- KOMPENSASJON: Daglig leder i Akademiet, Kjetil Eide, kjøpte en ferdig montessorilæreplan for 1 million kroner. Nå håper han å drive 7 montessoriskoler fra høsten 2013. Her er Akademiets skole i Ålesund. Foto: Privat/montasje
- KOMPENSASJON: Daglig leder i Akademiet, Kjetil Eide, kjøpte en ferdig montessorilæreplan for 1 million kroner. Nå håper han å drive 7 montessoriskoler fra høsten 2013. Her er Akademiets skole i Ålesund. Foto: Privat/montasje

Akademiet kjøpte læreplan for 900.000

Utdanningsdirektoratet: Dette er vi ikke informert om

INNENRIKS

(VG Nett) Privatskolekjeden Akademiet betalte nesten én million kroner for læreplanen som sørget for at de fikk godkjent søknadene om nye privatskoler.

Publisert: Oppdatert: 30.04.12 12:04

Fredag fortalte VG Nett at privatskolekjeden Akademiet har fått tillatelse til å starte to nye videregående skoler til høsten. Godkjenningen er gitt fordi de skolene skal bygge på den anerkjente pedagogikken montessori - som er en av få gyldige grunner til å få starte opp privatskoler i dag.

Utdanningsdirektoratet godkjente søknaden til tross for protester fra Norsk Montessoriforbund.

Nå viser det seg at Akademiet har kjøpt læreplanen de la til grunn i sine søknader, for nesten én million kroner.

- Dette er vi ikke informert om, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Einar Plahter til VG Nett.

- Kompensasjon

Det er privatskolen Heltberg Gymnas som har utarbeidet læreplanen Akademiet nå bruker. De har siden oppstarten i 1989 vært en montessori-inspirert skole, men måtte utvikle en ny læreplan da de søkte departementet om å bli en formell montessoriskole i 2011.

VG Nett har fått tilgang til Heltberg Gymnas' styreprotokoller. Her står det:

«30. november undertegnet Kjetil Eide (Akademiet) og Elizabeth Skjæveland (Heltberg gymnas) en avtale om at Akademiet har rett til å bruke våre montessorilæreplaner. Akademiet skal betale kr 900.000,- til Heltberg gymnas for dette.»

Rektor ved Heltberg Gymnas, Elisabeth Skjæveland, bekrefter opplysningene overfor VG Nett.

- Det var en kompenasjonen for jobben vi har gjort med å utarbeide læreplanen, sier rektor ved Heltberg Gymnas, Elisabeth Skjæveland til VG Skjæveland.

- 900.000 kroner er mye penger?

- Ja, men de starter jo opp mange skoler. Det er med tanke på at vi har gjort et stort arbeid. Vi har brukt mye tid på å utvikle denne læreplanen.

- Naturlig

Daglig leder i Akademiet, Kjetil Eide, sier det var naturlig å samarbeide med Heltberg Gymnas da han søkte om å få starte montessoriskoler.

- Alternativet ville vært å bruke egne krefter, som ville beløpt seg til minst like mye. Læreplaner koster mye å utvikle, det er en kostbar og arbeidskrevende prosess, sier Eide.

Han søker nå om å få starte ytterligere 5 montessoriskoler fra høsten 2013. En utregning basert på Utdanningsdirektoratets nåværende satser og Akademiets ønskede elevtall, viser at de sju montessoriskolene tjene minst 210 millioner kroner årlig.

Utdanningsdirektoratet sier at det er for tidlig å si om, og eventuelt hva, de vil foreta seg i denne saken. Men avdelingsdirektør Einar Plahter sier at han ikke har hørt om slike salg og kjøp av læreplaner tidligere.

- Nei det har jeg ikke kunnskap om.

Her kan du lese mer om