BEKLAGET: Biskop Bernt Eidsvig beklaget i 2015 at kirken fortsatte å registrere innvandrere som medlemmer selv etter at bisperådet i 2013 vedtok å avvikle praksisen. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Oslo katolske bispedømme dømt til foretaksbot på 2 millioner - daglig leder frifinnes

Oslo katolske bispedømme er i Oslo tingrett dømt til en foretaksbot på 2 millioner kroner for grovt bedrageri. Den daglige lederen er frifunnet.

Henrik Sande Giæver
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I slutten av februar 2015 ble Oslo katolske bispedømme (OKB) anmeldt for medlemsjuks av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Saken gikk ut på at den katolske kirken i Norge hadde registrert innvandrere fra katolske land som medlemmer, uten å spørre.

I 2012 ble biskopen i Den katolske kirke gjort oppmerksom på at kirken registrerte intetanende personer som medlemmer. Likevel fortsatt praksisen, også etter at den ble vedtatt avsluttet i 2013. I dag ble de dømt til en foretaksbot på 2 millioner kroner.

Fra 2010 til 2014 ble 65.500 nyregistreringer gjennomgått. 56.500 av disse ble registrert gjennom diskutable metoder. 28.900 har bekreftet medlemskapet, mens cirka 6.800 ikke ønsker å være medlemmer, skriver NTB.

Mildere straff

I slutten av juni i fjor krevde fylkesmannen tilbake nærmere 40,6 millioner kroner av Den katolske kirken og slo samtidig fast at praksisen var lovstridig og innmeldingene ugyldige.

Oslo katolske bispedømme gikk på sin side til sivilt søksmål mot staten ved Kulturdepartementet fordi det mente departementet ikke hadde grunnlag for kreve tilbake millionene de fikk i statsstøtte. Bispedømmet tapte søksmålet da saken var oppe i Oslo tingrett tidligere i år. De har anket saken.

Et argument fra OKB var at stor arbeidsinnvandring fra katolske land har ført til betydelig økt besøk og aktivitet i kirken, og at det derfor uansett er blitt søkt om støtte til færre medlemmer enn de som faktisk er å regne som medlem.

Dette var ikke aktor i saken, statsadvokat Kristian Jarland, enig i.

AKTOR: Statsadvokat Kristian Jarland mente en bot på 5 millioner kroner var på sin plass. retten konkluderte med 2 millioner Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Du kan være medlem av flere trossamfunn, men du kan bare få statsstøtte for ett medlemskap. Og det er ikke den katolske kirke som sådan, men OKB som søker om statsstøtte. Da må vi også legge til grunn at det har skjedd en aktiv innmelding med en form for direkte kontakt, lød hans argument.

Jarland, mente at bispedømmet måtte betale 5 millioner kroner i bot. Den endelige dommen konkluderte altså med en noe mildere straff.

Han mente også at den daglige lederen burde holdes ansvarlig i saken, dette sa ikke tingretten seg enig i, og frifant altså den daglige lederen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder