BØR HOLDE VEKTEN: Kvinner med en kroppsmasseindeks (BMI) på 40 hadde en omtrent to til tre ganger økning i risikoen for å miste babyen, sammenlignet med kvinner med en BMI på 20. Foto: PIXTAL Foto: Creative

Ny studie: Mors overvekt kan gi dødfødsel

Overvektige mødre har økt risiko for dødfødsel, viser en ny studie.

Artikkelen er over fem år gammel

Høyere (BMI) før eller tidlig i svangerskapet er forbundet med økt risiko for fosterdød, dødfødsel og spedbarnsdød. Det viser en ny studie publisert i siste utgave av det anerkjente tidsskriftet, JAMA (The Journal of American Medical Association).

Flere studier har antydet at større kroppsmasseindeks (BMI) før eller tidlig i svangerskapet er forbundet med en økt risiko for fosterdød, dødfødsel og spedbarnsdød, selv om ikke alle studier har funnet en klar sammenheng.

Økt risiko fra en BMI på 20

Kroppsmasseindeks (BMI) mellom 25 og 30 defineres ifølge Verdens helseorganisasjon som overvekt. BMI over 30 defineres som fedme. Den optimale BMI-en for å hindre foster og spedbarnsdød er ikke klarlagt, ifølge studien i JAMA.

Forskerne fant ingen økt risiko om man var undervektig. Men derimot økt risiko med stigende BMI fra en BMI på 20, selv innen for det som anses for å være normal BMI. Men økningen i risiko er relativt liten innen normalområdet, med en BMI under 25.

Størst risiko for å miste barnet har alvorlig overvektige kvinner. Kvinner med en BMI på 40 hadde omtrent to til tre ganger økning i risikoen for å miste babyen, kontra kvinner med en BMI på 20. Forskerne fant imidlertid at selv beskjedne økninger i mors BMI var assosiert med økt risiko for babydød før og etter fødsel.

Test BMI-kalkulatoren til VGs Vektklubb : Legg inn din høyde og vekt og sjekk om du trenger å gå ned i vekt.

38 studier

Det er Dagfinn Aune, doktorgradsstudent ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som sammen med forskere ved Oslo universitetssykehus gjennomførte en systematisk litteraturgjennomgang og metaanalyse for å undersøke sammenhengen mellom mors BMI før eller tidlig i svangerskapet og risiko for fosterdød, dødfødsel og spedbarnsdød. Forskerne kombinerte alle studiene som er publisert på området, hele 38 studier.

Forfatterne tror det er flere biologiske årsaker som kan forklare funnene: Blant annet at overvekt eller fedme er forbundet med økt risiko for svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes, type 2 diabetes, svangerskaps-, og medfødte misdannelser, forhold som har vært sterkt assosiert med risiko for foster- og spedbarnsdød.

Utvider behandlingstilbudet

- Gravide kvinner løper en betydelig risiko både selv og for fosteret. Sykelig overvekt hos mor gir også alvorlig risiko for fedme hos barn, sier Samira Lekhal, seksjonsoverlege ved Senter for Sykelig overvekt.

Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst utvider behandlingstilbudet sitt for ekstra oppfølging av sykelig overvektige gravide, kvinner som starter graviditeten med en BMI på over 40.

VGs vektklubb har tidligere skrevet om at mors overvekt kan skade barnet.

Dødfødsel sjelden

Kari Klungsøyr, overlege ved Medisinsk fødselsregister, påpeker at sammenhengen mellom overvekt og risiko for dødfødsel er relativt velkjent.

- At babyen dør før, under eller etter fødsel er sjelden. Overvektige kvinner bør ikke legge for mye på seg under svangerskapet. Det er også viktig å være i bevegelse, fysisk aktivitet kan muligens modifisere risikoen, sier Klungsøyr.

Hun påpeker at overvekt er en risikofaktor i et svangerskap. Betydelig overvektige kvinner bør derfor følges opp mer enn én gang i uken på slutten av svangerskapet, når risikoen for dødfødsel ser ut til å være størst.

Fysisk aktivitet mot svangerskapsforgiftning

Nylig fikk Aune og tre andre forskere publisert en studie i Epidemiology som viser at fysisk aktivitet beskytter mot svangerskapsforgiftning. Det finnes også data som tidligere har vist at fysisk aktivitet beskytter mot svangerskapsdiabetes. Både svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes forbindes med overvekt og fedme.

- Etter det jeg vet er det ikke publisert noen gode data vedrørende fysisk aktivitet og dødfødsler og spedbarnsdød ennå, men det er noe som vi håper å undersøke videre hvis vi får innvilget forskningsmidler til det, sier Aune.

NIH-professor Jorunn Sundgot-Borgen anbefaler alle gravide å være fysisk aktive minst en halvtime hver dag.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder