De moderne krigsheltene

På ti år har regjeringen gitt 78 medaljer til soldater for deres innsats i kamp for Norge. 32 av dem har gått til en bestemt avdeling i Forsvaret.