VOTERING: Torsdag sa Den norske legeforeningen ja til reservasjon for behandling og henvisning i saker knyttet til liv og død. Bildet er fra en prøvevotering tidligere på dagen. Foto: FOTO: DEN NORSKE LEGEFORENING

Legeforeningen støtter reservasjon knyttet til liv og død

Legene taler helseministeren midt i mot

Reservasjonslege: - En stor seier

Kritisk lege: - Etisk feigt vedtak

(VG Nett) Stikk i strid med helseministeren instruks til norske fastleger, vedtok Legeforeningen å si ja til reservasjon knyttet til liv og død.

  • Øyvind Gustavsen
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Vedtaket ble fattet på organisasjonens landsmøte i Alta torsdag.

Etter en flere timer lang debatt, landet Den norske legeforening på å vedta at leger bør kunne reservere seg mot behandling og henvisning knyttet til liv og død.

Bakgrunn: Legeforeningen splittet om reservasjonsadgang

Som en del av vedtaket mener Legeforeningen at reservasjonsmulighet ikke skal være til hinder for befolkningens lovbestemte rettigheter.

De mener derfor reservasjonsmulighetene må vurderes av den lokale helsetjenesten og forutsetter at pasientene møtes med forståelse og respekt.

(Les hele vedtaket nederst i saken.)

Norske leger og helsemyndigheter har det siste halvannet året debattert heftig om fastleger bør ha lov til å følge sin samvittighet dersom den strider mot enkelte kontroversielle helsetjenester.

- Det er et balansert og godt vedtak. Vi tror behovet for reservasjon kan ivaretas uten å hindre befolkningens tilgang til helsetjenester, sier Trond Egil Hansen, visepresident i Legeforeningen, til VG.

- Vedtaket er stikk i strid med helsemyndighetenes instruks?

- Ja, dette er et uttrykk for et annet syn. Vedtaket er retningsgivende for sentralstyrets arbeid videre.

- Tror du helsemyndighetene vil snu i saken?

- Legeforeningen har gjort et godt og grundig arbeid i saken, og jeg regner med at resultatet blir lagt merke til i departementet.

Klar tale fra helsemyndighetene

Med sitt vedtak taler legene sine egne helsemyndigheter midt imot. I oktober 2011 gjorde Helsedepartementet det klokkeklart at fastleger ikke kan reservere seg mot henvisning til abort, assistert befruktning og utskriving av prevensjon. Siden har budskapet blitt gjentatt av to helseministere.

Statssekretær i Helsedepartementet Robin Kåss ga i fjor fastlegene som protesterer streng beskjed om å avfinne seg med politiske pålegg eller bytte jobb.

Under et møte på Stortinget i januar, fasthold Jonas Gahr Støre forbudet fra den forrige helseministeren.

- Hensynet til legens overbevisning må veies opp mot pasientens tilgang på helsehjelp. I spørsmål om abort, prevensjon og assistert befruktning, veier pasientens behov for helsehjelp tyngre enn legens private synspunkter, sa han.

På spørsmål fra VG vil han ikke å si noe om konsekvensen for leger som ikke følger reservasjonsforbudet.

- Jeg må legge til grunn at det rundskrivet blir respektert. Det er gjeldende tolkning av hva som er fastlegenes ansvar og oppdrag. Jeg har ingen kommentar utover det.

INGEN BØNN: Helseminister Jonas Gahr mener pasientens rett på aborthenvisning veier tyngre enn fastlegers samvittighet. Arkivfoto: KYRRE LIEN/NTB SCANPIX

- Et privat amnesti

Elisabeth Swendsen er blant legene som er svært kritisk til dagens vedtak.

- Det bør ikke være reservasjonsadgang for offentlige leger. Å bli lege er et informert valg på øverste hylle og i den grad man kommer i store samvittighetskvaler, er det etisk feigt å søke seg et privat amnesti. Legene har i dag skaffet seg en privat beskyttelse for sin egen sjel og lommebok, sier hun.

Fastlege Gunhild Felde i Bergen er blant legene som kvier seg for å henvise til abort. Hun er hoppende glad for Legeforeningens vedtak.

- Det er en stor seier at en samlet legeforening slår fast at det skal være respekt for dype samvittighetskvaler blant norske fastleger. Ingen ønsker seg en legerolle der vi kun er funksjonærer som legger igjen samvittigheten hjemme.

- Tror du helsemyndighetene vil snu i saken?

- Legeforeningen er en sterk premissleverandør. Da er det rart hvis departementet ikke lytter til det. Vårt håp er et revidert rundskriv som anerkjenner fastlegers mulighet for reservasjon i dype samvittighetsspørsmål.

Les hele vedtaket til Legeforeningen her.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder