KLIENTENE VIKTIGST: Professor og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad mener det viktigste er at klientene skal føle seg helt trygge på at de kan fortelle hva som helst, uten å risikere at det spres til andre. Foto: INGUNN SALTBONES

- Vil bryte loven for å beskytte pasientene

Professor Esben Esther Pirelli Benestad vil ty til sivil ulydighet for å beskytte pasientene dersom en ny lov og forskrift blir vedtatt.

Artikkelen er over fem år gammel

Sexolog og professor ved Universitetet i Agder, Esben Esther Pirelli Benestad er sterk motstander av pasientjournalloven som er foreslått vedtatt.

Loven kan gjøre det mulig for helsepersonell over hele landet å lese personlige opplysninger i ulike journaler, som fra lege og psykolog.

Skyggejournaler som løsning

Leger, psykiatere og psykologer har sett for seg at såkalte «Skyggejournaler» er en nødløsning dersom loven blir vedtatt. Med skyggejournal, menes at man for eksempel bare skriver «personlig samtale» i den elektroniske journalen, for så å notere mer utfyllende på papir de mer sensitive opplysningene.

Dersom journalføringen ellers følger regelverket for papirjournaler er denne lovlig.

Men en ny IKT-forskrift vil pålegge alle behandlere å føre alt elektronisk. Forskriften ble sendt ut på høring i 2013, men er ikke vedtatt.

Uaktuelt

Pirelli Benestad varsler at det er helt uaktuelt å skrive detaljerte opplysninger inn i en journal som vil være tilgjengelig for andre sykepleiere, leger, legesekretærer og lignende over hele landet.

- Jeg vil øyeblikkelig lage en skyggejournal. For meg er klientene viktigere enn et hvilket som helst departement. Klientene skal føle seg helt trygge på at de kan fortelle meg alt uten å risikere at det spres til andre, sier Pirelli Benestad.

Sexologen varsler derfor sivil ulydighet dersom også den nye IKT-forskriften blir vedtatt.

Kan bli straffet

VARSLER MULIG STRAFF: Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen varsler at det kan det gis pålegg og eventuelt tvangsmulkt mot de som bryter forskriften. HÅKON MOSVOLD LARSEN, SCANPIX

Det kan være straffbart.

- I høringsnotatet ble det foreslått at både Helsetilsynet, Fylkesmannen og Datatilsynet skal føre tilsyn med at journalene føres på korrekt måte. Hvis reglene ikke følges, kan det gis pålegg og eventuelt tvangsmulkt, for å få rettet opp forholdene, sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen.

Hun viser til at formålet med forskrift om IKT-standarder er å sikre at dagens ordning med elektronisk meldings-utveksling blir tatt i bruk i hele helsesektoren.

- Dette har vært et mål over mange år. For å få til dette må journalene være elektroniske. I arbeidet videre med forskriftsforslaget vil vi se på hvordan vi kan gjøre regelverket så tydelige og enkel som mulig å forholde seg til, sier Brein-Karlsen.

Loggføring

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at sikkerheten skal ivaretas blant annet med at det loggføres hvem som leser i pasientjournalen.

Dette mener kritikerne ikke er nok. Blant annet har Statens helsetilsyn og Norsk overlegeforening i sine høringsuttalelse om pasientjournalloven advart mot risikoen for ulovlig lesing av journaler når de blir lettere tilgjengelige for store grupper helsepersonell.

Pirelli Benestad har tidligere varslet om at det også slarves på vaktrommene.

- Det sier seg selv at jo lettere tilgjengelige disse opplysningene er desto lettere blir de å misbruke, sier Pirelli Benestad.

Forberedt på straff

Pasienter har allerede signalisert at de ikke vil tørre å si ting som det er, dersom de risikerer at andre kan få tilgang til opplysningene, ifølge Pirelli Benestad.

- Hvis man skal følge loven blir behandlingen i praksis dårligere, sier Pirelli Benestad.

Sexologen er forberedt på å ta kampen uavhengig av straff.

- Jeg tror mange vil gjøre som meg og lage skyggejournaler. Jeg tror ikke departementet greier å få den kontrollen de ønsker, sier Pirelli Benestad.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder