BRUKTE STERKE ORD: Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre beklager at han kalte Høyres interne OL-prosess «patetisk» - hvertfall dersom noen ble støtt av det. Her på sitt kontor i Stortinget.
BRUKTE STERKE ORD: Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre beklager at han kalte Høyres interne OL-prosess «patetisk» - hvertfall dersom noen ble støtt av det. Her på sitt kontor i Stortinget. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Sier han er «lettet» over OL-nei: Støre kalte Høyre «patetisk» - nå beklager han

INNENRIKS

Men Ap-lederen mener fortsatt Høyre og kulturminister Widvey har gjort en elendig OL-jobb.

Publisert: Oppdatert: 02.10.14 23:00

Etter at regjeringen onsdag skrinla planene om Oslo-OL i 2022 har Ap-leder Jonas Gahr Støre omtalt Høyres interne OL-prosess som «patetisk» og «uryddig».

Torsdag møtte VG Ap-lederen som aldri rakk å ta stilling til årets kanskje største politiske sak.

– Dersom noen har blitt støtt av at jeg brukte ordet patetisk så beklager jeg det, sier Støre, blant annet.

Han røper også at han personlig er lettet over at det gikk som det gikk med Oslo-OL.

LES OGSÅ: Støre beskyldes for arroganse etter OL-kritikk

– Hvorfor omtalte du Høyres håndtering av OL-saken som patetisk?

– Vi er i opposisjon og da er det faktisk vår oppgave å være kritisk til prosesser. Og jeg valgte å være kritisk til en prosess som har dratt ut i tid hvor de ikke har hatt noe klart fokus for når den skulle ende. Det var først snakk om før sommeren, så etter sommeren og så enda senere. Det har vært uklarheter rundt kostnader og uklarheter om forhandlinger mellom Oslo kommune og regjeringen.

– Patetisk er jo et relativt sterkt ord. Kan du være mer konkret om hva du mener er gjort galt eller hvem du mener har sviktet?

– De har egentlig aldri debattert saken, men varslet den flere ganger uten å komme med den til Stortinget, slik at det hele har dratt veldig ut i tid. Så ender det da med et råd fra Høyres stortingsgruppe til regjeringen som egentlig ikke er et råd fordi man ikke er i stand til å si hverken ja eller nei. Patetisk er kanskje et sterkt ord, men jeg mener det er grunn til å være kritisk til den prosessen.

– Det er mange som har reagert på at du valgte å bruke det ordet?

– Ja vel. Dersom noen har blitt støtt av at jeg brukte ordet patetisk så beklager jeg det, men jeg mener at vi er et opposisjonsparti. Da er vår oppgave å kommentere hva regjeringen gjør og ikke gjør. Her har jeg vært kritisk til prosessen. Jeg registrerer at noen i Høyre nå vender fullt skyts mot meg, og det tror jeg skyldes at de har noe de ikke ønsker å snakke om når det gjelder OL-prosessen.

– Du er ikke skuffet over at Høyre avgjorde denne saken på egen hånd?

– Nei da. Altså, jeg har vært veldig åpen om at også i Arbeiderpartiet har det vært et delt syn her. Jeg har vært opptatt av å respektere sterke meninger fra mine egne representanter, men vi har alle vært enige om at Ap skal være klare til å ta imot en sak og så behandle den skikkelig. Utfallet av den behandlingen må jeg si hadde vært helt åpent, og mitt eget standpunkt var egentlig åpent. Jeg hadde ikke en sterk holdning den ene eller andre veien fordi jeg var opptatt av å se saken først da den kom fra Regjeringen.

– Hva med kulturminister Thorhild Widveys håndtering. Hvordan vil du karakterisere den?

– Jeg er kritisk til hennes håndtering. Det går på fremdriften i saken, uklarheter som har oppstått underveis, kostnader og kommunikasjonen som har vært mellom Oslo og regjeringen.

– Siden du er kritisk: Hva mener du Widvey og regjeringen burde gjort annerledes?

– Nei, vet du at jeg har ikke tenkt å gå så mye inn på det. Nå har de på en måte lagt saken død …

– Men du kritiserer jo, så du kan vel begrunne det?

– Jeg kjenner jo ikke dialogen Widvey har hatt med Oslo og idretten. Det jeg kan konstatere er at vi i Arbeiderpartiet ikke har vært involvert i det. Det har jeg respekt for da vi først kobles inn da Regjeringen oversender saken til Stortinget, og det har de nå valgt ikke å gjøre, men i stedet avgjøre den på egen hånd. Jeg har bare fulgt OL-saken gjennom media, og sett at det har kommet mini-OL og maxi-OL, strid om kostnader og mye som ikke stemmer, pluss all den uklare kommunikasjonen med IOC.

– Du var på et møte med Widvey om OL-saken i juni. Hvordan var det?

– Hun sa hun skulle legge frem en sak for Stortinget i midten av august som enten konkluderte for eller mot OL. Det tok jeg til etterretning. Så kom midten av august, slutten av august, september og nå inn i oktober uten at vi fikk noen beskjed underveis om hvorfor det ble forsinket, men det må vi bare ta til etterretning.

– Fikk dere beskjed underveis om at det var forsinkelser i arbeidet?

– Nei. Vi gjorde ikke det, og kalenderen gikk og dagene gikk. Det tolket vi som om det var en vanskelig sak for regjeringen, og det skjønner jeg jo siden finansministerens parti har vært mot hele veien. Så det har jeg respekt for. Jeg synes likevel saken burde vært avklart tidligere. Tiden som har gått har jo vært vanskelig for mange.

– Men hvordan kan du avkreve et tidligere svar fra Høyre når du selv ikke har villet ta stilling for eller mot?

– Vårt politiske system fungerer jo slik …

– Opptil flere andre partier har klart å ta stilling til OL?

– Jeg kan ikke svare for andre partier. I Ap har vi vært klare til å ta imot en sak som skulle handle om et stort idrettsarrangement som ville forplikte Stortinget i tre perioder fremover. Da var vi opptatt av at den saken vil vi behandle først når Regjeringen har sendt den over. Mange har hatt ulike syn på OL, men her var spørsmålet hvilket OL vi skulle ha, og det var det jo bare den endelige vurderingen fra regjeringen som kunne avgjøre.

– Du mener dere ikke har hatt et godt nok faktagrunnlag for å kunne bestemme dere?

– Nei, for vi har ikke sittet med noe mer kunnskap enn det nordmenn flest har kunnet basere seg på. Vi har kunnet lese søknaden og lese avisene, men det er det.

– Ble du overrasket over at OL ble lagt i skuffen på Høyres gruppemøte i går?

– Både òg. Jeg ble overrasket fordi det ikke var gitt signaler om noe slikt på forhånd. Men jeg er ikke overrasket slik saken har utviklet seg. Vi kan alle leve med dette utfallet. Jeg tror det er en slags lettelse over hele landet over at dette nå er ute av verden.

– Hva tenker du om at en så stor politisk sak som OL nå er avgjort uten at landets største parti har hatt noe de skulle sagt?

– Det tenker jeg er forklarlig ut fra valget i fjor. Vi sitter ikke i regjering, og ble aldri invitert av regjeringen til å være med å drøfte denne saken.

– Skal Ap under deg alltid sitte og vente på å bli invitert: Kan ikke Ap selv starte en debatt og ta standpunkt?

– Jo, men telefonen finnes. Jeg hadde ikke noe grunnlag for å initiere en debatt med regjeringen om dette, for vi hadde ikke noe grunnlag. Regjeringen kunne tatt kontakt når som helst, men det har de altså ikke gjort. Vi hadde uansett bestemt oss for å ta stilling når saken kom, sier Jonas Gahr Støre.

LES OGSÅ: IOC-krever cocktailfest på Kongehusets regning

Her kan du lese mer om