BØR IKKE STRAFFES: En av de fremste borreliose-legene i USA, Richard Horowitz, mener Luneng ikke bør straffes. Borreliose er den syvende mest utbredte sykdommen i USA viser helt nye tall fra amerikanske myndigheter. Mange av disse behandles med antibiotika lenger enn retningslinjene foreslår. FOTO: privat

Amerikansk flåttlege forsvarer Luneng

300.000 amerikanere får borreliose årlig

56 prosent fikk antibiotika lenger enn 4 uker

En av USAs fremste flåttleger oppfordrer norske helsemyndigheter til å sette seg inn i ny statistikk og ny internasjonal forskning, før de kaster alvorlig syke pasienter ut i uvisshet.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Jeg har en bønn til det norske Helsetilsynet og helsemyndighetene. Vent med å ta avgjørelser før dere har satt dere grundig nok inn i forskningen og hørt den andre siden av saken, sier lege Richard Horowitz, som er direktør ved Hudson Valley Healing Art Center i New York i USA.

Den amerikanske legen representerer samme side i borreliose-debatten, som Luneng gjør. Han mener sykdommen er underdiagnostisert og at kronisk borreliose bør behandles med langvarig antibiotika.

- Selvsagt følger vi med på det nyeste innen borreliose-forskning. Vi har vurdert internasjonale retningslinjer. Samtidig har svenske myndigheter startet arbeid for å gjennomgå anbefalingene og kunnskapen rundt bruk av antibiotika og laboratorie-tester, sier Jon- Torgeir Lunke, avdelingsdirektør ved avdeling for allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet.

Kompleks sykdom

- Borreliose er ikke en bakterie, den har 300 ulike variasjoner. Et flåttbitt kan bære både bakterie, parasitter og virus. Den kan gi utallige tilleggsinfeksjoner og betennelser. Den gjemmer seg i kroppen og kan overleve lenge. Det er viktig at norske helsemyndigheter setter seg inn i det, sier legen til VG.

Han understreker at svært få rammes av alvorlig, kronisk borreliose, og at han gjerne vil komme til Norge og møte helseministeren for å dele sin ekspertise.

Epidemi

Horowitz er grunnleggeren av International Lyme and Associated Diseases society, og har behandlet 11.000 pasienter med borreliosesymptomer gjennom sin 26 år lange karriere.

Nå kaster han seg inn i flått-debatten i Norge.

- Norge, på linje med USA, har en epidemi av borreliose. I USA avslørte myndighetene at ti ganger flere enn antatt rammes av sykdommen årlig, sier han.

På den internasjonale borreliose-konferansen ved Harvard Medical School 18. august la det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) frem analyser som estimerer at 300.000 amerikanere blir diagnostisert med borreliose årlig.

- Dette gir oss et klarere bilde og det er ikke et behagelig et, sier dr. Paul Mead, forskeren som leder CDCs borreliose-overvåking.

- Vi er villig til å lytte til alle synspunkter, også fra en slik amerikansk forsker, sier Lunke.

FOR: - På høy tid at Luneng ble stoppetMOT: Skandale at Luneng mister lisens

Får antibiotika lenge

FÅR STØTTE: Lege Rolf Luneng ble fratatt legeautorisasjon blant annet grunnet utskriving av langvarig antibiotika-kurer til pasienter med borreliose-symptomer. Foto Javad M. Parsa

VG har fått tilgang til CDC sitt sammendrag av en helt fersk studie, som ble lagt frem på den internasjonale borreliosekonferansen 18. august i år, men som foreløpig ikke er publisert.

En del av den tredelte studien er basert på Health Style Surveys, spørreundersøkelse hos et representativt utvalg, og gjelder årene 2009, 2011 og 2012.

«En signifikant andel av de som besvarte undersøkelsen, særlig i områder med høy forekomst av Lyme-borreliose, fikk antibiotikabehandling for lengre periode enn gjeldende retningslinjer», skriver CDC i sammendraget.

De skriver også at selv om studien har sine begrensninger er den representativ, når tallene overføres til 300 millioner amerikanere.

Undersøkelsen viser at 56 prosent av de som svarte at de har hatt diagnosen borreliose, fikk antibiotika lenger enn 3-4 uker, som er offisielle retningslinjer i USA. 36 prosent ble behandlet lenger enn åtte uker.

- Det er viktig at dette kom frem i studien. Mange leger behandler borreliose med antibiotika i flere måneder. Så det er ikke slik at den norske legen er den eneste som gjør dette, sier Horowitz.

Studien fra amerikanske myndigheter viser også at de fleste som svarer at de er rammet av kronisk borreliose er unge, hvite menn med en median-alder på 30 år.

- Slike studier og slike funn vil vi selvsagt vurdere. Hvis disse dataene er interessante for våre forhold, så vil de bli trukket inn i en eventuell revisjon av anbefalinger i Norge, sier Lunke.

CDC er på linje med helsedirektoratet når det gjelder spørsmålet om langvarig antibiotikabehandling.

Øker lidelsene

- Ved å ta lisensen til den norske legen, skremmer man leger som vil tilby langvarig behandling til pasienter. Når dette nå forsvinner, vil de som lider av borreliose bli mer synlige for samfunnet. Lidelsene til denne gruppen vil øke, sier Horowitz til VG.

Det finnes ingen tester som kan påvise en aktiv borreliose i kroppen, foruten infeksjonen som rammer leddene. Nevroborreliose kan også oppdages ved prøver av spinalvæsken.

Det mener Horowitz er hele problemet i borreliose-debatten.

- Helsemyndighetene i Norge bør vite at de fleste borreliose-testene er svært upålitelige. I gjennomsnitt bommer testene 50 prosent av gangene.

- Hadde vi godtatt et slikt resultat hvis det for eksempel gjaldt AIDS? Det betyr at mange som faktisk har borreliose, rett og slett ikke oppdages, sier den amerikanske legen.

GODE TESTER: Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jon-Torgeir Lunke, mener norske tester er gode nok. FOTO: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet på sin side er ikke enig med Horowitz.

- Vi mener de borreliose-testene vi foretar i Norge er gode nok. Det vi observerer likevel er at tolkningen av prøveresultatene kan bli bedre. Det vil vi se nærmere på, sier Lunke.

- Når det gjelder testene Luneng har brukt, hovedsakelig fra Augsburg i Tyskland, så følger vi med stor interesse med på hva svenskene finner av ny kunnskap. Vi skal se på disse testene så nøytralt og objektivt som mulig. Her har vi ikke kommet til en konklusjon, sier han.

Amerikanske leger fratatt lisens

Borreliose-debatten har rast i USA i flere tiår. Frontene i legestanden er like steile. Det står mellom de som tror på kronisk borreliose, og de som ikke tror på denne diagnosen.

- Norske myndigheter må våkne. Borreliose er ikke bare en medisinsk diagnose, den har også blitt en politisk sykdom. Dette bør ikke gå utover norske pasienter, sier Horowitz.

En rekke amerikanske leger har også mistet legelisensen grunnet utstrakt og langvarig utskriving av antibiotika til pasienter med borreliosesymptomer.

- Dette har dessverre også skjedd i USA, men flere og flere stater, særlig der borreliose er svært utbredt, har nå laget egne lover som beskytter leger som skriver ut antibiotika til denne gruppen, sier Horowitz som nylig talte til kongressen om problematikken.

Ikke nok med fire uker

Legestanden er stort sett samstemte om at langvarig antibiotikabehandling kan være skadelig og føre til resistens.

Flått-legene mener derimot at det finnes forskning som viser at borreliose kan være hardfør og ikke blir drept av kortvarig behandling.

- Det finnes mer enn nok forskning som viser at kortvarig behandling ofte ikke holder. Og når testene er dårlige og borreliose ikke oppdages tidlig, må langvarig antibiotikabehandling til, sier Horowitz.

Helsedirektoratet har planlagt møte med pasient- og brukerorganisasjoner 13. september.

-I tråd med møtet til helseministeren 14. juni, så har vi en rekke oppgaver vi skal følge opp. En av disse er å møte pasient- og brukerorganisasjoner. Vårt møte 13. september vil være det første og mange spørsmål som nå har kommet opp vil bli drøftet i dette møtet og ved senere anledninger, avslutter Lunke.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder