SYNTETSTOFF: I Harstad beslagla Tollvesenet 1,2 kilo syntetisk cannabis sommeren 2012. Forekomsten av syntetiske narkotiske stoffer er stadig økende, ifølge Kripos. Foto: TOLLVESENET

Ny rapport: Dyp bekymring for mer helseskadelig narkotika

Ti nye stoffer oppdaget i Norge hittil i år **Slik omgår narkoprodusentene lovverket

Amatørkjemikere fra Asia utgjør i dag en betydelig trussel for liv og helse i Europa - gjennom innføring av nye narkotiske stoffer.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Myndighetene i svært mange europeiske stater står i dag overfor den samme utfordringen på narkotikafeltet: Å stoppe innførselen av høypotente etterligninger av den tradisjonelle narkotikaen.

Tirsdag la EUs narkotikabyrå EMCDDA frem sin årlige rapport om situasjonen i Europa, der de nye syntetiske stoffene igjen blir trukket frem.

Nye trusler

«Narkotikaproblemet (...) blir stadig mer komplekst, med nye utfordringer som vekker bekymring for folkehelsen. En generelt stabil situasjon med en del positive tegn når det gjelder de mer etablerte stoffene motvirkes av nye trusler forårsaket av syntetiske stoffer», mener EMCDDA.

- Vi synes dette absolutt er bekymringsfullt, både i forhold til at stoffene er nye og ukjente og at vi ikke vet noe om virkningen, og at heller ikke brukeren vet hva han eller hun putter i kroppen, sier Geir Høiseth, underdirektør i Tollvesenet, og legger til:

- Det er også bekymringsfullt at en via Internett kan bestille hva som helst fra hvilket som helst gutte- eller jenterom.

- Stadig større press

Hans bekymring deles av Cecilia Malmström, EU-kommissær for innenrikssaker.

- Jeg er dypt bekymret for at narkotikaen som brukes i Europa i dag, kan være enda mer helseskadelig for brukerne enn tidligere. Jeg merker meg at EUs førstelinjeforsvar mot nye stoffer blir satt under stadig større press, ettersom antallet og mangfoldet av stoffer fortsetter å øke kraftig, sier hun.

Hvert år rapporterer EUs medlemsland, samt Norge og Tyrkia, til EMCDDA. Seniorrådgiver Odd Hordvin i Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er byråets hovedkontakt i Norge.

Rundt 90 nye stoffer siden 2010

Han opplyser at det hittil i år er oppdaget ti nye syntetiske stoffer i her til lands, og at utviklingen man har sett de siste årene dermed fortsetter.

- Det som er mest alvorlig er at selv ørsmå doser av disse stoffene kan gi sterke virkninger. De har potensial for rusvirkninger langt sterkere enn de tradisjonelle, sier han til VG.

SMÅ DOSER: Poser som dette blir bestilt på internett og sendt fra utlandet til norske postkasser. Tollvesenet strever med å identifisere dem i den store postmengden. Foto: ANNEMOR LARSEN/VG

Kari Frey Solvik, sjef ved seksjon for narkotikaanalyse i Kripos, bekrefter at de ser stadig flere nye syntetiske stoffer.

- Ja, vi ser en økning. Vi fant 30 stoffer vi ikke hadde sett i Norge tidligere i 2012, og 18 nye i 2013. Det er stadig nye varianter som dukker opp, sier hun.

- Relativt enkelt for halvdyktig kjemiker

Siden 2010 er det meldt inn rundt 90 nye syntetiske stoffer med antatt psykoaktiv virkning til EMCDDA.

Hordvin forteller at det er små molekylendringer som skal til for å unngå at stoffet faller innunder dagens gjeldende regelverk

- Det er relativt enkelt for en halvdyktig kjemiker å endre den kjemiske strukturen og omgå den gjeldende lovgivningen. Det er det alle land jeg vet om strever med, sier han.

Hemmelige laboratorier

I den nye rapporten beskriver byrået i detalj hvordan slike stoffer havner på det europeiske markedet.

«Nye stoffer blir i noen tilfeller produsert i hemmelige laboratorier i Europa. Det er imidlertid vanligere at stoffene importeres lovlig til Europa som pulver», heter det i EMCDDAs rapport.

Ifølge narkotikabyrået kommer pulveret hovedsakelig fra Kina og India, for deretter å bli bearbeidet, emballert og solgt som såkalte «legal highs» (lovlig rus, journ.anm.) eller «forskningskjemikalier», i tillegg til at de selges direkte på det illegale narkotikamarkedet.

- Produsentene prøver å maskere hva dette egentlig er, og benytter seg av mange snedige måter å få stoffene inn i Europa på. Det er kjent at en del av stoffene er blitt forsøkt smuglet inn som badesalt, sier Hordvin.

Spres via Internett

EMCDDA trekker også frem at det på Internett blir et stadig større marked for kjøp og salg av nye stoffer. I 2013 identifiserte byrået rundt 650 nettsteder som selger disse stoffene til europeere.

«Kjøp av nye og «gamle» stoffer via «darknets» -undergrunnsnettverk som muliggjør anonym kommunikasjon - representerer også en ny utfordring for rettshåndhevingsorganene,» heter det i rapporten.

- Disse syntetiske stoffene blir markedsført og solgt gjennom Internett, og henvender seg direkte til brukerne, med brukerdoser. Det er en utvikling vi har sett bygge seg opp de siste fem årene, sier Høiseth i Tollvesenet.

- Den store utfordringen

Brukerdosene med syntetiske narkotiske stoffer blir bestilt over nettet og ankommer per post eller brevsendinger.

- Det er den store utfordringen vår - å finne de små mengdene skjult i store mengder post, sier underdirektøren.

Norge fikk en ny narkotikaforskrift i februar 2013, og mange av de nye stoffene faller inn under gruppedefinisjonene der, men noen faller også utenfor.

Komplisert

- Det er et utall kjemiske forbindelser. Nå har man lovregulert en del grupper, og da treffer man mye bredere. Det er en komplisert materie, og vi samarbeider med Legemiddelverket og politiet for å finne effektive metoder å bekjempe dette på, sier Høiseth.

«Det er verdt å merke seg at enkelte stoffer som hverken er oppført på narkotikalisten med navn eller omfattes av de nye gruppedefinisjonene, virker å være stadig hyppigere forekommende,» står det i Kripos' Narkotika- og dopingstatistikk for 2013.

Tidligere i dag kunne VG fortelle at Norge er en versting når det gjelder stoffet metamfetamin. Av den nye rapporten går det frem at rundt 40 prosent av beslagene som ble gjort av dette stoffet i Europa i 2012, ble gjort i Norge.

Som en del av «European Drug Report» er det også blitt gjennomført tester av kloakken i 44 europeiske byer, deriblant Oslo. Bruken av amfetaminer, der både amfetamin og metamfetmin går innunder, er mangedoblet fra 2011 til 2013. Oslo ligger nå over gjennomsnittet i Europa.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder