AVVIST: Ordfører Rune Øygard (Ap) etter at han forklart seg for retten i Lillehammer i 2012. Han får ikke prøve saken sin på nytt i Høyesterett. Foto: GEIR OLSEN / VG

Jusprofessor har ingen tro på strafferabatt for Øygard

Behandles i Høyesterett i dag

Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard vil neppe få strafferabatt som følge av den enorme medieomtalen og sin «stjernestatus».

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det mener en av landets mest anerkjente jus-professorer og ekspert både på strafferett og straffeprosess, Alf Petter Høgberg. Han tror Øygard vil få samme dom som hvilken som helst borger.

I dag starter landets øverste domstol det som blir siste runde i sedelighetssaken. Det er kun utmålingen av straffen Høyesterett nå skal vurdere. Både Øygard og påtalemyndigheten har anket dommen på ett år og tre måneders fengsel for seksuell omgang med en jente under 16 år. Rune Øygards forsvarer kaller omfanget av mediedekningen «helt ekstremt formidabel», og mener at Øygard bør få strafferabatt.

- Dersom denne oppmerksomheten i seg selv skal virke straffnedsettende, er budskapet samtidig at kjente personligheter skal ha mindre fengselsstraff enn den alminnelige borger, ettersom noe av straffen for disse kan «sones» i form av å måtte tåle negativ presseomtale, sier Høgberg.

Rune Øygard og hans kone vil ifølge forsvarer Larsen være tilstede i retten. Jenta har valgt ikke å være tilstede.

Valgt det selv

Høgberg synes dette er særlig betenkelig i tilfeller der det er den samme statusen som i utgangspunktet muliggjorde overgrepet, og særlig i tilfeller der den kjente personen selv har valgt å eksponere saken i pressen.

- Dette kan tale for at Høyesterett vil vise tilbakeholdenhet med å tillegge dette aspekt for stor vekt i straffutmålingen, sier Høgberg.

JUSPROFESSOR: Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo. Foto: PRIVAT


Høgberg viser til at det i noen grad var Øygards status som særdeles vellykket ordfører og forbilde for Arbeiderpartipolitikere og statsministerens uttalte forbilde som muliggjorde overgrepene mot den unge jenta.

Besøkte Stoltenberg

Gjennom de to rettssaken mot den tidligere Arbeiderparti-ordføreren forklarte jenta at hun syns det var spennende å være med ordføreren på jobb, at hun var interessert i politikk og at hun gjennom å være sammen med Øygard fikk oppleve ting som andre tenåringer ikke fikk oppleve.

Jenta var blant annet sammen med Øygard på besøk hos Jens Stoltenberg i statsministerboligen.

- Det var også den samme politiske stjernestatusen som medførte at saken fikk stor oppmerksomhet i pressen, sier professoren ved det Juridiske fakultet i Oslo.

Må vente to-tre uker

Høyesterett starter behandlingen av straffeutmålingen mot den tidligere Vågå-ordføreren kl. 09.15 i dag. Saken er ventet å vare i fire timer. Men Rune Øygard må belage seg på å vente en stund før punktum i saken settes.

- Avgjørelsen i en slik sak vil vanligvis foreligge to til tre uker etter ankebehandlingen, sier informasjonsrådgiver i Høyesterett, Svein Tore Andersen.

De fem dommerne som skal avgjøre Øygards skjebne er allerede plukket ut. Rettsformann er Steinar Tjomsland, som får følgende fire bisittere: Arnfinn Bårdsen, Bergljot Webster, Aage Thor Falkanger og Henrik Bull.

I Sør-Gudbrandsdal tingrett ble Øygard i desember 2012 dømt til fire års fengsel, for seksuell omgang med barn under 14 år.

I Eidsivating lagmannsrett ble han frikjent for dette punktet under ankesaken i vår, men ble dømt for å gjentatte overgrep mot jenta etter at hun var fylt 14 år. Ettrsom Øygard ble frikjent for det mest alvorlige tiltalepunktet, ble straffen satt ned til ett år og tre måneder fengsel.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder