelinger. Det ubehaget andre innsatte føler ved å måtte omgås pedofile tas det paradoksalt nok ikke hensyn til.

– Ledet kartlegging

Lars Harnes beskyldes også for å ha ledet en kartlegging av hva de innsatte er dømt for eller hva de sitter varetektsfengslet for.

«Denne kartleggingen har blitt oppfattet som meget ubehagelig og nedverdigende, samt gjort soningshverdagen for flere innsatte vanskelig», heter det i vedtaket som er datert 5.desember i fjor.

TOPPMØTE: Lars Harnes (48) ble landskjent som Bandidos-presidenten som hilste på daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. Fotoet ble tatt i 1999 under et arrangement mot vold. Harnes var allerede dømt åtte ganger, og tre år senere ble han dømt for det retten omtalte som tortur. Foto: SCANPIX Foto: IKKE VG-BILDE

I februar i fjor ble Harnes konfrontert med denne påståtte kartleggingen av en avdelingsleder i fengselet. I denne samtalen fortalte Harnes at det var naturlig å spørre andre innsatte hva de er dømt for.

Harnes ved flere anledninger gitt tydelig uttrykk for at han ikke ønsker å sitte sammen med pedofile.

– Intense blikk/stirring

I en ny samtale i juli ble Harnes gjort kjent med at ansatte oppfattet ham som dominerende og kontrollerende i fangefellesskapet.

«Dette ved intense blikk/stirring mot innsatte som for eksempel er sedelighetsdømte eller andre innsatte som du opplever som svakt fungerende. Det er observert at nevnte innsatte viker plass i fellesskapet når du ankommer, eller trekker seg inn på egne celler.», heter det i vedtaket i forbindelse med samtalen.

Dagen før mente fengselsbetjenter at de så og kunne dokumentere at Harnes mobbet/trakasserte noen fanger under luftingen av den såkalte sydblokken i Ila fengsel.

Fengselsdirektør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel ønsker ikke å kommentere saken konkret, men opplyser på generelt grunnlag at den største utfordringen ved isolasjon, er selvisolasjon.

– Det kan ha bakgrunn i konflikter i kriminelle miljøer, konflikter ute i samfunnet som tas inn i fengselet eller konflikter i fengselet. Vi har en del innsatte som trakasserer andre. Dette gjør de i måten de opptrer overfor mennesker på – også i det fri, sier Bjarkeid.

Husker du? Lars Harnes ble løslatt fordi han skulle bli katolikk

– De tråkker på andre medfanger for å fremheve seg selv, og trakassering i fengselssystemet aksepterer vi like lite her som ellers i samfunnet.

Fengselsdirektøren opplyser at prosessen frem til det siste tiltaket, som er isolasjon, er møysommelig.

– Vi snakker med vedkommende og prøver å få en forståelse, og vi må være rimelig overbevist om at det vi gjør er korrekt og at vedkommende faktisk trakasserer andre og at det foregår mobbing, sier Bjarkeid.

Fengselsdirektøren mener advokaten til Harnes forsøker å flytte fokus bort fra saken når han uttaler at «pedofile burde vært holdt i enge fengsler eller avdelinger».

– Gjentakende for de innsatte på Ila er at de er dømt for overgrep: drap, vold, trusler og seksuelle overgrep. Ja, de kan mobbes for det de er dømt for, dialekt og farger på øynene, men det har ingenting med diskusjonen om seksualforbrytelser. Det er snakk om mobbing, sier Bjarkeid.

En norsk Tony Soprano

Sommeren 2003 ble trebarnsfaren Lars Harnes dømt til seks og et halvt års fengsel for å ha utøvd svært grov vold mot en mann. Retten beskrev volden som tortur. Under rettssaken kalte psykiater Asbjørn Restan Bandidos-medlemmet en norsk Tony Soprano fra den amerikanske TV-serien Sopranos.

Sammenligningen til psykiateren var basert på at begge lever to liv – et som brutale og voldelige kriminelle, og et som dedikerte familiefolk.

Mens Harnes sonet denne voldsdommen hadde han hyppige permisjoner fra fengselet. Da det tungt kriminelle MC-medlemmet var ute på sin 15. permisjon ranet han 29. august 2004 en pengetransport på Aker Brygge.

Dømt flere ganger

Etter Aker Brygge-ranet avslørte VG at Harnes hadde sjefsstol og bærbar PC på cellen, og at ingen sjekket permisjonene hans. Det ekstremt voldelige Bandidos-medlemmet ble betegnet som en mønsterfange – og fikk det som han ville bak murene. Han fikk til og med bruke personaltoalettet mens han sonet på avdeling A i Oslo fengsel.

RANSDØMT: Lars Harnes og to andre ranere truet vektere med en maskinpistol under ranet av DNBs filial på Aker Brygge 30. august 2004. Den ene raneren på vei ut av rommet med 2,6 millioner mens Lars Harnes gjør klar strips til å binde den andre vekteren. Foto: DnB

Etter pengetransportranet ble Harnes i 2006 idømt åtte års forvaring med en minstetid på seks år. Syv år senere, 16. oktober 2013, ble han løslatt. Etter knappe to år i frihet ble han pågrepet igjen siktet for ny alvorlig kriminalitet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder