Forskere: - Matteundervisningen er kjedelig

INNENRIKS

Norsk matematikkundervisning er kjedelig og mangler variasjon. Det er konklusjonen fra forskere ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo.

Publisert:

ILS-forskerne hadde som oppdrag å sjekke om de svake resultatene fra internasjonale undersøkelser har sammenheng med det som skjer i norske klasserom. Dybdeintervjuer og spionkameraer var forskernes verktøy, og konklusjonen er klar.

Hva er dine erfaringer fra mattetimene på skolen? Si din mening ibunnen av artikkelen!

- Det er svært liten variasjon i måten lærerne underviser på. Elevene bruker mye tid på å sitte med oppgaveløsning på egen hånd og krysser av på arbeidsplanen etter hvert som de gjør oppgavene. I studietimer opplever elevene ofte at «feil» lærer er til stede, at gymlæreren trår til med matematikkoppgaver, sier ILS-forsker Ole Kristian Bergem til Aftenposten.

Les også:Elever i Norge på mattebunnen.

Kun åtte prosent

Han er ikke i tvil om at situasjonen i klasserommene gjenspeiles i de internasjonale undersøkelsene.

- Resultatene bekrefter hverandre. Undervisningen ble ikke satt inn i en sammenheng og det som hadde foregått i timen ble sjelden oppsummert, sier Bergem.

Les også:Etterlyser praktisk matte.

Bare 8 prosent av norske lærere som underviser i matematikk på åttende trinn har faglig fordypning i matematikk.
Internasjonalt har 64 prosent av lærerne slik kompetanse.

Bergem er overbevist om at lærernes manglende utdanning i matematikk er årsaken til at de ikke klarer å gjøre faget variert og relevant for elevene.

Les også:Vil splitte opp lærerutdanningen.

Her kan du lese mer om