BEHANDLET TEKSTMELDING-SAKEN: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete fotografert under portrettet av tidligere statsminister og Sp-høvding Per Borten ved en tidligere anledning. Foto: Frode Hansen, VG

Sexmeldingen til Navarsete utløser ingen sanksjoner fra Sp mot hyttetur-deltakerne

Sentralstyret i Senterpartiet bestemte på et telefonmøte torsdag morgen at hytte-gjengen ikke får noen sanksjoner etter den grove tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete.

Artikkelen er over ett år gammel

– Det viktigste i vedtaket fra sentralstyret er holdningen til handlingen, at vi tar sterkt avstand fra meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete. Men vi kan ikke straffe noen uten at vi har beviser, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG på telefon fra Vadsø i Finnmark hvor han deltar på et folkemøte torsdag.

Han beklager at saken ikke har ført frem noen som kan ansvarliggjøres for den grove tekstmeldingen, men velger likevel å sette punktum.

– Dette var brudd på partiets etiske retningslinjer. Det var en uhørt melding som Navarsete aldri skulle ha fått. Det har påført henne en stor belastning. Men samtidig kan vi ikke sanksjonere enkeltpersoner når vi ikke vet hvem som sendte den, fortsetter Vedum.

Han er klar på at den to år gamle saken ble sluttbehandlet av Senterpartiets sentralstyre torsdag.

– Bør Ola Borten Moe nå tre inn igjen som første nestleder i partiet?

– Det er noe han vurderer og bestemmer selv, svarer Vedum etter at Borten Moe mandag for en drøy uke siden valgte å fratre inntil tekstmelding-saken var avsluttet. Borten Moe var en av de ti deltakerne på hytteturen i Sverige, hvorfra tekstmeldingen til Navarsete ble sendt.

– Betyr sentralstyrets vedtak at Sp har gitt opp å komme til bunns i tekstmelding-saken?

– Vi har forsonet oss med at vi har gjort alt som står i vår makt for å finne ut av dette, svarer Vedum.

les også

Sp-topp: Borten Moe bør ikke stille til valg som nestleder neste år

Han minner om at det ble ført samtaler med samtlige hytteturdeltakere forut for politianmeldelsen ble levert inn. Derfor blir det heller ikke gjort videre undersøkelser i regi av partiet.

– Det er sterkt beklagelig at den som har skrevet og sendt denne meldingen til Navarsete ikke har tatt det ansvaret som han burde ha tatt - mest av hensyn til Liv Signe Navarsete, men også av hensyn til de ni potensielt uskyldige andre blant hytteturdeltakerne, sier Vedum til VG.

Vedtaket

Her er det enstemmige vedtaket fra Senterpartiets sentralstyre i fire punkter:

1. Sentralstyret tar sterk avstand fra innholdet i den aktuelle tekstmeldingen som ble sendt Liv Signe Navarsete, og sentralstyret beklager sterkt den belastning dette har påført henne og de potensielt ni uskyldige. En slik melding skal ingen få eller noen sende i vårt parti. Den har påført Liv Signe Navarsete en stor belastning. En melding med et slikt innhold er et klart brudd på partiets etiske retningslinjer.

2. Sentralstyret mener det er sterkt beklagelig at ingen har innrømmet å ha sendt denne meldingen etter utallige oppfordringer. Partiets sentralstyre ser ikke at vi besitter flere maktmidler for å få den eller de skyldige til å stå fram. Sentralstyret tar politiets henleggelse til etterretning. 

3. Partiet kan ikke og vil ikke straffe noen hvor det ikke er bevist at vedkommende har gjort noe galt. Det er det ikke åpning for i våre etiske retningslinjer.

4. Sentralstyret ber generalsekretæren avslutte saken i samsvar med partiets etiske retningslinjer i tett dialog med varsler og de det varsles mot.

Lagt bort av politiet

Møtet kom i stand på kort varsel etter at Vest politidistrikt i Sogn og Fjordane onsdag bekjentgjorde at det ikke oppretter politietterforskning av den grove tekstmeldingen som Liv Signe Navarsete mottok i februar 2016.

Da sa påtaleansvarlig Ronny Iden i politidistriktet at politiet ikke ville bruke ressurser på saken etter en helhetsvurdering.

les også

Flere i hyttegjengen fortviler: Belastning for alle at ingen har meldt seg om grise-meldingen

– Vi vurderer sannsynligheten for at det har blitt begått et straffbart forhold og alvoret i den straffbare handlingen, holdt opp mot den prioriteringen av ressurser vi må gjøre hvis vi begynner å etterforske saken, sa Iden til VG.

Partileder Vedum minner om at det er potensielt ni uskyldige i denne spesielle saken.

les også

Lundteigen om grise-tekstmeldingen: Sp kan ikke akseptere denne kulturen!

– Det som skiller denne saken fra andre metoo-saker, er at det det vanligvis er kjent hvem som har gjort noe galt, men usikkerhet om hva som har skjedd. Her er det kjent hva som har skjedd, men usikkert hvem som har utført handlingen. Her er det potensielt ni uskyldige, sier Vedum.

Han minner om at det er et grunnleggende rettsprinsipp at det ikke kan sanksjoneres når man ikke vet hvem det skal sanksjoneres mot.

– Vi kan ikke rette opp en urett ved å begå en ny urett. Det er ikke hjemmel for kollektiv straff, sier Vedum.

TOK PAUSE: Ola Borten Moe har for tiden en selvpålagt pause som første nestleder i Senterpartiet på bakgrunn av tekstmelding-saken. Her er han fotografert på et gårdsbesøk i Vuku i Verdal i fjor. Foto: Ole Martin Wold, VG

Det er ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, skrev politiet i sin pressemelding.

– Vurderte Sp å anke politiets beslutning om ikke å etterforske, Vedum?

– Vi respekterer politiets avgjørelse, svarer Vedum.

les også

Borten Moe får kritikk etter å ha ringt varsler: – Tror aldri jeg har følt meg så liten og dum

– Man kan konstatere at det er moralsk forkastelig å sende en sånn melding, men vi befinner oss nok i grenseland for hva som faktisk er straffbart, sa påtalansvarlig Iden i politiet til VG onsdag.

Navarsete reagerte

Liv Signe Navarsete, som for tiden er sykmeldt, har torsdag ikke besvart VGs henvendelser.

Hun reagerte på sin side med å kommentere saken i Bergens Tidende etter politiets henleggelse onsdag:

– Politiet etterforsker kun saker med meg når jeg er skurken, ikke offer, sa hun kontant til avisen.

Navarsete viste til da hun satt i bilen mens en rådgiver i Samferdselsdepartementet kjørte for fort for ti år siden.

– Da satte politiet i gang etterforskning og begrunnet det med at det var så stor medieoppmerksomhet rundt saken. Det vil jeg vel si at det har vært rundt denne saken også, sa hun til avisen uten å ville utdype sin reaksjon overfor VG.

Tekstmeldingen med grovt innhold ble sendt til Navarsete under en hyttetur med ti deltakere i Storlien i Sverige natt til den 21. februar 2016. Flesteparten av deltakerne hadde Senterparti-tilknytning, og i meldingen som nådde Navarsetes mobiltelefon på nattestid, sto det: «Vi har lyst på fitta di.»

les også

Borten Moe beklager på vegne av alle som var på Sp-hytteturen

les også

Sp-politiker kritiserer Borten Moe: – Man skal ikke påføre kvinner skyld og skam for noe de ikke har skyld i

Parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe i Sp, understreket onsdag at partiet ikke må gi seg i arbeidet med å få frem sannheten om den sjikanøse tekstmeldingen.

– Dette må sentralstyret fortsatt jobbe for å komme til bunns i. Samtidig er det selvsagt krevende at det er gått to år siden meldingen ble sendt og at det ikke ble tatt tilstrekkelig tak i i første omgang, sa Toppe til VG. Hun sitter ikke i sentralstyret, men er sentral på Stortinget som nestleder i stortingsgruppen og helsepolitisk talsperson.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder