FÅR KLAGER FRA INNSATTE: Ullersmo fengsel, her i juni etter en utvidelse, er ett av Norges største fengsler. Foto: Tore Meek NTB scanpix

Innsatte klager på flystøy og skadedyr ved Ullersmo fengsel

Innsatte ved Ullersmo fengsel sendte klage til Helsetilsynet på soningsforholdene, og viste til byggestøy, flystøy og skadedyr. Klagen ble ikke tatt til følge.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Innsatte ved fengselet på Kløfta i Akershus startet tidligere i år en underskriftskampanje fordi de mener de daglig utsettes for helseskadelig støy. 13 innsatte har skrevet under på klagen, som de sendte til Helsetilsynet 30. august, skriver Romerikes Blad.

«På grunn av togbane, motorvei, Gardermoen flyplass og byggearbeid og fornyelse av fengselet, er det helt uholdbart å sone ved dette fengselet», skriver fangene i brevet som avisen har fått tilgang til.

Helsetilsynet sendte saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som i sin tur videresendte den til Ullensaker kommune ved Miljørettet helsevern – Øvre Romerike. Dette er en regional fagmyndighet som samarbeider med kommuneoverlegen i de enkelte kommunene i distriktet.

Da Miljørettet helsevern var på befaring i fengselet i oktober, ble det konstatert at byggeaktivitet i fengselet fører til noe støy, men det fastslås at klagerne ikke har dokumentert helseskade i forbindelse med byggeaktivitetene i fengselet.

Fengselet mener det ikke har pågått støyende aktivitet mens de innsatte har vært låst inne på cellene, og at støy fra fly, tog og vei ikke er større i fengselet enn det man må akseptere innenfor tettstedet Kløfta generelt. Klagen ble dermed ikke tatt til følge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder