Kutter skatter med 25 milliarder

Hagen & Co klar med budsjettbombe

Frp foreslår skatte- og avgiftslettelser for svimlende 25 milliarder kroner på neste års statsbudsjett.

ARTIKKELEN ER OVER 21 ÅR GAMMEL

Totalt foreslår de utgiftskutt for hele 30 milliarder, som kan få dramatiske konsekvenser for blant annet landbruket, kommunene, u-hjelpen og sykelønnsordningen.

I stedet vil Frp bruke pengene på blant annet mer politi, Forsvaret, fjerne sykehuskøer og bygge flere veier.

Kan få krisejul

Først på tirsdag presenterer finanspolitisk talskvinne Siv Jensen partiets alternative statsbudsjett. Men allerede i dag kan VG bringe hele skatte- og avgiftsopplegget i Frps budsjettalternativ.

Frp-budsjettet har en innstramningseffekt som er litt mindre sentrumsregjeringens «hellige» tall på 9 milliarder. Etter det VG erfarer, er den mellom 6 og 8 milliarder.

I år er partienes alternative budsjetter forbundet med større interesse enn vanlig. Forhandlingene i Stortinget kan - hvis de kjører seg fast - ende med regjeringskrise før jul.

Frps skatte- og avgiftsopplegg er så langt unna sentrumsregjeringens som det er mulig å komme - og viser at Carl I. Hagen Co. vil presse Bondevik Co. til siste trevl.

Og ikke bare det: Frp-forslaget får Høyres budsjettopplegg til å fremstå som forsonlig for Regjeringen.

Stor avstand

Her kan du selv se avstanden mellom Regjeringen og Frp:

* NETTOSKATT: Fortsatt 28 prosent, mens Regjeringen foreslår å heve den til 29 prosent.

* TOPPSKATT: 13,2 prosent - det samme som Regjeringen. Innslagspunktene er også like, men vil likevel gi de aller fleste lettelser på grunn de øvrige endringene i skatteopplegget.

* MARGINALSKATT: Frp vil redusere dagens sats på på 49,5 prosent til 49 prosent, mens Regjeringen vil øke den til 50 prosent.

* KLASSEFRADRAG: 35 000 i skatteklasse I og 70 000 i skatteklasse II. Regjeringens forslag er 28 100 i klasse I og 56 200 i klasse II.

* MINSTEFRADRAG: Her er et av de ytterst få punktene hvor Frp er enig med Regjeringen. Begge parter ønsker å heve den øvre grensen for minstefradrag fra dagens 32 600 kr. til 39 100 kr.

* FRIKORTGRENSE: Foreslås hevet til 30 000 kroner, mens Regjeringen vil heve den til 22 599 kroner.

* BOLIGSKATT: Reduseres med 25 prosent - og avvikles helt etter fire år.

* SÆRFRADRAG FOR ALDER: Heves til 18 640 kroner, mens Regjeringen vil videreføre dagens nivå på 12 000 kroner.

* FORMUESSKATT: Foreslår et bunnfradrag på 250 000 kroner, og sats på 2 prosent deretter.

* OPSJONER: Vil fjerne grensen på 300 000 kroner for opsjonsbeskatning i arbeidsforhold, som Regjeringen foreslår.

* KRAFTSKATT: Vil beholde dagens nivå på 27 prosent, mens Regjeringen vil heve den til 32 prosent.

* FAGFORENINGS-FRADRAG: Vil fjerne dette helt. Frp foreslår videre å nullstille alle forslag om avgiftsøkninger i Regjeringens budsjett. I stedet foreslår de en rekke avgiftslettelser:

* ALKOHOL: Reduseres med 10 prosent - og hevder at dette vil gi lavere spritavgift i Norge enn i Sverige.

* ARVEAVGIFT: Reduseres med 25 prosent.

* ARBEIDSGIVERAVGIFT: Kuttes med 0,25 prosent i alle soner.

* BIL: Reduserer årsavgiften med 100 kroner for personbiler, og halverer årsavgiften for motorsykler.

* BENSINAVGIFTEN: Reduseres med 2 kroner - totalt 3 milliarder kroner.

* ENGANGSAVGIFTEN: Foreslår lettelser som vil gjøre særlig kombibiler billigere. Med Frps opplegg vil en for eksempel Chrysler Voyager få en avgift på ca. 118 000 kroner, mot 270 000 kroner i Regjeringens opplegg.

* DIESELAVGIFT: Ned med 1 krone - totalt en milliard!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder