TAUS: Tidligere politimester Torodd Veiding i Asker og Bærum politidistrikt ønsker ikke å kommentere påstandene om kritikk fra sin etterfølger Ingrid Wirum. Foto: ROBERT S. EIK/NTB/SCANPIX

Asker og Bærum politidistrikt: Kritisk til forgjengerens lederstil

Høyre-politiker: Forlanger rask avklaring

I et internt notat har flere ledere i Asker og Bærum politidistrikt gitt uttrykk for at politimester Ingrid Wirums lederstil har ført til at de føler jobben som ble utført under eks-sjefen Torodd Veiding var feil.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det aktuelle varslingsnotatet ble sendt til Politidirektoratet (POD) 3. desember i fjor og inneholdt flere kritikkverdige forhold rundt politimesterens ledelse.

Etter det VG får opplyst, mener flere ledere i distriktet at Ingrid Wirum ikke har involvert dem i endringer og omstillinger som har blitt iverksatt etter at hun inntok sjefsstolen 3. juni i fjor.

Føler de ikke mestrer jobben sin

Lederen har gitt uttrykk for at følelsen av å mestre jobben sin og endringene under en slik periode er viktig for å forebygge stress og sykefravær - noe de mener har vært helt fraværende, får VG opplyst.

I denne sammenhengen trekkes også den tidligere politimesteren Torodd Veiding frem.

Lederne mener en følge av Wirums lederstil har ført til at mange opplever sitt tidligere arbeid - som ble ledet av nettopp Veiding - har vært feil.

Ingen kommentar

VG har vært i kontakt med den tidligere politimesteren via POD for å få en kommentar til påstandene, men blir henvist til HR-direktør Karin Aslaksen:

- Det er jeg som håndterer denne saken på vegne av politidirektøren og svarer på spørsmål fra pressen, sier Aslaksen, som ikke ønsker å kommentere opplysningene ytterligere.

Ifølge VGs opplysninger, har politilederne også minnet POD om at distriktet var velfungerende og med et godt arbeidsmiljø før de fikk en ny sjef og forholde seg til.

De omlag 20 politijuristene i distriktet er delt i synet på Wirums lederstil. Det kommer frem i et intervju som tillitvalgt politijurist Børge Enoksen har gjort med budstikka.no.

Mandag sa imidlertid Enoksen til VG at de ansatte han representerte, hadde «bare godt å si» om Wirum.

- Vi har bare godt å si om Ingrid Wirum og har hatt et godt samarbeid allerede fra hennes første dag på jobben her, sa lokallagsleder i Asker og Bærum, Børge Enoksen.

Tirsdag har altså pipen fått en annen låt.

- Jeg registrerer i dag at det er ulike oppfatninger i denne saken, også i vår organisasjon, sier Børge Enoksen til lokalavisen.

Misfornøyd med utviklingen i distriktet

Etter det VG forstår, er Ingrid Wirum selv av den oppfatning at det hun har gjort er å ta grep for å gjøre politidistriktet bedre og at hun ikke skal ha vært fornøyd med utviklingen siden politireformen kom i 2001. Den gangen ble antall distrikter kuttet fra 54 til 27.

POD har så langt «avhørt» 15 ledere - inkludert politimesteren. Etter det VG får opplyst, skal om lag 10 av disse stille seg bak varslingsnotatet.

En av dem som reagerer med oppgittheten over den betente konflikten i Asker og Bærum politidistriktet, er justispolitiske talsmann Hårek Elvenes (H) i Stortingets justiskomite. Han har bodd i distriktet siden 1987 og vært medlem av Bærum kommunestyre siden 1995 - senest som 1. nestleder i Bærum Høyre før han ble innvalgt på Stortinget sist høst.

- Politiet står foran store endringer

Høyre-politikeren forventer nå at alle krefter forenes om snarest mulig å få på plass et best mulig politi, også i hans eget distrikt.

- Det er betimelig å minne om at politiet står foran store og helt nødvendige omorganiseringer. Det vil sette lederskap, samarbeidsevne og lojalitet i hele politietaten på prøve, sier Elvenes, som mener hovedoppgaven fremover vil være å skru politiet slik sammen at vi får et sterkere lokalt politi som bedre kan forebygge og bekjempe kriminalitet.

INGEN KOMMENTAR: Justisminister Anders Anundsen (Frp) forholder seg taus til konflikten. Foto: THERESE ALICE SANNE

- Jeg tar det for gitt at alle deler av politiet vil bidra konstruktivt til dette. Det er i dag for store variasjoner både hvordan politiet er organisert og kvaliteten i polititjenestene.

Elvenes ønsker ikke å kommentere denne konkrete saken.

Forventer at saken håndteres internt

- Det er en personalsak som jeg forutsetter håndteres internt i politiet og at det kommer en rask avklaring. Kreftene må nå forenes for å få et best mulig politi, sier han.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder