SKOLEKAMERATER: Jonas Gahr Støre og Trond Giske har tro på at Ap kan vinne lokalvalget ved å sette fokus på skolepolitikk. Foto:Terje Bringedal,

Slik skal Ap stoppe Høyres skolepolitikk

Vil vinne kommunevalget med ny skoleplan

Ap lover å reversere skoleprivatiseringen regjeringen forsøker å innføre. Samtidig gjør partiet skolepolitikk til hovedsak i lokalvalget.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Partileder Jonas Gahr Støre gjør påtroppende nestleder Trond Giske til Aps «skolegeneral», og tror skole- og utdanning skal vinne Ap makt i høstens kommunevalg.

– Jeg tror skolepolitikken vår får en ny kraft og profil ved at Trond blir nestleder. Han er vår utdanningspolitiske talsperson i Stortinget og skal fronte dette temaet. Vi mener skole- og utdanning blir den viktigste enkeltsaken i kommunevalget, sier Støre til VG.

Les også: Støre i heftig asylkrangel med Venstre

Vil stanse frislipp

Giske er klar på at Arbeiderpartiet vil kjempe mot forslagene som nå kommer fra regjeringen om økt frislipp for privatskoler.

Les også: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken om tidstyver i norsk skole

– Hvis de får gjennom de endringene, så vil vi reversere mest mulig dersom vi vinner valget i 2017. Vi vil også jobbe på Stortinget for å få et flertall for å stanse det nå, sier Giske til VG.

– Vi mener dagens begrensede åpning for et mindre antall privatskoler er et kompromiss som de fleste politiske partiene lever godt med. Folket ønsker ikke en kraftig økning av privatskoler, utdyper han.

De to Ap-toppene viser til Sverige, der de mener privatiseringen fikk gå altfor langt under regjeringen ledet av Moderaterna.

– Da statsminister Stefan Löfven overtok for Socialdemokraterna, påpekte han til meg at mange av de endringene er vanskelig å gjøre om på raskt, noen av dem er irreversible. Derfor bør disse forslagene stoppes nå, sier Støre.

Frafall går i arv

Giske, som i et intervju med VG nylig sa at jobben som utdanningsminister er den han helst kunne tenkt seg dersom Ap igjen skulle komme i regjering, mener skolepolitikk handler om «kjernen i Aps budskap».

– Når statistikk viser at to av tre gutter med foreldre som kun fullførte grunnskolen dropper ut av videregående, så skjønner man at skolen ikke klarer å utjevne forskjeller, sier Giske.

– Dagens skole klarer ikke å gi alle en likeverdig sjanse, og Ap skal ta sin del av ansvaret for det. Men vi mener å ha gode løsninger for å snu frafallet, fortsetter han.

Kommer med «garanti» om læring

De forslagene skal tas opp under landsmøtet, som åpner i dag. Dette er Aps nye «fempunkts liste», kommentert av Giske og Støre:

** Garanti for lesing, skriving og regning

– De som faller ut av videregående skole er i stor grad de samme elevene som slet på barneskolen. Derfor må tiltakene settes inn tidlig. Vi vil innføre en lese-, skrive- og regnegaranti ved utgangen av 2. klasse. Det skal settes inn individuelle tiltak for hver elev, sier Giske.

** Flere lærere per elev

– Etterutdanning av lærere, slik regjeringen satser på er bra, men ikke nok. Den største mangelen er nok tid til å følge opp hver enkelt elev. Derfor må vi øke lærertettheten, sier Giske.

** Styrke skolehelsetjenesten

– Mange elevers læring hemmes av sosiale problemer, depresjon og søvnmangel. Lærere har allerede utrolig mange oppgaver, og er ikke best skikket til å håndtere denne siden av elevenes behov. Derfor må tjenester som helsesøstre og skolepsykologer styrkes, sier Støre.

** Helhetlig skoledag

– Venstre og SV tar skritt mot heldagsskolen, og det kan vi støtte, under forutsetning at ikke hele dagen tilbringes ved skolepulten. Vi vil kombinere undervisning, fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter i løpet av en dag, gjerne i ulik rekkefølge en dagens strenge todeling mellom skole og SFO, sier Giske.

** Styrke yrkesfag

– Bare hver tredje elev som tar yrkesfag får fagbrev, og det vil bety mangel på fagarbeidere. Vi vil styrke yrkesfagene med bedre lærere og bedre utstyr. Samtidig ser vi at mange av dem som dropper yrkesfag for å ta allmenn studiekompetanse stryker der. Vi vil at man styrker fagskolene slik at det er flere muligheter for faglig påbygging.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder