20 ÅR SIDEN: En mann ser på bilder fra folkemordet i Rwanda på "Memorial de la Shoah" i Paris i april i år. Utstillingen var i forbindelse med 20-årsmarkeringen av folkemordet den 7. april i år. Foto:Bertrand Guay,Afp

Folkemordsiktet rwander kan utleveres

Gulating lagmannsrett slår enstemmig fast at vilkårene er oppfylt for at en folkemordsiktet mann (41) bosatt i Sandnes kan utleveres til Rwanda.

Artikkelen er over fem år gammel

Gulating mener det er en klar sannsynlighetsovervekt for at siktede har hatt en rolle i folkemordet i Rwanda og opprettholder dermed kjennelsen fra Stavanger tingrett i april 2013. Retten mener siktede vil kunne regne med en rettferdig rettergang ved utlevering og at saken er så alvorlig at menneskerettslige hensyn til hans kone og tre barn i Norge ikke kan sette en stopper for utlevering.

Advokat John Christian Elden, som representerer 41-åringen, opplyser til NTB at saken er anket til Høyesterett:

– Vi mener lagmannsretten har kommet til feil konklusjon.

Ingen dom

I Rwanda er mannen siktet for medvirkning til folkemordet i landet i 1994, og myndighetene i Rwanda har bedt om at han utleveres for rettergang i hjemlandet. Han skal blant annet ha deltatt i to massakrer der rundt 7.000 mennesker ble drept i hjemkommunen. Siktede, som kom til Norge som flyktning i 1999, erkjenner ikke straffskyld og motsetter seg utlevering.

Politiadvokat Per Zimmer i Kripos har ført saken for påtalemyndigheten:

– Kjennelsen er i tråd med det synet vi har forfektet: At vilkårene for utlevering er oppfylt. Samtidig er det viktig å påpeke at dette ikke er noen straffedom. Det endelige skyldspørsmålet vil, dersom han blir utlevert, bli prøvd for en rwandisk domstol.

For retten i hjemlandet

Lagmannsretten understreker viktigheten av å føre en så alvorlig sak for retten i det landet der forbrytelsen er begått:

– Den kulturelle og fysiske avstanden til gjerningsstedet og vitnene, og tilgjengeligheten til bevisene i en sak av denne karakter gjør det, slik lagmannsretten ser det, lite forsvarlig med iretteføring i Norge. Lagmannsretten er enig med påtalemyndigheten i at en iretteføring i Norge vil innebære en nødløsning.

Zimmer bemerker overfor NTB at dette er spesielt viktig i folkemordsaker:

– At rettsprosesser finner sted i det aktuelle landet vil kunne være en viktig del av et lands forsoningsprosess etter så ødeleggende hendelser.

Motstridende

Den siktede mannen, som har fast jobb og er svært godt integrert i Norge, mener bevis mot ham er blitt fabrikkert. Han har forklart at de fleste av vitnene er ukjente for ham, og det er påvist flere motstridende utsagn i saken.

Lagmannsretten mener likevel at kjernen i bevisførselen viser at siktede har hatt en ledende rolle på lavere nivå i hjemkommunen forut for og under folkemordet.

Selv om lagmannsretten nå har truffet samme konklusjon som tingretten, er det Justisdepartementet som tar en avgjørelse om utlevering. En slik avgjørelse kan deretter ankes til Kongen i statsråd. (©NTB)

Les også

 1. Dømt for medvirkning til massedrap i Rwanda

  Sadi Bugingo (47) er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 21 år for medvirkning til overlagt massedrap under folkemordet i…
 2. Siktet rwander kan utleveres til hjemlandet

  En folkemordsiktet 41-åring fra Rwanda kan utleveres til hjemlandet, ifølge en kjennelse fra Stavanger tingrett.
 3. Langvarig ankesak for rwander dømt for massedrap

  Vitnelisten er utvidet når ankesaken starter for rwanderen som i Oslo tingrett i fjor ble dømt til 21 års fengsel for…
 4. Folkemord-siktet fengslet i fire uker

  Jæren tingrett har fengselet en 40 år gammel mann fra Rwanda i fire uker, siktet for medvirkning til drap under…
 5. Ny varetekt for rwander siktet for medvirkning til folkemord

  En mann i 40-årene som er siktet for medvirkning til folkemordet i Rwanda i 1994, er fengslet for ytterligere åtte uker…

Flere artikler

 1. Ny Tid: Folkemordsiktet rwander utleveres, men nå sier vitner at de løy til Kripos

 2. Aline (25) var to dager gammel da folkemordet startet – mistet 60 familiemedlemmer

 3. Bedragerisiktede Helge Moan (49) varetektsfengslet i fire uker

 4. Utleveringsekspert om drakampen mellom Russland og USA om russiske Mark: Levnes liten sjanse til å bli i Norge

 5. Statens endeløse kamp: Her er Krekars 13 år i rettssystemet

 6. Utenlandske journalister arrestert i Burundi

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder