SAMMEN FOR BARNA: Siv Jensen og Solveig Horne innfører tap av samværsrett for foreldre-overgripere. Her foran Oslo tinghus. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Gir dommere plikt til å vurdere kontaktforbud for overgripere

Regjeringen vil beskytte barn bedre, og foreslår at dommere automatisk vurderer kontakt-nekt for foreldre som er dømt for overgrep.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Samtidig skal politiet forpliktes til å underrette domstolen om de aktuelle straffedommene, foreslår regjeringen.

– Vi ønsker en bedre beskyttelse for barn der foreldre er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. De nye ordningene pålegger det offentlige et større ansvar for å beskytte barna, og det blir et bedre samspill mellom de ordningene vi allerede har i straffeloven, barnevernsloven og barneloven, sier barneminister Solveig Horne til VG.

Hun har jobbet for det nye lovforslaget både som statsråd og fra tiden som stortingsrepresentant.

Les også: Slik forebygger barnehagene overgrep

Tap av samværsrett

Forslaget innebærer at domstolen skal avgjøre saken etter barneloven så raskt som mulig. Saken blir tatt opp for domstolen automatisk, uten at den andre forelder trenger å reise sak.

Det legges opp til en forenklet behandlingsmåte, og resultatet vil normalt være tap av foreldreansvaret, retten til å ha barnet boende fast hos seg og samværsrett.

Les også: Stor økning i anmeldelser av seksuelle overgrep mot ungdom

Også partileder Siv Jensen har engasjert seg i saken, og understreker betydningen av at barn får en beskyttelse som de nærmeste familiene selv ofte ikke er i stand til å gi dem.

Her er selve forslaget fra regjeringen (ekstern lenke)

– Det handler om de mest sårbare vi har, nemlig barna. Nå har vi flyttet oss flere syvmilsskritt til beste for de dette gjelder, nemlig barna, sier Siv Jensen.

Hun har for en stakket stund tatt seg fri fra budsjettforhandlinger og finansielle utfordringer.

Les også: Snakk med barna om seksuelle overgrep

SJELDENT TEMA: Barns beste og tiltak mot overgrep mot barn er nok sjelden tema på møterommet hos statsråden i Finansdepartementet der Siv Jensen og Solveig Horne presenterte nyheten. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Krevende

Hittil har foreldre måttet gå til privatrettslige saker mot den andre parten som har begått overgrep mot barnet.

– Det er ofte en veldig krevende situasjon. Nå tar staten ansvar for å sikre barnet en bedre beskyttelse, sier Horne, som nå sender forslaget fra regjeringen ut på høring.

De alvorlige overgrepene det er snakk om, er saker der far eller mor er dømt for eksempelvis incest, vold eller seksuelle overgrep mot barn.

I høringsforslaget vektlegges også at barn etter menneskerettighetene har rett til beskyttelse, samtidig som barn og foreldre har rett til respekt for sitt privat- og familieliv.

Les også: Overlege slår alarm om filleristing av barn

Barnas beste

Ifølge menneskerettighetene har også staten en plikt til å sørge for et regelverk og for håndhevelse av et regelverk som på best mulig måte kan verne barnet fra utnyttelse, vold og mishandling.

Dette mener Siv Jensen og Solveig Horne at de tar på alvor i denne saken.

– Vi liker å tro at det beste for barna er foreldrene deres. Og slik er det jo i de aller fleste tilfellene. Men i den situasjonen da barnas egne foreldre begår overgrep mot dem, da kan ikke samfunnet bare sitte stille og se på, begrunner Siv Jensen.

Både hun og Horne mener Frp i denne saken følger opp sin egen politiske visjon som ombudskvinner for den lille mann, i dette tilfelle barna.

Les også: Stadig flere unge legges inn med stress-sykdommer

Stort dommeransvar

– Hvordan kan målgruppen for den nye ordningen være sikre på at politi og dommere følger opp dette i praksis?

– Nå får domstolene et selvstendig ansvar for dette. Politiet får også en plikt for å melde disse sakene inn til domstolene, slik at dette blir automatisert, svarer Horne.

Hun har møtt flere foreldre som er helt fortvilet for at hverken dem selv eller barna deres kan verge seg mot fremtidig samvær og kontakt med for eksempel en far som har begått overgrep mot barnet.

Barneministeren viser til en sak der en far i Midt-Norge ble dømt for incest mot eget barn. Når saken i straffedomstolen tok slutt, så måtte mor starte på nytt med en privatrettslig runde gjennom barneloven for å frata mannen samvær.

– Det blir ofte en dobbel belastning for mor i dette tilfellet – som vi nå vil unngå, sier Horne.

– Bør kontaktforbudet gjelde for all evighet selv om overgriper er dømt, ferdigsonet og viser at vedkommende ikke er til fremtidig fare for barn?

– Hvis du er dømt for så alvorlige overgrep mot egne barn, så vil jeg si det så sterkt – at da fortjener du ikke å være forelder. Da er det viktigste å beskytte barnet. Så er det opp til det enkelte barn når det blir myndig – å vurdere fremtidig kontakt med den forelderen, svarer Solveig Horne.

Regjeringen varsler at saken trolig fremmes for Stortinget før påske neste år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder