UT MOT ERIKSSON: Kvinnesamling mot Robert Eriksson. Bak fra venstre: Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund, Kirsti Mandal, organisasjonsleder i Arbeidsmandsforbundet, Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kolbjørg Ødegaard, ansvarlig for lønn og arbeidsmiljø i Utdanningsforbundet og Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor. De to foran: Tone Rønoldtangen, leder LO Stat (t.v) og Mimmi Kvisvik, leder i LO-forbundet Fellesorganisasjonen.Foto: TROND SOLBERG/VG Foto: ,

Kvinneopprør mot Frp-Eriksson

De representerer landets sykepleiere, lærere, ansatte i kommunene og staten og flere andre grupper. Nå
går syv ledende kvinner ut mot statsråd Robert Eriksson.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over fem år gammel

Til daglig kriger de mot hverandre om medlemmenes gunst. Nå går de sammen i et felles kvinneopprør mot forslaget til endringer av arbeidsmiljøloven som arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har fremmet: De representer over 800 000 norske arbeidstakere.

- Kvinner rammes hardest

– Regjeringens forslag om å gjøre det enklere med midlertidige ansettelser er dårlig kvinnepolitikk, arbeidslivspolitikk og familiepolitikk. Det er langt flere kvinner enn menn i midlertidige jobber, derfor rammes kvinner hardest, sier Kolbjørg Ødegaard i Utdanningsforbundet, som organiserer hæren av landets lærere.

- Vi er fleksible i dag

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sier landets sykepleiere stiller opp der ute på arbeidsplassen sin og samarbeider hver time, hver dag, for å få vaktplaner og arbeidet til å gå rundt.

– Våre medlemmer er fleksible, stiller opp når arbeidsgiver ringer om ekstravakter. Svaret fra regjeringen er at vi må bli enda mer fleksible.

By mener Eriksson oppnår det motsatte hvis han trumfer gjennom mer bruk av midlertidige stillinger og at folk skal jobbe lenger.

– En utrygg arbeidssituasjon gjør det ikke enklere å stifte familie, kjøpe bolig eller kombinere jobb- og familieliv, sier hun.

- Skaper frykt

Forbundsleder Mette Nord representerer 340 000 ansatte i landets kommuner.

– Forslagene betyr flere midlertidige ansettelser, mer overtids– og søndagsarbeid og større frihet for arbeidsgiverne til å innføre lange vakter. Slikt skaper ikke frihet, men frykt blant mange arbeidsfolk. Vi sier nei takk til høyresidens frihetsbegrep. Mange flere vil få midlertidig stilling, og mister dermed muligheten til blant annet boliglån.

Viser til fjellvettregel

Hun sier dette er en kvinnekamp, fordi flere kvinner enn menn er i midlertidige jobber, men at de kjemper både for menn og kvinners rettigheter.

– Regjeringen er i ferd med å ødelegge det norske, velfungerende arbeidslivet etter en oppskrift som har vist seg å fungere svært dårlig i andre land: Tyskland, Storbritannia, Spania og Sverige for eksempel. Jeg anbefaler regjeringen å anvende fjellvettregel nummer 8: Vend i tide. Det er ingen skam å snu.

Brev

Her er hovedpunkter i organisasjonenes brev til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson:

«De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven medfører

** Mer bruk av lengre vakter, mer overtid, mer arbeid på søndag- og helgedager.

** Svakere vern og forverrede betingelser for arbeidstakerne.

** Turnus-arbeidere blir særlig rammet

** Økt bruk av midlertidige ansettelser

– Risikoen for å gjøre feil, øker også når arbeidsøktene blir lengre enn åtte timer. Til tross for denne kunnskapen, foreslår arbeids- og sosialminister Robert Eriksson økt bruk av lengre vakter og mer overtid.

– Det er flere kvinner enn menn i midlertidige stillinger. Det å være midlertidig ansatt gjør deg ekstra utsatt for diskriminering, øker utryggheten og betyr større avhengighet av arbeidsgivers velvilje.

– Regjeringen foreslår å endre bestemmelsene om fedrekvoten slik at det skal bli lettere for far ikke å ta sin del av foreldrepermisjonen. Fedrekvoten er avgjørende for å fremme likestilling og er viktig i kampen for likelønn.

– Vi mener at samlet er regjeringens forslag et tilbakeskritt for mulighetene til å kombinere jobb og familie. Vi ber om at regjeringen trekker endringsforslagene sine».

Eriksson: - Overrasket

– Jeg er overrasket over kvinne-perspektiv-kritikken, fordi jeg mener våre forslag vil gjøre at flere kvinner kan gå fra ufrivillig deltid til heltid, spesielt i helsesektoren, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

AVVISER KRITIKKEN: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, her fra Arendalsuka i sommer. FOTO: PETTER EMIL WIKØREN Foto: ,

– Det er helt motsatt konklusjon enn fagforeningene sine?

– Vi har flere forsøksprosjekter som viser at mer fleksibilitet fører til større stillinger, som er bra for kvinner. Fauske kommune er ett eksempel, hvor de prøvde en 14-timers turnus for 50 innen pleieomsorgen. Resultatet var at sykefraværet sank dramatisk og at kvinnene opplevde at det gjorde at de ble mer dedikert når de var på jobben og at de ble mer fornøyd både på jobb og hjemme.

– Jeg mener også de tar feil når det gjelder at arbeidsgiverne får mer makt; det vi gjør vil skyve makt til lokalt nivå; til de ansatte og tillitsvalgte, som sammen med bedriften skal finne gode løsninger som passer for dem og legger til:

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at disse organisasjonene angriper meg for et forslag som ennå ikke er fremmet. Det vil skje en gang før jul.

- Sviktet av egne fagfolk

Aps arbeids- og sosialpolitiske talskvinne, Anette Trettebergstuen, sier Eriksson ikke engang har støtte fre egne rekker.

KRITISK: Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. FOTO: MAGNAR KIRKNES Foto: ,

- Han sviktes grundig av sine egne fagfolk, sier hun og viser til uttalelser fra Arbeidstilsynet:

«Arbeidstilsynet mener det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om sammenhengen mellom negative helseeffekter og midlertidighet fra internasjonal forskning, inkludert forskning fra de andre nordiske landene. Det er grunn til å håpe at de negative utslagene kan dempes noe av norske trygdeordninger og av andre vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven. Men når det entydig er påvist helserisiko i andre land ved bruk av midlertidig ansettelse må dette kunnskapsgrunnlaget også kunne legges til grunn som underlag for eventuelle lovendringer i Norge.»

- Dette er sterke faglige innvendinger mot hans forslag, fra egne fagfolk. Det er på tide at Eriksson svarer på hvordan han kan hoppe bukk over dette, sier Trettebergstuen.

- Vanskelig å måle

Eriksson viser til at helseeffekten er vanskelig å måle.

– Det er vanskelig å måle helseeffekten av midlertidighet og det bygger på internasjonalt materiale, som det kan være vanskelig å overføre til Norge. Vi er klare på at hovedregelen i Norge skal være faste stillinger, men ønsker mer fleksible ordninger for at alle de som ikke er inne i arbeidsmarkedet skal få komme inn. Da vil midlertidig jobb være en døråpner, sier han

- Vellykket i Fauske

Kommunalsjef for helse og omsorg i Fauske kommune, Ole Reidar Sollund, bekrefter at prøveordningen var svært vellykket.

- Det dreide seg om tre avdelinger med 50 ansatte. Vi la inn langvakt i turnusen; to helgevakter av 14 timer, med 1 1/2 time fri til avslapning midt i vakten. Det utløste turnusfri i åtte dager, som ble satt veldig pris på. Konsekvensen ble at sykefraværet gikk ned fra 13-14 prosent til seks og at småbrøkstillingene forsvant.

- Hvordan da?

- Mens vi tidligere hadde mange stillinger ned mot 20-25 prosent, ønsker flere å jobbe mer, siden de jobbet i en turnus som ga så mye fri. Mange gikk opp til 75-90 prosent-stillinger.

Les også

 1. Flere NAV-ansatte dømt for korrupsjon og underslag

  Siden 2007 mener NAV å ha avslørt økonomisk kriminalitet blant flere ansatte.
 2. Helt nye tall fra Finansdepartementet: Kun 625 med barnetillegg tjener mer på trygd enn på å jobbe

  18.790 uføre mottar barnetillegget regjeringen vil kutte i. Totalt 625 av dem tjener mer på stønadene enn de kunne gjort…

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Forslaget om midlertige ansettelser: To Frp-statsråder i strid

 2. Nå realiserer han sin omstridte omlegging i arbeidslivet: Frp-Eriksson vil ta fra fagforeningene vetorett

 3. Åpner for å snu om midlertidige

 4. Eriksson: Mange demonstrerer uten å vite mot hva

 5. Vandrer rett inn i løvens hule: Eriksson skal tale på demonstrasjon mot egen politikk

 6. Voldsom protest mot Frp-Erikssons forslag idag: Lammer sentrale flyplasser tirsdag

Fra andre aviser

 1. Hverken sjefene eller de ansatte lar seg imponere

  Aftenposten
 2. Regjeringen tar steg i feil retning

  Fædrelandsvennen
 3. Arbeidstilsynet med sterk kritikk av arbeidsministeren

  Aftenposten
 4. Arbeidsministeren møtt med buing fra streikende

  Aftenposten
 5. To viktige timer

  Fædrelandsvennen
 6. Hverken sjefene eller de ansatte lar seg imponere

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder