Foto: ,

SSB med aktuell statistikk: Så (lite) likestilte er norske kvinner

Her er en ganske avslørende oversikt over den norske kvinnens posisjon i det norske samfunn.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Likestilling står sentralt 8. mars, men det er fortsatt langt igjen, i hvert fall hvis vi skal tro denne oversikten til Statistisk Sentralbyrå (SSB), som viser hvor lite likestilte vi er i Norge, på sentrale områder:

SSB leverer ikke bare kjedelig statistikk, men slår stadig oftere til med sprek presentasjon, hvor de setter sammen ulik statistikk, for å vise tendenser og trender.

Les og del denne!10 grunner til å markere 8. mars

Flest kvinner velger utdanning

Nå har de levert indikatorer for kjønnslikestilling, dog fra 2013, men det er de siste tilgjengelige tallene og utviklingen år for år viser ingen store hopp, så de er ganske representative for det norske samfunnet i dag:

Vi begynner vår guide gjennom oversikten oppe til venstre: Det gir en oppløftende start for kvinnen:

** Det viser at kvinnene på et eller annet tidspunkt må ta igjen mennene: Mens bare litt over hver fjerde mann (26,2 prosent) tar seg høyere utdanning, er det nå nesten hver tredje kvinne (32,3 prosent) som gjør det.

** Fortsetter vi til høyre viser andelen i arbeidsfør alder som er i jobb, at det ikke er så store forskjeller.

Menn tjener mye mer

** Men den neste oversikten er en viktig forklaring på lønnsforskjellene mellom menn og kvinner: Mens bare 13,9 prosent av mennene jobber deltid, er det hele 34,7 prosent av kvinnene som gjør det.

** Oversikten øverst til høyre er den dramatiske, som viser at norske menn tjener 487 800 kroner brutto i året, mens kvinnelønnen i snitt er 326 400 kroner. Det betyr at hver mann tjener 161 400 kroner mer enn hver norske kvinne, i snitt.

** Kakediagrammene i midten gir viktige årsaker til at det er slik: Kjønnsforskjellen i offentlig sektor er mest avslørende: Der jobber det nå 70,5 prosent kvinner, mens andelen menn er kommet under 30 prosent: 29,5 prosent. Lønningene i offentlig sektor er betydelig lavere enn i privat sektor og det er store kvinnehorder i varme hender-yrker på sykehjem, aldershjem, sykehus og barnehager som gjør at det er så mange kvinner i kommunale og statlige jobber.

Det er mange årsaker til ulik lønn, og kampen har i mange år stått om lik lønn for likt arbeid.

Menn i det private

** Kjønnsfordelingen i private bedrifter er som dere ser motsatt, hvor mennene utgjør neste 2/3 av de ansatte.

** De to neste diagrammene er utfyllende og viser at menn har godt betalte lederjobber. De leder også an i lokalpolitikken.

** De to nederste diagrammene til venstre forteller at to av tre ungdom velger videregående utdanning som ikke er kjønnsvridd: Altså allmennlinjer og ikke tradisjonelle kvinne- eller manns-utdanninger.

Det gjelder i litt mindre grad (60 prosent), når SSB ser på yrkene vi velger.

– Vil ta tid

– Når såpass mange flere kvinner tar seg høyere utdannelse, vil det jo over tid skje en utvikling, men det vil ta tid. Men det er da noen lyspunkter; lønnsforskjellene er store, men stabile; de går ikke sterkt feil vei for kvinnene. Og vi ser at andelen kvinnelige ledere på lavt nivå, blant annet i kommunene, øker, sier Kristin Egge-Hoveid, ansvarlig i SSB for denne statistikkoversikten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder