VI SNU PÅ DET: Stortingsrepresentant Abid Raja sier det bør bør bli slutt på at skilsmissebarn må dra mellom foreldrene hver uke. Foto: Frode Hansen VG

Venstre vil gi skilsmissebarna rett til huset

Et utvalg i Venstre fremmer et forslag til landsmøte om at det er barna som skal ha rett til å få bo i boligen ved skilsmisse: Det er foreldrene som må bytte på å flytte ut og inn.

Artikkelen er over tre år gammel

Venstres stortingsrepresentant, Abid Raja, bekrefter overfor VG at et utvalg som har jobbet med nye forslag til sosiale reformer foran landsmøtet i Tønsberg om to uker, foreslår at det skal utredes om barna skal sikres å bli boende i huset når foreldrene skiller seg.

Her er den omstridte formuleringen utvalget har gått inn for:

Venstre vil «Utrede om barnet kan sikres bruksrett for felles bolig, hvor foreldre flytter inn og ut».

– En skilsmisse er i utgangspunktet en så stor belastning for barna, at det får holde. Dessverre er virkeligheten for de fleste barn som opplever skilsmisse, at de i tillegg må kjøres, trikkes og toges frem og tilbake mellom foreldrene i en lang periode etter en skilsmisse. Vi mener det er en så stor belastning, at det bør gjøre noe med, sier Raja.

– Derfor har utvalget samlet seg om en innstilling hvor vi ber om at det utredes å sikre barna bruksrett for boligen, og at det er foreldrene som må bytte på å flytte ut og inn. De er voksne og tåler i sterkere grad den belastningen.

– Har dere noe faglig grunnlag for et slikt forslag?

– Psykologer har lenge advart mot den belastningen det er for barna over år å flytte mellom foreldrene med sine ting, sine skolesaker, kjæledyr og idrettsutstyr. Oftest skjer det hver uke. Det er en ordning som er så belastende for barna, på toppen av skilsmissen, at vi ønsker å se om det er mulig å få til en bedre ordning.

– Hvilke virkemidler vil dere bruke?

– Hvilke incentiver som bør brukes, får vi komme tilbake til. Vi håper bare det å reise debatten, vil gjøre at mange foreldre tenker seg om og lar barna bli boende i hjemmet. Jeg kjenner til ordninger hvor foreldre nettopp gjør det; lar barna bli boende, mens de flytter ut og inn.

– Så får vi se om det vil være behov for å lovendring, som vil kunne sikre barnas rettigheter. I dag er det slik at kampen om hvor barna skal bo oss, ofte ender i retten og det er domstolen som bestemmer. Det hadde vært fint om vi kom dit at dommeren faktisk kunne bestemme at begge foreldrene skal få bo hos barnet sitt, på omgang, i huset de har vokst opp i.

– Slik kan barnet beholde sine trygge rammer; sine venner i nabolaget, samme skolevei og vei til trening. Vi er sikre på at det vil gi et bedre liv for skilsmissebarn og vi ønsker å utfordre Norge på å ta den debatten. Det er på tide å sette barna i fokus når mor og far ikke greier å bo sammen.

Flere kontroversielle forslag: Vil ta barnetrygden fra de rike

Lavt konfliktnivå viktigst

Nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, sier til VG at hun forstår hensikten med Venstres forslag og at hun ser at dette er ment for barnas beste. Det hun derimot ikke forstår er hvordan dette skal fungere i praksis.

– Jeg har til gode å høre om situasjoner hvor slike ordninger har fungert over tid. Det viktigste for barn etter en skilsmisse er et lavt konflikt-nivå og det er ikke gitt at en slik ordning løser det, sier Eriksen.

Nestlederen synes det er overraskende at et liberalt parti som Venstre planlegger å fremme et forslag med en så klar statlig inngripen. Hun stiller også spørsmålstegn ved hvordan dette skal fungere rent økonomisk for familiene.

– Hvordan dette skal fungere i praksis forstår jeg ikke, skal familien ha tre boenheter, eller skal de tvinges til å samarbeide om bolig nummer to hvis de ikke har råd til tre? Jeg anerkjenner problemstillingen, men lurer på hvordan i alle dager man skal få dette til, hvem det skal fungere for og hvem som tar regningen, sier Eriksen.

– Fungerer ikke over tid

– Fordelen barna får av at foreldrene flytter frem og tilbake er jo åpenbar. De kan fortsette å forholde seg til et sted, samme naboer og samme leker, men min erfaring er at dette blir for mye ansvar for foreldrene, sier psykolog Gunnar Ekeid, som er styremedlem i Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP).

Ekeid sier at det er en større belastning for foreldre å flytte frem og tilbake, enn det er for barn fordi foreldrene har ansvaret for driften av huset.

– Dette krever et stort samarbeid mellom foreldrene som vil gjøre situasjonen dårligere for barna dersom det ikke fungerer, sier Ekeid.

Psykologen mener at slike ordninger ofte kan fungere en liten stund, men at dette gjerne slutter å fungere når foreldrene får seg nye kjærester. I tillegg mener han ansvaret med å fordele oppgavene i hjemmet krever et stort samarbeid som kanskje ikke er mulig fordi dette ofte er ting som heller ikke har fungert i forkant av skilsmissen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder