DET VERSTE HUN VET: Finansminister Siv Jensen føyk gjennom syv-åtte butikker på under to timer - og vipps var alle julegavene i boks. Foto: Frode Hansen

Siv Jensen om julehandel-mareritt, «ruskeværet» med KrF og EØS-bråket

Finansminister Siv Jensen slår ring om EØS-avtalen og forteller hvordan hennes Frp skal vinne kommunevalget. Etter harde fronter med KrF er tonen bedre inn mot jul. Men julegave-handling er det verste hun vet.

Finansministeren møter VG til juleintervju, for å se litt tilbake på året som har gått - og inn i det nye.

– Vi står foran et godt økonomiske år for de fleste i Norge, fastslår finansministeren.

– Dere har allerede begynt å jobbe med 2020-budsjettet: Jeg hører at dere har så lite handlingsrom at selv det KrF fikk i neste års budsjett, vil sprenge rammen?

– Vi må forholde oss til at handlingsrommet i Norge vil bli mer likt andre land, altså mindre enn vi har vært vant til. Det kommer til å bli vanskeligere og vi må prioritere tøffere. Derfor er det viktig å jobbe smartere og få mer for pengene.

Dragkamp og barnetrygd

– Som for eksempel?

– Det kan være at vi bruker penger på utfordringer som kanskje ikke er der i samme grad som noen for noen år siden. Blant annet forandrer familiestrukturer seg, noe som gjør at tidligere innførte tjenester kanskje ikke har samme viktighet og relevans i dag. Vi må tørre å ta en kritisk gjennomgang av de 1350 milliarder kronene vi bruker over statsbudsjettet:

– Et eksempel er selskapet Nye Veier som bygger veier mange år fortere og betydelig billigere enn før. Slik får vi bedre veier raskere, og sparer penger. Politikk handler ikke bare om å bruke mer penger på alt, men å gjøre ting smartere.

– Barnetrygd kan være en slik gammel ordning, men den velger dere i stedet å bruke milliarder på, for å øke med en tusenlapp til alle?

– Det er viktig for regjeringen å trygge velferdsordningene. Det er en del av forhandlingene mellom de fire borgerlige partiene, hvor ulike hensyn må tas.

– Har vi råd til å øke barnetrygden med 1000 kroner?

– Det vi gjør, er en politisk prioritering. Ønsker man å prioritere en kraftig økning av barnetrygden, så må man prioritere noe annet ned.

– Har du spurt KrF om hva som skal prioriteres ned?

– Jeg kommer ikke til gå inn på det vi skal forhandle om. De står seg best i et lukket rom. Men slike dragkamper er ikke lette, og det skal heller ikke være det. Nå er det fire partier som er opptatt å ivareta sine interesser, som til slutt forhåpentligvis vil gi en helhetlig balanse, som vi kan leve godt med.

«Ruskevær med KrF»

Når hun ser tilbake på høsten, har KrF-prosessen satt sine spor.

– Da vi begynte på dette, dreide det seg om å bygge tillit: Det var litt ruskevær, etter en lang høst hvor KrF-ere var ganske ufine i omtalen av Frp. Mange hos oss er preget av det. Vi fikk høre hvor kalde, kyniske og ufølsomme mennesker vi var. Derfor måtte vi gjenvinne tillit gjennom samtaler og sonderinger. Jeg opplever nå at samtalene er gode og at de er tillitvekkende. Det betyr ikke at vi er enige om alt; Det er vi ikke.

– KrF inn i regjering: Kom med fordeler og ulemper?

les også

Frp-landsstyret: Går videre med sikte på KrF som partner i regjeringen

– Det er klart en fordel med en flertallsregjering. Det betyr en forhandling, ferdig. Det har vært utfordringer i dem fem årene vi har vært i mindretallsregjering og det har særlig vært Frp-saker som har vært utfordret i Stortinget.

– Ulemper?

– Jeg vil si at det bare er fordeler, gitt at vi blir enige om politikken. Og det vil jeg være helt tydelig på: Vi sitter ikke i en regjering hvor vi føler at plattformen ikke gir oss uttelling for Frp-saker. Vi sitter i regjering fordi vi skal ha gjennomslag - og det er det helt avgjørende for oss.

Vil løfte eldreomsorg og innvandring i valgkampen

Hun legger fem saker på bordet som hun mener blir de viktigste for at Frp skal vinne kommunevalget neste høst:

Eldreomsorg

– For oss er det viktig å gi eldre en trygg og verdig alderdom. Spesielt viktig er det at eldre får næringsrik mat, og at de får velge selv hva og når de skal spise, slik at de er opplagte hele dagen og lever gode liv.

les også

Siv Jensen forsvarer hytteleie hos milliardær: – Også jeg har lov og rett til å leie en hytte

Bil

– Frp er bilistenes parti, vi har økt samferdselsbudsjettene med utrolige 75 prosent, samtidig som avgiftene har gått ned. Mange kan ta buss, men noen må bruke bil. Vi må gi folk den valgfriheten, og ikke gjøre hverdagen for bilistene unødig vanskelig.

– Dere er muligens bilpartiet, men også bompartiet; bominntektene til staten har økt kraftig under dere; mot alle løfter fra din side?

– Vi har ikke fått flertall for å fjerne bomstasjonene, men staten bruker nå mye mer penger på veibygging enn det bilistene samlet betaler i bilavgifter og bompenger. Slik var det ikke under Ap, Sp og SV, da var bilistene statens melkeku. Videre har vi redusert bompenger som andel av veiinvesteringer fra 40 prosent under forrige regjering til 28 prosent nå, og bruker årlig 500 millioner på redusere bompengebelastningen utenfor de store byene.

Krever at Frp-Dale tar ansvar for bom-sjokk: 27.000 kroner i året på ny E18

Eiendomsskatt

– Vi kommer til å være opptatt av kampen mot eiendomsskatt. Vi har fått et viktig gjennomslag i statsbudsjettet for neste år. Nå går eiendomsskatten ned i mange kommuner ved at toppsatsen kommunene kan ta, reduseres fra 7 til 5 promille. Frps politikere vil landet over slåss for å redusere og fjerne eiendomsskatten de neste årene. Politikerne må prioritere, ikke bare sende regningen til innbyggerne sine, sier hun.

Disse kjemper mot eiendomsskatten – saksøker Oslo kommune

Valgfrihet

– Vi ønsker at folk skal få velge mer selv, de er bedre til å ta valg om sitt liv, enn hva politikerne er. Vi ser at de sosialistiske partiene ensretter kommunale tjenester, og tar bort valgfriheten gjennom å nekte nye private og kjøpe opp private velfungerende tilbud for å gjøre dem kommunale. For oss handler dette om kvaliteten på tjenestene, ikke hvem som driver dem. Vi vet fra hele vår historie at der vi har monopoler, er ikke kvaliteten på sitt ypperste og valgmuligheten til innbyggerne dårlige:

– Alle de områdene vi har åpnet opp for konkurranse, har gitt bedre tjenester og mangfolk. Prisene går ned og det er et gode for innbyggerne.

Søppelskandalen i Oslo i fjor med private Veireno, viste vel at det ikke alltid er riktig?

– Man kan også vise til eksempler hvor det har gått riktig dårlig der hvor man har hatt offentlige monopoler. Det har ikke vært mangel på skandaleoppslag om sykehjem. Feil kan oppstå både hos privat og i det offentlige, men svaret på det er ikke mer ensretting og mindre valgfrihet slik at innbyggerne må ta til takke med det de får. Svaret er gode anbud og kriterier - og god styring, sier hun og legger til:

– Vi har fått full barnehagedekning takket være de private barnehagene, det er ingen som savner å ikke få barnehageplass.

les også

Siv Jensen tar et oppgjør mot hets

Den siste av de fem sakene er innvandring- og integrering.

– Det blir en viktig valgkampsak.

– Hvis du får det som du vil, ja?

– Det blir det, fordi innbyggerne er opptatt av det. Vi skal ha trygge lokalsamfunn. Det handler om å få flere mennesker i jobb, at flere skal forsørge seg selv. Da må vi stille krav til at den enkelte gjør en innsats for å integrere seg.

– Er sykelønnsordningen en hellig ku, eller er det en sak som tilhører kategorien gammel ordning som må vurderes justert?

– Fremskrittspartiet har ikke som standpunkt å stramme inn sykelønnsordningen, men det er rom for forbedringer, som vi ser på sammen med partene i arbeidslivet, innenfor rammene av avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen.

– Privat sektor har i større grad enn offentlig sektor fått ned sykefraværet. Er folk i offentlig sektor mer syke?

– Det er i hvert fall rom for forbedringer. Vi må holde trykke toppe hele tiden, for å holde sykefraværet lavest mulig.

Freder EØS-avtalen

Når finansministeren ser inn i glasskulen for neste år, smiler hun.

– Norsk økonomi går godt. Ledigheten går systematisk nedover, samtidig som sysselsettingstallene viser at andelen sysselsatte øker for første gang på ti år. Vi jobber også med å inkludere flere; folk med hull i cv-en, folk med rusproblemer og andre som har havnet på utsiden. Klarer vi å redusere hinderne for å hjelpe flere inn, så blir det flere i jobb, flere skattebetalere og færre som mottar trygd.

– Er det fornuftig å diskutere å åpne for en reforhandling av EØS-avtalen, slik Sylvi Listhaug har tatt til orde for?

– Frps standpunkt er at EØS-avtalen er av uvurderlig betydning for Norge. Den gir oss adgang til vårt suverent viktigste handelsområde, men det vi har skrevet i vårt program er at det er områder hvor det kan være grunnlag for forbedringer, det gjelder blant annet å begrense eksporten av velferdsordninger:

– Det er i det sporet Sylvi har vært og det er jeg enig i, men vi kan ikke sette EØS-avtalen på spill. Det er ikke Frps politikk; den avtalen er for viktig for oss.

– Hvis EU-land, ved at Norge løfter frem en debatt om at EØS-avtalen skal reforhandles på dette området, mener at det vil undergrave hele EØS-avtalen: Er avtalen viktigere enn å reforhandle den for å begrense at arbeidsinnvandrere får med seg norske trygdekroner ut av landet?

– Hovedtrekkene i EØS-avtalen tjener Norge godt. Men det er slik at det er mange land i EU som er opptatt av den samme problemstillingen. Denne debatten går i mange land, hvor levekostnadene i det landet du tar med pengene tilbake til, er betydelig lavere.

les også

Hytteevangeliet

– Kan du tenke deg å gjøre noe annet før du blir pensjonist enn å være Frp-leder?

– Jeg har verdens beste jobb, og er topp motivert for å også fremover levere lavere skatter og avgifter, bedre veier, trygg eldreomsorg og streng innvandringspolitikk.

Jul hos mamma

Julen står foran oss. Det blir rundt grytene til mor for finansministeren:

– Jeg skal være hjemme og slappe av, lade batteriene og håper på masse snø i Marka. Ut i frisk luft. Julaften skal jeg være hos mamma, med ribbe til middag.

Hun avslører at tiden før jul - handletiden - rett og slett ikke funker.

les også

Klart for det norske tvangsekteskapet

– Jeg mangler det «like å gå i butikken-genet». Det er det verste jeg vet. Og da må jeg bruke kortest mulig tid på å gjennomføre julehandelen. Jeg er blitt veldig god på netthandel. Det andre er at jeg setter meg ned og bruker en time ekstra på planlegging av handelen. Jeg lager liste og sjekker godt hvor jeg får de ulike gavene. Så har jeg en veldig systematisk måte å gjennomføre handlingene på. Jeg gjennomførte julegaveshoppingen på mellom halvannet og to timer i år.

– Hvor mange butikker var du innom?

– Syv-åtte stykker. Jeg kastet ikke bort tiden og var veldig systematisk. Da slipper jeg å bli i dårlig humør. Det kan jeg bli hvis jeg må gå lenge inne i en butikk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder