Kastet på dør

Dvergen Jørgen saksøker kommunen

INNENRIKS

DOKKA/OSLO (VG) Da dvergen Jørgen Høie (43) kom til sin kommunale bolig på Dokka, var låsen skiftet. På døren hang en håndskrevet lapp med beskjed om at den var avlåst av kommunen.

Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:16

- Lappen var festet med en tegnestift på døren. Jeg synes kommunen i denne saken har oppført seg grotesk, sier Jørgen Høie til VG.

Årsaken til at kommunen slo til mot dvergen er at han ikke innbetalte et depositum på 10 000 kroner.

Vil inn

Gjennom sin advokat Per Danielsen ber nå dvergen namsretten om å avsi en midlertidig beslutning om at han øyeblikkelig skal få adgang til leiligheten og at Nordre Land kommune skal betale saksomkostningene. Danielsen skriver i sin begjæring at han mener kommunen har tatt seg ulovlig tilrette.

VG har hatt tilgang til de kommunale vedtak vedrørende saken.

Der går det frem at Høie ble tilbudt leiligheten, og at han fikk låne nøklene for å besiktige den.

Utrolig frekkhet

Ifølge boligetaten flyttet han inn, og kommunen forlangte på grunnlag av dette at han med en gang betalte depositumet på 10 000 kroner.

I møte 13. mai fattet kommunen følgende vedtak:

«Det er på det rene at Høie har tatt seg inn i kommunal bolig uten tillatelse. Boligteamet finner ikke å kunne godta stadige unnskyldninger og utsettelser med å ordne depositum og leiekontrakt. Høie får en siste frist til 20.05.98 med å få orden på depositum og leiekontrakt.»

Det heter i innstillingen at han har vist en utrolig frekkhet med å flytte inn i annen manns bolig uten tillatelse.

På attføring

Jørgen Høie sier til VG at han flyttet inn i leiligheten i siste uke i mai.

Han hevder overfor VG at han hele tiden har hatt en dialog med kommunen vedrørende leiekontrakt og depositum og at han ikke har vært uvillig til å undertegne leiekontrakten.

- På grunn av at jeg er en bevegelseshemmet dverg på 128 centimeter og har gjennomgått utallige ryggoperasjoner, går jeg på yrkesmessig attføring og har begrenset inntekt. Derfor har jeg hatt problemer med å skaffe til veie depositumet, men jeg håpet kommunen kunne være villig til å komme til en ordning angående dette spørsmålet, sier Høie.

VG var i går i kontakt med saksbehandler Torleif Midthus og spurte ham om fremgangsmåten og regler som gjelder for utkastelse.

- Jeg har fri i kveld - og taushetsplikt. Ut fra det du spør om skjønner jeg at VG ikke har særlig kjennskap til saken, var alt han ønsket å si.