UNGE PÅ TRYGD: 10 prosent av norsk ungdom er registrert i NAV-systemet. Foto: Reuters / NTB scanpix

Nesten en av ti unge i Nav-systemet

I dag er 80.000 unge registrert i Nav-systemet, et tall som har holdt seg stabilt de siste tre årene. Det tilsvarer nesten 10 prosent av norsk ungdom mellom 18 og 30 år.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

40.000 er i kategorien unge med nedsatt arbeidsevne, 30.000 er helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak og litt i overkant av 10.000 er uføre, skriver Aftenposten.

Den største gruppen, unge med nedsatt arbeidsevne, er en sammensatt gruppe. Det inkluderer alle under 30 år som mottar arbeidsavklaringspenger, men favner videre. En fellesnevner er at de ofte ikke har fullført videregående og har lite arbeidserfaring.

- Helseproblemer

- Mange har store helseproblemer og er ikke aktuelle for verken arbeidsrettede tiltak eller jobb. Men 40.000 unge med nedsatt arbeidsevne er for mange. Løsningen må være å få flere gjennom skolesystemet med en form for fullført opplæring, sier Yngvar Åsholt i Nav.

Han får støtte fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), som nylig leverte en rapport som viser at sannsynligheten for å ende som arbeidsledig er fire ganger så stor for unge som ikke har fullført videregående.

Av de 80.000 unge som er registrert hos Nav, får om lag 54.000 økonomisk hjelp i form av arbeidsavklaringspenger, dagpenger, tiltakspenger eller uførepensjon. I tillegg får en del sosialstønad, men Nav har ikke tall klare for dette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder