DIALOG: Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm, forteller at han startet en dialog med Bufdir om den siktede samfunnstoppens roller. Foto: Morten Dokka

Bufetat-direktør følte behov for å avklare samfunnstoppens roller

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen skal ha besøkt flere av Bufetats enheter uanmeldt – utenfor ordinær arbeidstid.

Lars A. J. Giske / iTromsø
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Etter det iTromsø erfarer skal siktede, som på daværende tidspunkt hadde en svært betrodd offentlig stilling, ved flere anledninger ha besøkt institusjoner på uvanlige tidspunkt. Han skal også ha krevd å få være alene med enkelte beboere.

– Det stemmer at jeg tok opp dette, og at jeg hadde en dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for fem-seks år siden om rolleavklaring, sett opp mot vedkommende og hans posisjon, opplyser regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat overfor iTromsø.

Politiet: Mistenker misbruk gjennom 17 år

Ifølge Bergstrøm var behovet for rolleavklaring ikke knyttet til mistanke om straffbare forhold.

– Vi ønsket en tydeliggjøring av hva som lå innenfor hans mandat. Siktede hadde på daværende tidspunkt en posisjon som medførte en form for tilknytning til enkelte av våre enheter, forklarer han.

Bakgrunnen for at direktøren tok opp saken med direktoratet, var behovet for avklaring om hvordan etaten skulle skille mellom samfunnstoppens rolle i formelle og uformelle sammenhenger, utenfor ordinær arbeidstid.

Fikk du med deg? Trakasseringsoffer Julia Sandstø: Svada-beklagelse

– Våre ansatte opplevde uklarhet i om hans opptreden skulle forstås som del av hans formelle ansvar eller som privatperson, sier Bergstrøm og fortsetter:

– Dette ble opplevd som utydelig over tid – av flere i organisasjonen, og avvek fra tidligere praksis og hvordan andre i samme posisjon tidligere utøvde sin myndighet.

– Ble ikke tatt videre

I dialogen med direktoratet ble saken drøftet, men det førte ikke til noen endringer i relasjonen mellom etaten og den nå sedelighetssiktede mannen.

– Det ble ikke funnet grunnlag for å ta dette opp videre, sett opp mot hans ansvarsområde, sier direktøren.

Les også: Mistanke om flere fornærmede

iTromsø har vært i kontakt med direktoratet, som bekrefter at dialogen har funnet sted. Direktør Mari Trommald i Bufdir har hittil ikke svart på iTromsøs forespørsel om utdypende kommentarer.

Da politiet torsdag i forrige uke utvidet siktelsen mot mannen – fra å ha utnyttet sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold for å skaffe seg sex, til også å omfatte utnyttelse av mindreårige i særlig sårbare posisjoner – var bakgrunnen blant annet en bekymringsmelding sendt fra Bufetat.

– Gutter på hotellrommet

I meldingen kom det fram at siktede på slutten av 90-tallet – mens hans hadde et viktig verv – inviterte én eller flere gutter fra en barnevernsinstitusjon til sitt hotellrom under en reise til Alta.

Bergstrøm har tidligere bekreftet at etaten sendte bekymringsmeldingen på bakgrunn av en pressehenvendelse fra NRK, som hadde blitt tipset om Alta-saken. Han forklarte at de sjekket tipset og det viste seg at flere ansatte ved institusjonen husket hendelsen det var snakk om. Dette ble skriftliggjort og oversendt politiet.

iTromsø har siden forrige uke gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med nåværende leder ved samfunnstoppens tidligere arbeidssted. Vedkommende opplyser at de ikke har anledning til å kommentere saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder