Noen pasienter vil bli sendt hjem

OUS koordinerer hele regionen

KOORDINERER: Oslo universitetssykehus skal koordinere alle pasienter i Helse Sør-Øst etter at beredskapen er hevet i regionen. FOTO: ROBERT S. EIK/VG

Helse Sør-Øst har økt beredskapen

(VG Nett)Pågangen av syke pasienter er så stor at flere sykehus i Helse Sør-Øst er satt i beredskap.

Artikkelen er over syv år gammel

Det har de siste dagene vært stort press på alle sykehusene i Helse Sør-Øst, som er Norges største helseregion. Årsaken er sammenfall i tid av pasienter med influensa og pasienter med andre, mer årstidstypiske skader og sykdommer som for eksempel fall på glatt føre og RS-virus, skriver Oslo Universitetssykehus (OUS) på sin intranett-side.

Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet og Akershus universitetssykehus er i grønn beredskap, mens Sykehuset Østfold er satt i gul beredskap.

I tillegg har Oslo universitetssykehus fått koordineringsansvar for hele helseregionen.

- Dette skjer veldig sjelden. Beredskapsplanen ligger i planverket for å styre i krevende situasjoner, sier Anders Bayer ved kommunikasjonsavdelingen, Oslo Universitetssykehus.

Det har vært svært stor pågang blant annet ved Akershus Universitetssykehus og Sykehuset Østfold den siste tiden.

Stor pågang førte også til at St. Olavs Hospital fredag besluttet å heve beredskapsnivået i både Trondheim og Orkdal.

- Vi øker beredskapsvniået fordi det er uklart hvordan situasjonen vil utvikle seg gjennom helgedagene, sier konstituert fagdirektør Helge Haarstad i en pressemelding.

Har kontroll på de alvorlig syke

Ifølge kommunikasjonsavdelingen ved OUS har de fleste sykehusene i regionen presset kapasitet. Alle melder at de har kontroll over pasientbehandlingen og kapasitet til å ta seg av de alvorlig syke pasientene, slik at de som kommer til sykehusmottaket med alvorlige tilstander tas godt imot.

I følge beredskapsplanene betyr gul beredskap at det har inntruffet eller er fare for at uønskede hendelser oppstår. Grønn beredskap trer i kraft ved fare for svikt i kritisk infrastruktur ved sykehuset.

- For oss betyr det at vi skal samarbeide enda tettere internt i OUS for å utnytte ressursene best mulig. Vi har daglige koordineringsmøter på telefon klokken 09.30 og det styrkes nå med nestleder på akuttklinikken og medisinsk fagdirektør, sier seksjonssjef for anestesi, Bjørn Feet.

Sykehuset Østfold har vært i gul beredskap siden torsdag. Det betyr at ekstra ressurser er kalt inn til sykehuset for å ta seg av alle pasientene.

- I går fant vi ut at vi trengte å samle ledelse og alle ressurser for å takle situasjonen. Situasjonen akkurat nå er stabil, under kontroll og ikke forverret. Vi beholder gul beredskap gjennom helgen hvis det ikke skjer en voldsom forverring, sier kommunikasjonsdirektør ved sykehuset Anne Grethe Erlandsen.

- Ikke opplevd siden 2004

Årsaken til den økte beredskapen er at mange pasienter med infeksjoner og influensa har blitt innlagt ved sykehuset den siste tiden. Det har ført til overbelegg på enkelte sengeposter. Derfor har flere nøkkelfunksjoner ved sykehuset, som legevakten, røntgen og laboratorium, fått økt bemanning.

- Det er svært sjeldent slikt skjer. Vi har ikke opplevd lignende siden legionella-epidemien i 2004. Målsetningen med en slik beredskap er at alle som har behov for øyeblikkelig hjelp, skal få det, sier Erlandsen.

Situasjonen ved OUS vil føre til at noen pasienter det ikke haster med sendes hjem eller må vente lenger enn vanlig.

- Dette vil nok oppleves ubehagelig for noen, og det er beklagelig for de det gjelder. Noe av årsaken til at vi ønsker en beredskap på bemanningssiden er at vi raskt vil kunne ta oss av også de pasientene som nå venter lenger enn vanlig på grunn av det ekstraordinære trykket på sykehusene i regionen, sier viseadministrerende direktør for medisin, helsefag og utvikling ved Oslo universitetssykehus, Cathrine M. Lofthus.

Sykehusledelsen sier at det ikke først og fremst er pasienter med H1N1-virus (svineinfluensa) eller sesonginfluensa som forårsaker kapasitetsutfordringene ved sykehusene i Helse Sør-Øst.

Venter økning av svineinfluensa

Det er Oslo universitetssykehus som behandler de alvorligste pasientene med denne diagnosen. I dag er fire pasienter lagt inn på intensivavdelingen. To behandles på hjerte-/lungemaskin.

Samtidig ventes en økning av svineinfluensasyke. 88 prosent av de prøver som er analysert på innlagte pasienter med mistanke om influensa har vært positive for H1N1, og man venter en økning i antallet pasienter med denne diagnosen til sykehusene i ukene som kommer.

- Flere sykehus har måttet sette i verk ekstraordinære tiltak for å kunne gi pasientene behandling. Vi følger situasjonen tett og har delegert det koordinerende ansvaret for regionens samlede ressurser til Oslo universitetssykehus, i tråd med regional beredskapsplan. Dette sikrer at vi kan utnytte regionens samlede kapasitet best mulig. Alle pasienter kan være trygge på at de vil få behandlingen de trenger ved sykehus, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF Alice Beathe Andersgaard.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder