REAGERER: Bellona-leder Frederic Hauge er skuffet over Erna Solbergs tale, og anser budskapet som overflødig. Foto: ROGER NEUMANN

Bellona kritisk til Ernas klimabudskap

Trass i løfter om nye klimamilliarder stiller Bellona seg kritisk til at statsminister Erna Solberg unnlot å nevne oljesektoren i sin tale til Høyres landsmøte.

- Det er mangel på lederskap å unnlate å ta opp dette i en landsmøtetale, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en uttalelse.

- Erna Solberg trekker fram flere av konklusjonene fra FNs klimapanel, men unnlater å nevne den som har størst betydning for Norge, nemlig at store deler av våre olje- og gassressurser må bli liggende i bakken om verden skal nå sine klimamål. Petroleumsnasjonen Norge skal gjennom større omstillinger enn de fleste, påpeker han.

Det var på forhånd knyttet store forventninger til hva slags klimabudskap statsministeren ville komme med i sin landsmøtetale. I tidligere taler har slike budskap glimret med sitt fravær.

Solberg kunngjorde at regjeringen vil øke bidraget til klimafondet med 12,75 milliarder kroner mer enn det klimaforliket legger opp til, noe Bellona stiller seg positive til.

- Men uten å nevne norsk olje- og gassutvinning, fremstår hele budskapet som overflødig, konstaterer Hauge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder