FELLES LUNSJ: Unge asylsøkere spiser mat på det det som i desember i fjor var et mottak for enslige mindreårige på Torshov i Oslo. Personene på bildet har ingen tilknytning til saken. Foto: Helge Mikalsen VG

Flere asylmottak varslet om sex-salg blant asylbarn

Kripos: Seksualforbrytere har oppsøkt mottak

Flere ganger i fjor slo norske asylmottak alarm om prostitusjon blant enslige mindreårige asylsøkere.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Tirsdag skrev VG at antallet barn som utnyttes i menneskehandel i Norge øker. Ifølge en politirapport ble 42 mindreårige ble utnyttet til tvangsarbeid eller prostitusjon i fjor.

Økningen blir blant annet forklart med at rekordmange enslige mindreårige søkte asyl i fjor.

Få oversikten: Slik kommer enslige asylbarn til Norge

I fjor meldte asylmottakene fra om fem enslige mindreårige de antok ble utnyttet til prostitusjon eller andre seksuelle tjenester. Asylsøkerne var mellom 15 og 18 år. Til sammenligning fikk UDI bare én slik melding i 2014.

– Det kan være mørketall når det gjelder antall mulige ofre for menneskehandel – tallene vi har er basert på manuelle rapporteringer. Det kom veldig mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge i fjor høst, hittil i år har vi imidlertid ikke registrert noen rapporter om at EMA i mottak prostituerer seg, sier presserådgiver John Olav Kroken i UDI til VG.

16-åring solgte sex

I en fersk Fafo-rapport om mindreårige ofre for menneskehandel i Norge, beskriver forskerne hvordan de mottaksansatte ble hjelpeløse vitner til at en 16 år gammel jente reiste inn til nærmeste by for å selge sex.

UDI hadde ikke myndighet til å iverksette tvangstiltak, og barnevernet grep ikke inn. Til slutt ble jenta flyttet til en annen del av landet, men etter kort tid forsvant hun fra mottaket. Siden har ingen sett noe til henne.

– Hvis 16-åringer prostituerer seg, bør barnevernet gå inn nettopp fordi UDI ikke har mulighet til tvangstiltak. Det lokale barnevernskontoret må vurdere omsorgsovertagelse, sier en av forskerne bak rapporten, Guri Tyldum, til VG.

Les også: Milliardindustrien - slik jobber menneskesmuglerne

Hun peker på følgende årsaker til at ungdom selger sex:

– Antageligvis prostituerer de seg fordi de føler en forpliktelse til forsørge noen som er i hjemlandet eller fordi de har en gjeld som de trenger å nedbetale. Det kan også være at de er i en avhengighetssituasjon til halliker eller andre voksne.

FORSKER: Guri Tyldum er en av flere Fafo-forsker som står bak rapporten «ikke våre barn». Foto: Frode Hansen VG

Forsvinner fra mottak

Fafo-forskerne fant at minst 61 ungdommer hadde blitt utnyttet til prostitusjon mellom 2012 og 2015. Et fåtall hadde kommet til Norge for å søke asyl, men mange fikk opprettet en asylsak da de kom i kontakt med politiet.

Men mørketallene kan være store.

Tyldum påpeker at man vet lite om hva som skjer med den store gruppen barn som forsvinner fra mottak. I fjor ble 300 barn og unge borte.

– Ofte forsvinner de fra mottakene før man får tid til å mistenke noe som helst. Blant de unge guttene som gjerne selger narkotika, er det også noen som lever av sexsalg, enten i korte eller lengre relasjoner, sier Tyldum.

Domfelte oppsøkte asylbarn

Kripos har tidligere slått alarm om at kjente seksualforbrytere oppsøker mottak for enslige mindreårige asylsøkere, som de omtaler som en særlig utsatt gruppe.

Det var særlig i fjor høst at politidistriktene rapporterte om alt fra trakassering til overgrep ved mottakene for de yngste. Informasjonen er ikke tallfestet.

– Blant annet ble det rapportert om hendelser hvor personer med en seksuell interesse for barn hadde oppsøkt asylmottak og forsøkt å komme i kontakt med barn bosatt på mottaket. Dette var både personer som er ukjent for politiet, tidligere dømt, eller er under etterforskning for seksuallovbrudd, skriver presseansvarlig Ida Dahl Nilssen i en e-post til VG.

Bufetat, som har ansvar for enslige asylbarn under 15 år, opplyser at de ved flere tilfeller har involvert politiet etter mistanker om at barn ble utnyttet seksuelt, men at mistankene har vist seg å være grunnløse.

UDI mener de har gode rutiner for å håndtere situasjoner hvor barn potensielt kan bli utnyttet til prostitusjon.

– Dette meldes til barnevernet, og også til politiet, hvis det er konkrete holdepunkter for at en person står i fare for å bli utnyttet i menneskehandel. Videre gjennomfører mottaksansatte en samtale med personen det gjelder for å avklare hva slags oppfølging det er behov for, og for å informere om rettigheter og hjelpetilbud. Den enslige mindreåriges verge skal så langt det er mulig involveres i oppfølgingen. Det blir også gjort en vurdering av om mottaket er trygt nok, eller om den enslige mindreårige må flyttes, sier presserådgiver Kroken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder