NY PLAN MOT BARNEVOLD: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) deltar under framleggingen av planen torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto:Håkon Mosvold Larsen,NTB scanpix

Helsestasjoner pålegges å melde fra om overgrep

Ansatte ved helsestasjoner blir fra nå pålagt å sjekke grundigere om barn er utsatt for overgrep og må melde ifra om dette. Tiltaket er en del av regjeringens plan mot barnevold.

Artikkelen er over fem år gammel

Tiltakene presenteres torsdag, melder NRK.

– Tiltaksplanen skal gjøre at vi får mer mot, ser mer, hører mer og handler mer, heter det i en felles uttalelse fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) og helseminister Bent Høie (H).

Totalt består planen – kalt «En god barndom varer livet ut» – av 43 tiltak, som sammenfattes i ni overordnede punkt.

Blant tiltakene er følgende:

*Styrke kommunens forebyggende helsearbeid og tjenestenes arbeid med voldsproblematikk

*Forebyggende arbeid blant de minste barna

*Tilskudd til foreldrestøttende tiltak i kommunene

*Bedre oppfølging av foreldre som er fratatt omsorgen for barn

*Styrking av forsøk med gratis kjernetid i barnehage

*Videreutvikling av Statens barnehus

*Informasjon til barn og unge om vold og seksuelle overgrep

*Kartlegging av barneverntiltak i minoritetsfamilier

Fire departementer

Fire departementer er involvert i arbeidet: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Tiltakene legges fram under en konferanse som holdes for å markere 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon i Oslo torsdag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder